Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 12 of 12 found. | Sort by date

1 Nachtvluchten en hun invloed op slaap, gezondheid en gedrag : een beknopte literatuurstudie ten behoeve van de besluitvorming over de toelaatbaarheid van nachtvluchten op vliegveld Zuid-Limburg
report 1986    
Author: Jong, R.G. de · Knottnerus, T.R. · Altena, K.
Keywords: Health · Vliegtuighinder · Nachtvluchten · Slaap · Gezondheid · Gedrag
[PDF]

2 Slaap, voeding en beweging inrelatie tot overgewicht
article 2011    
Author: Kloeze, E. · Boere-Boonekamp, M.M. · Jong, S. de · Nawijn, L. · Bakker, I. · Nault, R. · L'Hoir, M.P.
Keywords: Health · Slaap · Overgewicht · Beweging · Schoolkinderen · Healthy for Life · Healthy Living
[Abstract]

3 Geluid en effecten op de gezondheid
report 1996    
Author: Passchier-Vermeer, W.
Keywords: Health · Invloed van geluid · Rust · Slaap · Ziekte · Gezondheid · Stress · Beroepsdoofheid
[PDF] [Abstract]

4 Sleep disturbances due to nighttime aircraft noise
report 1994    
Author: Passchier-Vermeer, W.
Keywords: Health · Vliegtuiglawaai · Slaap · Sleep · Aircraft · Planes · Noise annoyance
[PDF] [Abstract]

5 Preventie van slaapgebrek en vermoeidheid
article 2006    
Author: Simons, R · Valk, P.
Keywords: Workplace · Ogen · Risicoanalyse · Storingsanalyse · Checklists · Rust · Slaap · Vermoeidheid · Bioritme · Biologische klok · Opmerkzaamheid · Alertness · Sensoren
[PDF] [Abstract]

6 Geluid en gezondheid : achtergrondstudie
report 1993    
Author: Passchier-Vermeer, W.
Keywords: Historisch materiaal TNO · Beroepsdoofheid · Lawaaidoofheid · Doofheid · Nederland · Stress · Geestelijke overbelasting · Geluid · Rust · Slaap
[PDF] [Abstract]

7 Werken bij nacht en ontij: wat zegt de wetenschap over nachtarbeid?
article 2005    
Author: Goudswaard, A. · Groot, E. de
Keywords: Workplace · Werknemers · Arbeidsproductiviteit · Continu-dienst · Ploegendienst · Ploegenarbeid · Nederland · Flexibele arbeidstijden · Variabele arbeidstijden · Glijdende arbeidstijden · Stress · Geestelijke overbelasting · Welzijn · Bioritme · Rust · Slaap
[PDF] [Abstract]

8 Richtlijn Gezonde slaap en slaapproblemen bij kinderen (2017)
report 2017    
Author: Vlasblom, E. · Sleuwen, B. van · L'Hoir, M. · Beltman, M.
Keywords: Health · Richtlijnen · Jeugdgezondheidszorg · Signalering · Preventie · Kinderen · Onezonde slaap · Interventie · Healthy for Life · Healthy Living · Life · CH - Child Health · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF] [Abstract]

9 JGZ richtlijn Gezonde slaap en slaapproblemen: preventie, signalering, diagnostiek en interventie bij slaapproblemen in de JGZ
report 2017    
Author: Vlasblom, E. · Sleuwen, B. van · L'Hoir, M. · Beltman, M.
Keywords: Health · Richtlijnen · Jeugdgezondheidszorg · Signalering · Preventie · Kinderen · Onezonde slaap · Interventie · Healthy for Life · Healthy Living · Life · CH - Child Health · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF] [PDF] [PDF] [Abstract]

10 JGZ-richtlijn Gezonde slaap en slaapgedrag
article 2017    
Author: Beltman, M. · Vlasblom, E.
Keywords: Health · Richtlijnen · Jeugdgezondheidszorg · Signalering · Preventie · Kinderen · Onezonde slaap · Interventie · Healthy for Life · Healthy Living · Life · CH - Child Health · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF] [Abstract]

11 Slaap en overgewicht in Europees onderzoek. Gezonde kinderen in een Gezonde Kindomgeving (GKGK)
article 2012    
Author: l'Hoir, M.P. · Vlasblom, E. · Boere-Boonekamp, M.M. · Dommelen, P. van · Schmelt, D. · Dreiskämper, D. · Naul, R.
Keywords: Health · slaap · overgewicht · kinderen · Healthy for Life · Healthy Living · Human · CH - Child Health LS - Life Style · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF] [Abstract]

12 Can sickness absence be reduced by stress reduction programs: On the effectiveness of two approaches
article 2007    
Author: Rhenen, W. van · Blonk, R.W.B. · Schaufeli, W.B. · Dijk, F.J.H. van
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Stress · Geestelijke overbelasting · Preventie · Rust · Slaap · Alternatieve geneeskunde · Arbobeleid bedrijven · Cognitive intervention · Occupational health · Physical intervention · Sickness absence · Absenteeism · Adult · Clinical effectiveness · Clinical trial · Cognitive therapy · Controlled clinical trial · Controlled study · Disease duration · Employee · Exercise · Female · Follow up · Health program · Human · Incidence · Intermethod comparison · Job stress · Major clinical study · Male · Medical leave · Occupational disease · Occupational hazard · Physical activity · Randomized controlled trial · Recurrent disease · Relaxation training · Risk reduction · Telecommunication · iddle Aged · Netherlands · Occupational Health · Program Evaluation · Sick Leave · Stress, Psychological
[Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 12 of 12 found. | Sort by date