Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 4 of 4 found. | Sort by date

1 Op weg naar een Gezonde Wijk: Factoren voor effectieve Intersectorale samenwerking
report 2012    
Author: Klauw, D.M. van der · Broek, E.M.F. van den · Empelen, P. van
Keywords: Health · Healthy for Life · Healthy Living · Organisation Human · SP - Sustainable Productivity LS - Life Style · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF]

2 AWBZ en de indicatie verblijf: een exploratief onderzoek naar de overwegingen rondom aanvraag en invulling
report 2012    
Author: Wijlhuizen, G.J. · Klauw, D.M. van der · Jansen, Y.J.F.M.Broek · Mooij, R. · Meeteren, N.L.U.
Keywords: Health · Healthy for Life · Healthy Living · Organisation Human Healthy Living · SP - Sustainable Productivity LS - Life Style · BSS - Behavioural and Societal Sciences Themalijn
[PDF]

3 Phased plan for cost-benefit analyses
report 2012    
Author: Brouwers, P. · Chorus, A. · Dommelen, P. van · Hoeven, M. · Ploeg, K. van der · Weerd, M. de
Keywords: Workplace · ETP Gedrag en Innovatie · Healthy for Life · Healthy Living · Organisation Human GI Innovation in Behaviour / Gedrag en Innovatie · SP - Sustainable Productivity LS - Life Style SBA - Strategic Business Analysis CH - Child Health WH - Work & Health · BSS - Behavioural and Societal Sciences ETP - Enabling Technology Programs
[PDF] [Abstract]

4 Stappenplan maatschappelijke kosten-baten analyses
report 2012    
Author: Brouwers, P. · Chorus, A. · Dommelen, P. van · Hoeven, M. · Ploeg, K. van der · Weerd, M. de
Keywords: Workplace · ETP Gedrag en Innovatie · Healthy for Life · Healthy Living · Organisation Human GI Innovation in Behaviour / Gedrag en Innovatie · SP - Sustainable Productivity LS - Life Style SBA - Strategic Business Analysis CH - Child Health WH - Work & Health · BSS - Behavioural and Societal Sciences ETP - Enabling Technology Programs
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 4 of 4 found. | Sort by date