Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 77 found. Next | Sort by date

1 Inventarisatie maaltijdvoorziening voor bejaarden : verslag van de uitkomsten van de enquête van de Werkgroep maaltijdvoorziening voor bejaarden van de Interdepartementale stuurgroep bejaardenbeleid gehouden in de periode 1978/'79
report 1980    
Author: Dijkstra, A. · Schlatmann, M.J.T.
Keywords: Sociology
[PDF]

2 Het probleem van leiding geven
article 1967    
Author: Cassee, E.T.
Keywords: Sociology

3 Buren; een onderzoek naar de invloed van overeenkomsten en verschillen tussen buren op het welbevinden
dissertation 1981    
Author: Danz, M.J.
Keywords: Sociology
[PDF]

4 Berichtgeving over lichamelijke en geestelijke gezondheid in de vijf landelijke ochtendbladen 1964-1965
article 1967    
Author: Graaf, A.C. de · Philipsen, H.
Keywords: Sociology
[PDF]

5 Population density and well-being in Dutch towns and cities
report 1972    
Author: Drop, M.J.
Keywords: Sociology
[PDF]

6 Prevention of home-related injuries of pre-school children
dissertation 1994    
Author: Wortel, E.
Keywords: Sociology
[PDF]

7 Workshop samenwerking burgers en hulpdiensten bij incidenten en rampen
article 2010    
Author: Kerstholt, J. · Groenewegen, K.
Keywords: Sociology

8 De woonomgeving als speelgelegenheid
dissertation 1970    
Author: Ackermans, E.
Keywords: Sociology

9 Verschillen in groepsprestaties in de Nederlandse zeevisserij [Differences in group performance in the Dutch sea-fishing industry]
dissertation 1970    
Author: Vlist, R. van der
Keywords: Sociology
[PDF] [Abstract]

10 On agent cooperation : The relevance of cognitive plausibility for multiagent simulation models of organizations
dissertation 2001    
Author: Broek, J. van den
Keywords: Sociology
[Abstract]

11 Defining Simulated Team Members: Guidelines Based on an Empirical Approach
article 2001    
Author: Schaafstal, A.M. · Lyons, D.M.
Keywords: Sociology

12 Van asyl tot revalidatiecentrum : de opkomst en doorwerking van de resocialiserings-gedachte in Nederlandse psychiatrische inrichtingen
dissertation 1970    
Author: Bambang Oetomo, R.
Keywords: Sociology
[PDF]

13 Leefstijl, omgevingsfactoren, uitkomsten van zwangerschap en gezondheid : Fase 2
report 1992    
Author: Verkerk, P.H. · Herngreen, W.P. · Reerink, J.D. · Noord-Zaadstra, B.M. van
Keywords: Sociology
[FILE]

14 A Dutch community : social and cultural structure and process in a bulb-growing region in the Netherlands
book 1956    
Author: Gadourek, I.
Keywords: Sociology
[PDF]

15 Geografische en confessionele invloeden bij de huwelijkskeuze in Nederland
book 1951    
Author: Polman, A
Keywords: Sociology · NIPG
[PDF]

16 Marktverkenning Televisieproducenten
report 2004    
Author: Leurdijk, A.G.D. · Blanken, M.M. den · Muskens, A.C. · Munck, S.G.E. de
Keywords: Sociology · Information Society
[PDF] [Abstract]

17 Communication and performance in teams
dissertation 2002    
Author: Rasker, P.C.
Keywords: Sociology · Communication · Teamwork
[PDF]

18 Regionale gegevens Jeugd en Seks
report 1991    
Author: Vogels, T. · Vliet, R.W.F. van der · Danz, M.J
Keywords: Sociology · Gezondheid · Gedrag · Relaties · Jongeren
[PDF] [Abstract]

19 Implementing collective obligations in human-agent teams using KAoS policies
article 2010    
Author: Diggelen, J. van · Bradshaw, J.M. · Johnson, M. · Uszok, A. · Feltovich, P.J.
Keywords: Sociology · Collective obligations · Human-agent teams · Policies
[Abstract]

20 Effectonderzoek proefimplementatie richtlijn secundaire preventie kindermishandeling
report 2009    
Author: Broerse, A. · Fleuren, M.A.H. · Kamphuis, M. · Dommelen, P. van · Reeuwijk-Werkhorst, J. van
Keywords: Sociology · Jeugd en Gezondheid · Child abuse · Prevention
[PDF]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 77 found. Next | Sort by date