Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 16 of 16 found. | Sort by date

1 Collega moet veel-verzuimer aanspreken op zijn gedrag: communicatiebureau denkt mee over Arbo
article 1994    
Author: Blijswijk, M. van
Keywords: Workplace · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Bedrijfscultuur · Interne communicatie · Rapportage · Verslaglegging · Ziekteverzuimbegeleiding · Nederland
[PDF] [Abstract]

2 Een start maken met goed werkgeverschap en goed werknemerschap : handleiding voor het zelf uitvoeren van een project
report 2006    
Keywords: Workplace · Arbeidsproductiviteit · Arbeidsattitude · Arbeidsmotivatie · Werkgevers · Verhouding bedrijfsleiding werknemers · Personeelsbeleid · Sociaal ondernemingsbeleid · Beleidsanalyse · Organisatieonderzoek · Planning · Interne communicatie · Rapportage · Verslaglegging
[PDF] [Abstract]

3 Literatuurscan HEAR deelproject 4 : versterking van arbeidsveiligheid in de keten van opdrachtgever tot onderaannemer
report 2007    
Author: Drupsteen, L. · Zwanikken, S. · Fijan, D. · Corver, S. · Jongen, M.
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Arbeidsveiligheid · Bedrijfsveiligheid · Arbeidsomstandighedenwet · Veiligheidsbesluiten · Bouwbedrijf · Bouwindustrie · Aannemers · Projektorganisatie · Planning · Bedrijfscultuur · Interne communicatie · Rapportage · Verslaglegging
[PDF] [Abstract]

4 Project "verandering van spijs" : deelrapportage 6 : Stappenplan 'organisatie loopbaancentrum'1
report 2007    
Author: Heemskerk, F. · Wolk, J. van der
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Personeelswerving · Gezondheidszorg · Volksgezondheid · Hulpverlening · Maatschappelijke dienstverlening · Sectorale mobiliteit · Carriereplanning · Loopbaanplanning · Netwerkplanning · Kosten-batenanalyse · Interne communicatie · Rapportage · Verslaglegging
[PDF] [Abstract]

5 Ondernemerschap op de werkvloer : meedenkende medewerker helpt broek ophouden : directe participatie
article 1997    
Author: Peeters, M.
Keywords: Workplace · Medezeggenschap · Human resources management en development · HRM · HRD · Organisatiestructuur · Ondernemingsstructuur · Bevordering deelname aan arbeidsproces · Interne communicatie · Rapportage · Verslaglegging
[PDF] [Abstract]

6 Handreikingen voor slim en rechtvaardig afslanken
report 2004    
Author: Nauta, A. · Bruin, M. de · Heuven, E. · Keen, G.
Keywords: Health · Leefomgeving en gezondheid · Employability · Reorganisatie · Risicoanalyse · Storingsanalyse · Checklists · Sanering · Afslanking bedrijven · Collectief ontslag · Sociaal plan · Interne communicatie · Rapportage · Verslaglegging
[PDF] [Abstract]

7 Goed voorbeeld doet goed volgen : de baten van goed werkgeverschap en goed werknemerschap
article 2007    
Author: Sloten, G. van · Wolk, J. van der
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Werkgevers · Personeel · Werknemers · Verhouding bedrijfsleiding werknemers · Personeelsbeleid · Sociaal ondernemingsbeleid · Leiding geven · Management · Leiderschap · Attitude · Gedrag · Welzijn · Interne communicatie · Rapportage · Verslaglegging
[PDF] [Abstract]

8 Leidinggeven aan telewerkers : managers vrezen dat aansturing moeilijk is
article 2002    
Author: Vaas, F.S.
Keywords: Workplace · Nederland · Telewerk · Administratieve automatisering · Hoger leidinggevend personeel · Managers · Hoger kader · Arbeid door thuiswerkers · Huisarbeid · Organisatiebeleid · Ondernemingsbeleid · Interne communicatie · Rapportage · Verslaglegging · Personeelsbeleid · Sociaal ondernemingsbeleid · Computersystemen · Computernetwerken
[PDF] [Abstract]

9 Verzuimanalyse kan snel tot verbeteractie leiden
article 2003    
Author: Bruin, M. de · Willemsen, M. · Heemskerk, F.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Arbeidsparticipatie · Hoger leidinggevend personeel · Managers · Hoger kader · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Ziekteverzuimbegeleiding · Arbobeleid bedrijven · Interne communicatie · Rapportage · Verslaglegging · Personeelsbeleid · Sociaal ondernemingsbeleid · Nederland
[PDF] [Abstract]

