Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 8 of 8 found. | Sort by date

1 Indicatie sociale werkvoorziening : gereedschap voor oordeelsvorming : praktijkvoorbeelden en werkboek
book 2000    
Author: Wevers, C.W.J. · Hazelzet, A.M. · Cremer, R. · Koene, C.J. · Lindhout, L.
Keywords: Nederland · Werkvoorziening · Scholing · Arbeidsplaatsen
[PDF] [PDF] [Abstract]

2 Roadmap Sociale Innovatie Topsector Logistiek: Sociale Innovatie aanjagen, ontwikkelen en opschalen: Voor een toekomstbestendige logistiek
report 2019    
Author: Preenen, P. · Vos, M. · Andel, J. van · Heus, Y. de · Maarel, R. van der · Dhondt, S.
Keywords: Logistiek · Bedrijven · Sociale innovatie · Scholing · Werknemers
[PDF] [Abstract]

3 Toch een opleiding. Stimuleren van scholingsdeelname van laagopgeleiden
article 2011    
Author: Sanders, J. · Hazelzet, A. · Cielen, P.
Keywords: Workplace · Opleiding · Laagopgeleiden · Scholing · Ontwikkeling · Organisation · PSC - Participation & Social Cohesion · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[Abstract]

4 Blijvers, groeiers, vertrekkers: resultaten van het pilotproject 'Slimmer werken'
article 2011    
Author: Giesen, F. · Hazelzet, A.
Keywords: Workplace · opleiding · laagopgeleiden · scholing · ontwikkeling · Organisation · PSC - Participation & Social Cohesion · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[Abstract]

5 Welke groepen op de arbeidsmarkt zijn kwetsbaar vanwege ontbrekende of verouderde kwalificaties?
bookPart 2012    
Author: Sanders, J. · Keijzer, L. · Wijk, E. van · Geusken, G.
Keywords: Workplace · Opleiding · Laagopgeleiden · Scholing · Ontwikkeling · Organisation · PSC - Participation & Social Cohesion · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[Abstract]

6 Stimuleren van scholing bij lager opgeleide werknemers: duurzame inzetbaarheid
bookPart 2012    
Author: Hazelzet, A. · Sanders, J. · Langelaan, S. · Giesen, F. · Keijzer, L.
Keywords: Workplace · Opleiding · Laagopgeleiden · Scholing · Ontwikkeling · Organisation · PSC - Participation & Social Cohesion · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[Abstract]

7 Duurzame Inzetbaarheid: Stimuleren van scholing bij lager opgeleide werknemers
report 2011    
Author: Hazelzet, A. · Sanders, J. · Langelaan, S. · Giesen, F. · Keijzer, L.
Keywords: Workplace · Inzetbaarheid · Lagergeschoold · Lager opgeleid · Werknemers · Scholing · Work and Employment · Healthy Living · Organisation · PSC - Participation & Social Cohesion · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF] [Abstract]

8 Ontwikkeling van een dynamische test voor leervermogen van laagopgeleiden
report 2014    
Author: Oprins, E. · Corbalan, G. · Lagerveld, S.
Keywords: Workplace · Leervermogen · Werknemers · Testen · Scholing · Loopbaan · Work and Employment · Healthy Living · Resilient Organisations Human Performances · SP - Sustainable Productivity and Employability TPI - Training & Performance Innovations · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 8 of 8 found. | Sort by date