Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 18 of 18 found. | Sort by date

1 Analyse Arbozw Site : Rapportage deel II
report 2003    
Author: Weyers, M.
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Internet · Communicatiemedia · Sociale voorlichting · Communicatie
[Abstract]

2 Nieuwe WAO-inzichten helaas voor een klein publiek
article 2003    
Author: Besseling, J.J.M.
Keywords: Workplace · Arbeidsongeschiktheid · Uitvoeringsorganen sociale verzekeringen · UVI · UWV · Sociale voorlichting · Communicatie
[PDF] [Abstract]

3 Een zachte scheiding: omgangsvormen bij ontslag
article 2004    
Author: Heuven, E.
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Reorganisatie · Ontslag · Sociale voorlichting · Communicatie · Inspraak
[Abstract]

4 Op weg naar betere samenwerking tussen medisch specialisten en bedrijfsartsen bij begeleiding van (zieke) werknemers: nadere voorstellen
report 2002    
Author: Buijs, P.C.
Keywords: Workplace · Ziekteverzuimbegeleiding · Bedrijfsartsen · Bedrijfsverpleegkundigen · Medische beroepen · Artsen · Huisartsen · Specialisten · Samenwerking · Brainstormen · Sociale voorlichting · Communicatie
[PDF] [Abstract]

5 Kennisdeling binnen het digitale netwerk arboco.net : Deel I: Eindrapportage
report 2003    
Author: Weyers, M.
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Werkomstandigheden · Werkomgeving · Arbeidsomstandigheden · Internet · Computersystemen · Computernetwerken · Communicatiemedia · Sociale voorlichting · Communicatie
[PDF] [Abstract]

6 Interviewverslag Arboconet : Rapportage Deel III
report 2003    
Author: Weyers, M.
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Werkomstandigheden · Werkomgeving · Arbeidsomstandigheden · Internet · Communicatiemedia · Sociale voorlichting · Communicatie
[Abstract]

7 Analyse Arboconet Site : Rapportage Deel II
report 2003    
Author: Weyers, M.
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Werkomstandigheden · Werkomgeving · Arbeidsomstandigheden · Internet · Sociale voorlichting · Communicatie · Communicatiemedia · Computersystemen · Computernetwerken
[Abstract]

8 Nieuwe WAO-plannen goed voor werkgelegenheid verzekeringsartsen
article 2005    
Author: Besseling, J.J.M.
Keywords: Workplace · Arbeidsongeschiktheid · Uitvoeringsorganen sociale verzekeringen · UVI · UWV · Sociale voorlichting · Communicatie · Work and Employment · Healthy Living
[PDF]

9 Agressie jegens wegwerker te lijf : informeer de weggebruiker tijdig
article 2008    
Author: Derksen, D.
Keywords: Traffic · Wegenbouw · Asfalteren · Arbeidsveiligheid · Bedrijfsveiligheid · Sociale voorlichting · Imago · Disciplinaire maatregelen · Agressie · Traffic safety · Communication
[Abstract]

10 Beterschap! : advies over de re-integratie van zieke werknemers
report 2008    
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Ziekteverzuimbegeleiding · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Management · Werknemers · Werkgevers · Arbeidsdeskundigen · Passende arbeid · Rechtspositie · Sociale voorlichting · Communicatie
[PDF] [Abstract]

11 Methoden en technieken voor interactieve kennisontwikkeling : co-operative inquiry
report 2004    
Author: Treur, H. · Zwetsloot, G. · Vroome, E. de · Reinders, G. · Gort, J. · Steenbergen, C. · Meeuwsen, J.M. · Oostindie, M. · Popma, J. · Schouten, E. · Visser, R. · Weyers, M. · Zwanikken, S.
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Samenwerking · Brainstormen · Methodologie · Vergadertechniek · Gesprekstechnieken · Sociale voorlichting · Communicatie · Multinationale ondernemingen
[PDF] [Abstract]

12 Professionele richtlijn of juridisch kader?
article 2006    
Author: Besseling, J.J.M.
Keywords: Workplace · Arbeidsongeschiktheid · Uitvoeringsorganen sociale verzekeringen · UVI · UWV · Sociale voorlichting · Communicatie · Work and Employment · Healthy Living
[PDF] [Abstract]

13 Knowledge sharing in knowledge communities
bookPart 2003    
Author: Hooff, B. van den · Elving, W. · Meeuwsen, J.M. · Dumoulin, C.
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Werkomstandigheden · Werkomgeving · Arbeidsomstandigheden · Modellenonderzoek · Cybernetica · Informatica · Informatietechnologie · Taakautonomie · Bedrijfscultuur · Sociale voorlichting · Communicatie
[Abstract]

14 Digital Risk Inventory and Evaluation (RIE) : a Dutch approach offering valuable support for small business owners
article 2008    
Author: Meeuwsen, J.M.
Keywords: Internet · Arbowet · Arbeidsomstandighedenwet · Risicoanalyse · Storingsanalyse · Checklists · Midden-en kleinbedrijf · Digitale technieken · Digitale systemen · Overheidsbeleid · Wetshandhaving · Sociale voorlichting · Communicatie
[PDF] [Abstract]

15 De baas en ziekte, ziekte de baas : reïntegratie in het midden- en kleinbedrijf
report 2000    
Author: Vuuren, C.V. van · Andriessen, S. · Gent, M.J. van · Smit, A.A. · Vinke, H. · Wevers, C.W.J.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Nederland · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Midden- en kleinbedrijf · Beleidsanalyse · Organisatieonderzoek · Organisatiebeleid · Ondernemingsbeleid · Personeelsbeleid · Sociaal ondernemingsbeleid · Sociale voorlichting · Communicatie
[PDF] [Abstract]

16 Communication between Dutch rheumatologists and occupational physicians in the occupational rehabilitation of patients with rheumatic diseases
article 2002    
Author: Buck, P.D.M. de · Amstel, R.J. van · Buijs, P.C. · Maasen, J.H.W. · Dijk, F.J.H. van · Hazes, J.M.W. · Vliet Vlieland, T.P.M.
Keywords: Arbeidsongeschiktheid · Beroepsrehabilitatie · Reuma · Bedrijfsartsen · Bedrijfsverpleegkundigen · Nederland · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Medische beroepen · Artsen · Huisartsen · Specialisten · Samenwerking · Brainstormen · Sociale voorlichting · Communicatie
[Abstract]

17 Is er nog een verzekeringsgeneeskundig referentiekader?
article 2010    
Author: Besseling, J.J.M.
Keywords: Workplace · Uitvoeringsorganen Sociale Verzekeringen Uvi Uwv · Arbeidsongeschiktheid · Sociale Voorlichting Communicatie · Work and Employment · Healthy Living · Organisation · PSC - Participation & Social Cohesion · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF]

18 De dialoog als vroege poortwachter
article 2004    
Author: Sloten, G. van · Nauta, A.
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Human resources management en development · HRM · HRD · Leidinggevend personeel · Klachten · Personeel · Werknemers · Sociale voorlichting · Communicatie · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Persoonlijkheid · Arbeidsvoldoening · Arbeidssatisfactie
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 18 of 18 found. | Sort by date