10 Veilig ondernemen als corebusiness 2003-2006 : veiligheid@corebusiness222
report 2007    
Author: Gort, J. · Starren, A. · Drupsteen, L. · Reinders, J. · Vorm, J. van der · Zwetsloot, G.
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Arbeidsveiligheid · Bedrijfsveiligheid · Organisatiebeleid · Ondernemingsbeleid · Veiligheidsplannen · Arbojaarplannen · Bedrijfsnoodplannen · Bedrijfscultuur · Loss control · Management · Loss prevention · Managementmethoden · Permanente educatie · Leven lang leren · Interne communicatie · Rapportage · Verslaglegging
[PDF] [Abstract]

11 Lager opgeleiden in beweging : employability van lager opgeleiden, aanbevelingen en praktijkvoorbeelden
report 2005    
Author: Smit, A.A. · Andriessen, S. · Stark, K.
Keywords: Workplace · Arbeidsproductiviteit · Employability · Arbeidsattitude · Arbeidsmotivatie · Competenties · Ongeschoolde arbeidskrachten · Laaggeschoolde arbeidskrachten · Herscholing · Bijscholing · Omscholing · Didactiek · Interne communicatie · Rapportage · Verslaglegging · Leiding geven · Management · Leiderschap
[PDF] [Abstract]

12 Time out : begeleide intervisie voor de direct leidinggevende en meewerkend voorman
report 2007    
Author: Smit, A. · Bohnenn, E.
Keywords: Workplace · Arbeidsattitude · Arbeidsmotivatie · Overspannen arbeidsmarkt · Tekort aan arbeidskrachten · Personeelsbeleid · Sociaal ondernemingsbeleid · Leiding geven · Management · Leiderschap · Ongeschoolde arbeidskrachten · Laaggeschoolde arbeidskrachten · On-the-job-leren · Interne communicatie · Rapportage · Verslaglegging · Didactiek · Leermethoden
[PDF] [Abstract]

13 Loven en bieden over werk : naar een dialoog en maatwerk in de arbeidsrelatie
book 2007    
Author: Nauta, A. · Oeij, P. · Huiskamp, R. · Goudswaard, A.
Keywords: Ergonomics · Arbeidsproductiviteit · Arbeidsverhoudingen · Industrial relations · Arbeidsbestel · Arbeidsvoorwaarden · Arbeidscontracten · Arbeidsovereenkomsten · Organisatie van de arbeid · Verhouding bedrijfsleiding werknemers · Interne communicatie · Rapportage · Verslaglegging · Human resources management en development · HRM · HRD · Flexibele arbeidsrelaties
[Abstract]

14 Supervisory behaviour as a predictor of return to work in employees absent from work due to mental health problems
article 2004    
Author: Nieuwenhuijsen, K. · Verbeek, J.H.A.M. · Boer, A.G.E.M. de · Blonk, R.W.B. · Dijk, F.J.H. van
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Behavior · Disease course · Employee · Human relation · Major clinical study · Management · Mental disease · Questionnaire · Social aspect · Absenteeism · Adult · Communication · Female · Health Promotion · Humans · Interpersonal Relations · Longitudinal Studies · Male · Mental Disorders · Netherlands · Personnel Management · Prognosis · Sick Leave · Beroepsrehabilitatie · Nederland · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Leidinggevend personeel · Kader · Interne communicatie · Rapportage · Verslaglegging
[Abstract]

15 Work-home interference : how does it manifest itself from day to day?
article 2006    
Author: Hooff, M.L.M. van · Geurts, S.A.E. · Kompier, M.A.J. · Taris, T.W.
Keywords: Workplace · Stress · Geestelijke overbelasting · Arbeid door vrouwen met kinderen · Ouders · Gezinnen · Fysische factoren · Arbeid · Recreatie · Vrijetijdsbesteding · Vermoeidheid · Interne communicatie · Rapportage · Verslaglegging · Diary studies · Recovery · SWING · Work-family conflict · Work-family interference · Work-related stress · Adult · Controlled study · Employee attitude · Female · Home environment · Human · Job analysis · Male · Questionnaire · Wellbeing · Workload
[Abstract]

16 Ineffective disability management by doctors is an obstacle for return-to-work: a cohort study on low back pain patients sicklisted for 3-4 months
article 2002    
Author: Anema, J.R. · Giezen, A.M. van der · Buijs, P.C. · Mechelen, W. van
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Rugklachten · Hernia · Bedrijfsartsen · Bedrijfsverpleegkundigen · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Interne communicatie · Rapportage · Verslaglegging · Adolescent · Adult · Attitude of Health Personnel · Clinical Competence · Cohort Studies · Employment · Family Practice · Female · Follow-Up Studies · Humans · Interprofessional Relations · Low Back Pain · Male · Middle Aged · Occupational Health Services · Prospective Studies · Questionnaires · Regression Analysis · Sick Leave absenteeism · Cohort analysis · Conflict · Disability · Information · Interpersonal communication · Major clinical study · Motivation · Occupational physician · Physician · Risk · Social psychology · Work resumption
[Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 16 of 16 found. | Sort by date