Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 18 of 18 found. | Sort by date

1 Sociale economie en de lokale overheid : samenwerken met sociale ondernemers als strategie bij werkgelegenheidsbeleid
report 2007    
Author: Smit, A. · Fermin, B. · Penninga, M. · Andriessen, S.
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Werkloosheid · Gemeentelijk beleid · Arbeidsmarktpolitiek · Sociale activering
[PDF] [Abstract]

2 Het lukt niet zonder werk
article 2009    
Author: Blonk, R.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Arbeidsmarktpolitiek · Sociale activering · Arbeidsdeskundigen
[Abstract]

3 Bemiddelingsproblematiek of problematiek van de zeer moeilijk bemiddelbaren : een zoektocht naar kritische variabelen
report 2000    
Author: Cremer, R. · Tijken, J.H.
Keywords: Workplace · Nederland · Werklozen · Trajectbemiddeling reintegratie werklozen · Arbeidsbemiddeling · Activerende arbeidsmarktpolitiek · Sociale activering · Arbeidsongeschiktheid
[PDF] [Abstract]

4 Agenda voor de toekomst : sociale zekerheid en arbeidsmarkt
report 2005    
Author: Wevers, C.W.J. · Genabeek, J. van
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Nederland · Sociale verzekeringen · Sociale zekerheid · Activerende arbeidsmarktpolitiek · Sociale activering · Overheidsbeleid · Overheidsingrijpen
[PDF] [Abstract]

5 Coördinatie tussen activering en zekerheid
report 2000    
Author: Haan, H.F. de · Verboon, F.C.
Keywords: Nederland · Case studies · Activerende arbeidsmarktpolitiek · Sociale activering · Sociale verzekeringen · Sociale zekerheid · Verzorgingsstaat · Welvaartsstaat · één-loket-model · CWI · SWI · SUWI · Armoede
[Abstract]

6 Het lukt niet zonder werk : over psychische klachten, arbeidsparticipatie en herstel
lecture 2006    
Author: Blonk, R.W.B.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Arbeidsparticipatie · Psychische factoren · Arbeid · Crisis depressie · Chronische werkloosheid · Langdurige werkloosheid · Werkloosheid · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Activerende arbeidsmarktpolitiek sociale activering · Ziekteverzuimbegeleiding · Therapie
[PDF] [Abstract]

7 Daadwerkelijk effectief : prestatiemeting van reïntegratie en activering
report 2002    
Author: Vos, E.L. de · Wevers, C.W.J. · Fermin, B.M.F. · Heyma, A.O.J. · Abbring, J.H. · Klaauw, B. van der · Koning, P.W.C.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Algemene rekenkamer · Prestatie · Additionele arbeid · Creatie van arbeidsplaatsen · één-loket-model · CWI · SWI · SUWI · Activerende arbeidsmarktpolitiek · Sociale activering
[PDF] [Abstract]

8 Inzet van instrumenten in Dordrecht geëvalueerd : Work First en prestaties van opdrachtnemers
article 2007    
Author: Vos, E. de
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Nederland · Uitkeringsgerechtigden · Niet-actieven · Trajectbemiddeling reintegratie werklozen · Werkloosheidsbestrijding · Gemeentelijk beleid · Gemeentelijke sociale dienst · GSD · Algemene bijstandswet · ABW · Aanbesteding · Inkoop · Activerende arbeidsmarktpolitiek · Sociale activering · Zuid-Holland
[Abstract]

9 Cliëntgestuurd ondernemen als reïntegratiemiddel
article 2004    
Author: Cremer, R. · Minderhoud, K.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Arbeidsparticipatie · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Trajectbemiddeling reintegratie werklozen · Activerende arbeidsmarktpolitiek · Sociale activering · Zelfstandigen · Vrije beroepsbeoefenaren · Economische zelfstandigheid · Clienten · Klanten · Ondernemingen · Bedrijven · Bedrijfsleven
[Abstract]

10 Activeringsbeleid: wat levert het op? : maatschappelijke kosten en baten van gesubsidieerde arbeid en sociale activering
article 2007    
Author: Brouwer, P.
Keywords: Workplace · Nederland · Uitkeringsgerechtigden · Niet-actieven · Werkloosheidsbestrijding · Additionele arbeid · Creatie van arbeidsplaatsen · Loonsuppletie · Loonsubsidie · Kosten-batenanalyse · Gemeentelijke sociale dienst · GSD · Algemene bijstandswet · ABW · Activerende arbeidsmarktpolitiek · Sociale activering
[PDF] [Abstract]

