Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 346 found. Next | Sort by date

1 Kwartaalrapportage arbeidsadviseur verslag 3e kwartaal 2010
report 2010    
Author: Fermin, B.
Keywords: Workplace · Arbeidsadviseur · Monitoring · Reintegratie
[PDF] [Abstract]

2 Monitor onafhankelijke arbeidsadviseur halfjaarrapportage 2010
report 2010    
Author: Fermin, B. · Dorenbosch, L.
Keywords: Workplace · Arbeidsadviseur · Monitoring · Reintegratie
[PDF] [Abstract]

3 ICT en sociaal beleid: papers TNO workshop 21 maart 2001
report 2001    
Keywords: ICT · Sociaal beleid · Reïntegratie
[PDF]

4 Het reintegratieaanbod voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel
book 2005    
Author: Cremer, R. · Zuidam, W.
Keywords: Health · Hersenletsel · Reintegratie · Arbeidsomstandigheden
[PDF]

5 Bgd speelt een belangrijke rol bij reintegratie
article 1990    
Author: Dam, J.
Keywords: Arbeidsongeschiktheid · Beroepsrehabilitatie · Reintegratie · Ziekteverzuim
[PDF] [Abstract]

6 Inventarisatie knelpunten moet problemen Ziektewet en Wao oplossen: Simons vraagt artsen medicaliseringsproces om te buigen
article 1992    
Author: Blijswijk, M. van
Keywords: Arbeidsongeschiktheid · Reintegratie · WAO · Gezondheidsstatistieken
[PDF] [Abstract]

7 Reïntegratiecontracten naar de markt
article 2000    
Author: Putten, D.J. van
Keywords: Workplace · Reïntegratie · Ziekteverzuimbegeleiding · Ziekteverzuimbeleid
[PDF]

8 Tevreden cliënten, geslaagde reïntegratie?: een nadere beschouwing van het begrip cliënttevredenheid
article 2003    
Author: Brenninkmeijer, V. · Cremer, R. · Blonk, R.
Keywords: Workplace · Arbeidsongeschikten · Reintegratie · Clienten

9 Prevention of Prolonged Workdisability due to Minor Psychiatric Disorders among Self-employed
bookPart 2004    
Author: Blonk, R.W.B.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten
[Abstract]

10 Re-Integration of People with Disabilities: Measuring Effects
bookPart 2004    
Author: Vos, E. de
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten

11 Draaiboek voor de ontwikkeling van een reïntegratieproject voor arbeidsgehandicapten via omscholing
report 2001    
Author: Gent, M.J. van · Besseling, J.J.M.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Reintegratie arbeidsgehandicapten · Herscholing · Bijscholing · Omscholing · Arbeidsongeschiktheid · Reintegratie
[PDF] [Abstract]

12 Werkhervatting na arbeidsongeschiktheid : onderzoek naar de kans op werkhervatting na een half tot anderhalf jaar na het einde van het ziektewetjaar en naar de kans van hervatters om aan het werk te komen bij de oude of een nieuwe werkgever
book 1993    
Author: Nijboer, I.D. · Gründemann, R.W.M. · Andries, F.
Keywords: Workplace · Arbeidsreintegratie · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Arbeidsongeschikten
[PDF] [Abstract]

13 Reïntegratie gehandicapte werknemers ligt nog altijd moelijk: angst voor produktie- en tijdverlies speelt parten
article 1989    
Author: Blijswijk, M. van
Keywords: Workplace · Arbeidsomstandigheden · Werkomgeving · Reintegratie · Werknemers
[PDF] [Abstract]

14 Re-integratie van zieke werknemers : feiten, verklaringen mogelijkheden
book 2008    
Author: Piek, P. · Vuuren, T. van · Ybema, J.F. · Joling, C. · Huijs, J.
Keywords: Workplace · Ziekteverzuim · Beroepsrehabilitatie · Reintegratie · Werknemers · Passende arbeid
[PDF] [Abstract]

15 Effectiviteitsmetingen gemeten : reïntegratie arbeidsgehandicapten in het buitenland
article 2008    
Author: Vos, E. de · Besseling, J.J.M. · Klerkx, M.
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Gehandicapten · Beroepsrehabilitatie · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten
[Abstract]

16 Monitor Brugbanen, najaar 2008
report 2009    
Author: Besseling, J.J.M. · Oomens, P.C.J. · Gouw, P.E.
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Loonkosten · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Trajectbemiddeling
[PDF] [Abstract]

17 Een onbetrouwbaar lijf : zelfstandig ondernemen met een arbeidshandicap
report 2001    
Author: Evers, G.E. · Feyter, M.G. de · Hartog, F.M.J. · Jurrij, E. · Kleermaeker, M.M. de
Keywords: Workplace · Zelfstandigen · Arbeidsongeschikten · Reintegratie · Beroepsrehabilitatie · Sociale verzekeringen
[PDF] [Abstract]

18 Het ziekteverzuim van hervattende (ex-)arbeidsongeschikten
book 1997    
Author: Andriessen, S. · Marcelissen, F. · Verboon, F.
Keywords: Workplace · Arbeidsongeschikten · Ziekteverzuim · Werkhervatting · Beroepsrehabilitatie · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten
[PDF] [Abstract]

19 Methoden voor de (re-)integratie van gedeeltelijk arbeidsgeschikten : een literatuurstudie
book 1995    
Author: Mul, C.A.M. · Winter, C.R. de · Nijboer, I.D. · Haan, H.F. de
Keywords: Workplace · Reintegratie · Beroepsrehabilitatie · Arbeidsgehandicapten · Arbeidsbemiddeling · Personeelsbeleid · Arbeidstherapie
[PDF] [Abstract]

20 Werkgevers over herintredende WAO'ers en hun ziekteverzuim : meningen en selectiebeleid van werkgevers geinventariseerd
book 1993    
Author: Veerman, T.J. · Cavé, M.
Keywords: Workplace · Arbeidsongeschikten · Ziekteverzuim · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Werkgevers
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 346 found. Next | Sort by date