Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 142 found. Next | Sort by date

1 Evaluatie van voorlichting over doping in een tijdschrift over bodybuilding en krachtsport
report 1999    
Author: Vogels, T.
Keywords: Health · sport

2 Playground van de Toekomst: succesvolle speelplekken voor basisscholieren
report 2008    
Author: Bakker, I. · Vries, S.I. de · Boogaard, C.M.H. van den · Hirtum, W.J.E.M. van · Joore, J.P. · Jongert, M.W.A.
Keywords: Health · Kinderen · Sport · Bewegen
[PDF] [Abstract]

3 Bewegingsstimulering en valpreventie bij allochtone ouderen leidt tot meer en beter (veiliger) bewegen
bookPart 2008    
Author: Wijlhuizen, G.J.
Keywords: Movement · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Sport

4 Verandering van de fysieke omgeving beïnvloedt in sterke mate het lunchwandelgedrag
bookPart 2008    
Author: Hendriksen, I.J.M.
Keywords: Movement · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Sport

5 Systeem registreert bewegingsarmoede en overgewicht in het onderwijs
bookPart 2008    
Author: Ooijendijk, W.
Keywords: Movement · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Sport

6 Zowel stoep als speeltuin belangrijk voor bewegen
bookPart 2011    
Author: Vries, S. de
Keywords: Movement · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Sport

7 Beleidsadvies stimuleren van fietsen naar het werk
bookPart 2011    
Author: Hendriksen, I.J.M.
Keywords: Movement · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Sport

8 Blessures in het betaalde voetbal
bookPart 2008    
Author: Stege, J.
Keywords: Movement · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Sport

9 Nederlandse jeugd zit meer dan goed voor ze is
bookPart 2011    
Author: Hildebrandt, V.H.
Keywords: Movement · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Sport

10 Effect voor ondergrond en seizoensperiose op ontstaan van tennisblessures onderzocht door TNO, KNLTB en vier tennisscholen
bookPart 2011    
Author: Hespen, A. van
Keywords: Movement · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Sport

11 Zaalvoetbalblessures in kaart gebracht door TNO, CEF, KNVB en 8 zaalvoetbalclubs (2009-2010)
bookPart 2011    
Author: Hespen, A. van
Keywords: Movement · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Sport

12 (On)mogelijkheden voor het evalueren van de BOS-impuls
bookPart 2008    
Author: Bakker, I.
Keywords: Movement · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Sport

13 Verandering in beweeggedrag kost tijd!
bookPart 2011    
Author: Chorus, A.
Keywords: Movement · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Sport

14 Hoe meten we of het Beleidskader Sport, Bewegen en Onderwijs werkt?
bookPart 2011    
Author: Slinger, J.
Keywords: Movement · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Sport

15 Meer bewegen, ook om het kleinere bedrijf
bookPart 2008    
Author: Verheijden, M.
Keywords: Movement · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Sport

16 Kinderen gaan gezonder leven met hulp van voetballers
bookPart 2008    
Author: Vries, S. de
Keywords: Movement · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Sport

17 Gezonde leefstijl voor gemeenteambtenaren
bookPart 2008    
Author: Engbers, L.
Keywords: Movement · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Sport

18 Flash! zorg voor bewegen zorgt niet voor méér bewegen door mensen met chronische aandoeningen
bookPart 2008    
Author: Chorus, A.
Keywords: Movement · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Sport

19 Regelmatig sporten kan risico op depressie verminderen in sedentaire werknemers met verhoogd risico op depressie
bookPart 2011    
Author: Hendriksen, I.J.M.
Keywords: Movement · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Sport

20 Minder rsi door verbeterde werkstijl en meer bewegen?
bookPart 2008    
Author: Bernaards, C.
Keywords: Movement · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Sport

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 142 found. Next | Sort by date