Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 2 of 2 found. | Sort by date

1 Meer rendement uit arbodienstverlening : het afsluiten van een contract en Service Level Agreement
book 2002    
Author: Thie, A.M. · Loonstra, A. · Drift, D. van der
Keywords: Workplace · Kwaliteitscontrole · Kwaliteitskringen · Kwaliteitsbeeld · Nederland · Arbodiensten · Gemeenten · Gemeentelijk bestuur · Convenanten · Sociaal contract · Centraal accoord · Raamovereenkomsten · Prestatie
[PDF] [Abstract]

2 Monitoring van de contractfase van het programma verzuim omlaag : kaderregeling arbeidsomstandigheden, verzuim en reïntegratie 2002 van de sector welzijn
report 2002    
Author: Ybema, J.F. · Berg, R. van den · Heemskerk, F.
Keywords: Workplace · Welzijn · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Psychische arbeidsbelasting · Agressie · Afwijkend gedrag · Jeugdzorg · Jongerenwerk · Kinderopvang · Creches · Kinderdagverblijven · Sociaal contract · Overheidssteun · Subsidies · Nederland · Statistieken · Enquetes · Vragenlijsten · Welzijnszorg
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 2 of 2 found. | Sort by date