11 Effecten van activeringstrajecten : veranderingen meetbaar maken
article 2009    
Author: Brouwer, P. · Giesen, F. · Oomens, S.
Keywords: Workplace · Nederland · Uitkeringsgerechtigden · Niet-actieven · Trajectbemiddeling reintegratie werklozen · Gemeentelijk beleid · Gemeentelijke sociale dienst · GSD · Algemene bijstandswet · ABW · Efficiency · Activerende arbeidsmarktpolitiek · Sociale activering
[Abstract]

12 Verraderlijk effectief : prestatiemeting van reïntegratie en activering deel 2
report 2005    
Author: Vos, E.L. de · Genabeek, J. van · Blonk, R.W.B. · Brenninkmeijer, V. · Fermin, B.M.F. · Heyma, A.O.J. · Koning, P.W.C. · Zwinkels, W.S.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Arbeidsparticipatie · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Werkloosheidsbestrijding · Prestatie · Additionele arbeid · Creatie van arbeidsplaatsen · één-loket-model · CWI · SWI · SUWI · Activerende arbeidsmarktpolitiek · Sociale activering
[PDF] [Abstract]

13 De juiste klant op het juiste traject: een onderzoek naar de netto-effectiviteit van het Rotterdamse reïntegratiebeleid voor het ontwikkelen van klantprofielen
book 2006    
Author: Hekelaar, A. · Zwinkels, W. · Braat, A.
Keywords: Workplace · Nederland · Uitkeringsgerechtigden · Niet-actieven · Trajectbemiddeling reintegratie werklozen · Categorisering van werkzoekenden · Fase-indeling werkzoekenden · Bevordering deelname aan arbeidsproces · Herscholing · Bijscholing · Omscholing · Additionele arbeid · Creatie van arbeidsplaatsen · Algemene bijstandswet · ABW · Activerende arbeidsmarktpolitiek · Sociale activering · Zuid-Holland · Rijnmondgebied
[PDF] [Abstract]

14 Prestaties van het reïntegratiebedrijf : evaluatie van de kortste weg naar werk in Dordrecht inclusief bijlage
report 2006    
Author: Vos, E.L. de · Fermin, B.M.F.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Arbeidsparticipatie · Statistieken · Nederland · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Uitkeringsgerechtigden · Niet-actieven · Arbeidsmarktpolitiek · Arbeidsvoorziening · Trajectbemiddeling reintegratie werklozen · Detachering van arbeidskrachten · Werkloosheidsbestrijding · Gemeentelijk beleid · Gemeentelijke sociale dienst · GSD · Aanbesteding · Inkoop · Activerende arbeidsmarktpolitiek · Sociale activering · Zuid-Holland
[PDF] [Abstract]

15 Gemeente moet durven ondernemen : sociale economie biedt gemeente kansen
article 2006    
Author: Smit, A. · Fermin, B.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Arbeidsparticipatie · Nederland · Belgie · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Arbeid door gehandicapten · Werklozen · Bevordering deelname aan arbeidsproces · Sociale werkvoorziening · Sociale werkplaatsen · Gemeentelijk beleid · Activerende arbeidsmarktpolitiek · Sociale activering · WMO · Wet maatschappelijke ondersteuning · Engeland
[PDF] [Abstract]

16 Reïntegratie en activering van moeders met jonge kinderen : onderzoek JOBS
article 2007    
Author: Bennenbroek, F. · Brenninkmeijer, V. · Lagerveld, S. · Groenestege, M.
Keywords: Health Workplace · Jeugd en Gezondheid · Nederland · Uitkeringsgerechtigden · Niet-actieven · Arbeid door vrouwen met kinderen · Werklozen · Trajectbemiddeling reintegratie werklozen · Herintreding door vrouwen · Herintreedsters · Algemene bijstandswet · ABW · Activerende arbeidsmarktpolitiek · Sociale activering · Gelderland
[Abstract]

17 De kracht van gesubsidieerde werknemers
article 2008    
Author: Hazelzet, A. · Huijs, J.J.J.M. · Blonk, R.W.B.
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Additionele arbeid · Creatie van arbeidsplaatsen · Wet inschakeling werkzoekenden · WIW · Gemeentelijk beleid · Trajectbemiddeling reintegratie werklozen · Arbeidsmobiliteit · Activerende arbeidsmarktpolitiek · Sociale activering · Job search · Arbeidsmarktgedrag · Bevordering van herscholing of omscholing
[PDF] [Abstract]

18 Diagnose methode activeringspotentieel
article 2007    
Author: Gras, E. le
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Activerende arbeidsmarktpolitiek · Sociale activering · Bevordering deelname aan arbeidsproces · Chronische werkloosheid · Langdurige werkloosheid · Arbeid door psychiatrische patienten · Arbeid door vrijwilligers · Onbetaalde arbeid · Gemeentelijk beleid · Sociaal-medische begeleiding
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 18 of 18 found. | Sort by date