Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 78 found. Next | Sort by date

1 Emancipatie-effectrapportage Commissie Donner
book 2002    
Author: Besseling, J. · Olde, C. de
Keywords: Statistieken · Nederland
[Abstract]

2 Temporary agency work : national reports : the Netherlands
report 2002    
Author: Ginkel, M.A. van · Lin, M.H.H. van · Zwinkels, W.S.
Keywords: Statistieken · Nederland · Uitzendbureaus
[PDF] [Abstract]

3 Ziekte- en ongevallenverzuim in de periode 1947-1961
report 1962    
Keywords: Workplace · Ziekteverzuim · Ongevallen · Statistieken
[PDF] [Abstract]

4 De digitale economie 2005
book 2005    
Keywords: Workplace · Statistieken · Nederland · Internet

5 Handleiding diagnose-statistiek sociale werkvoorziening 1972
report 1972    
Author: Dijkstra, A.
Keywords: Workplace · Statistieken · Sociale werkvoorzieninge · Diagnostiek
[PDF]

6 Reuma in Nederland : de cijfers : het aantal patiënten met chronisch reumatische aandoeningen in Nederland
report 1997    
Author: Miedema, H.S.
Keywords: Workplace · Reuma · Chronisch zieken · Nationale Statistieken
[PDF] [Abstract]

7 Het ziekteverzuim in 1995 : jaaroverzicht TNO-PG verzuimstatistiek
report 1996    
Author: Sikkema-de Graaff, J.S. · Deursen, C.G.L. van
Keywords: Workplace · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Nederland · Statistieken
[PDF] [Abstract]

8 Het ziekteverzuim in 1992 : Jaaroverzicht NIPG-TNO verzuimstatistiek
report 1993    
Author: Sikkema-de Graaff, J.S. · Deursen, C.G.L. van
Keywords: Workplace · Ziekteverzuim · sociaal verzuim · Nederland · statistieken
[PDF]

9 Inventarisatie medicijngebruik onder werkenden
article 1990    
Author: Muusse-Schrevel, A.M. · Willems, J.H.B.M. · Kort, W.L.A.M. de
Keywords: Workplace · Nederland · Geneesmiddelen · Beroepsbevolking · Nationale statistieken
[PDF] [Abstract]

10 De bruikbaarheid van de statistiek der bedrijfsongevallen voor epidemiologisch onderzoek
article 1985    
Author: Smit, J.
Keywords: Health · Statistieken · Arbeidsomstandigheden · Ongevallen · Gezondheid · Epidemiologie · Werknemers
[PDF] [Abstract]

11 Preventie en reïntegratie in de welzijnssector en jeugdhulpverlening
book 2000    
Author: Reijenga, F.A. · Andriessen, S. · Besseling, J.J.M. · Gent, M.J. van
Keywords: Health · Arbeidsongeschiktheid · Beroepsrehabilitatie · Nederland · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Preventie · Nationale statistieken · Statistieken · Hulpverlening · Maatschappelijke dienstverlening · Welzijnszorg
[PDF] [Abstract]

12 Een "job exposure matrix" voor fysieke belasting per CBS-beroepscode : methode van coderen
report 1998    
Author: Thissen, J. · Heederik, D.J.J.
Keywords: Movement · Fysieke arbeidsbelasting · Kanker · Carcinogenese · Darmziekten · Nationale statistieken · Statistieken · Statistisch onderzoek
[PDF] [Abstract]

13 Ongevallen in Nederland : een enquête-onderzoek
article 1996    
Author: Mulder, S. · Bloemhoff, A. · Harris, S. · Kampen, L.T.B. van · Schoots, W.
Keywords: Workplace · Bedrijfsongevallen · Arbeidsongevallen · Ongevallen · Statistieken · Nederland · Mircheck · Verkeersongevallen · Epidemiologie · Ongevallenpreventie
[PDF] [Abstract]

14 Werkdruk stabiliseert
article 2002    
Author: Otten, F.W.J. · Houtman, I.L.D.
Keywords: Arbeidsduur · Werktijden · Arbeidstijden · Werkdruk · Statistieken · Arbeidscontracten · Arbeidsovereenkomsten · Leeftijd · Arbeidskrachten · Geslacht
[PDF] [Abstract]

15 Stabiele beweegpatronen : ruim de helft van de Nederlanders sport
article 2002    
Author: Hildebrandt, V.H.
Keywords: Workplace · Gezondheidstoestand · Ziekte en Gezondheid · Lifestyle · Statistieken · Sport
[Abstract]

16 NIPG ziekteverzuimstatistiek : Informatieve brochure en handleiding. Herdruk, november 1992
report 1992    
Keywords: Workplace · Morbiditeit · Ziektestatistieken · Ongevallenstatistieken · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Ziekteverzuimbeleid · Statistieken
[PDF] [Abstract]

17 NIPG ziekteverzuimstatistiek : Informatieve brochure en handleiding. Herdruk, juni 1991
report 1991    
Keywords: Workplace · Morbiditeit · Ziektestatistieken · Ongevallenstatistieken · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Ziekteverzuimbeleid · Statistieken
[PDF] [Abstract]

18 Catalogue of systems for the monitoring of working conditions relating to health and safety
book 1991    
Author: Prins, R. · Verboon, F.
Keywords: Workplace · Werkomstandigheden · Werkomgeving · Arbeidsomstandigheden · Nationale statistieken · Internationale statistieken · Arbeidsveiligheid · Bedrijfsveiligheid · Gezondheidsstatistieken · Beroepsbevolking · Morbiditeit · Ziektestatistieken · Ongevallenstatistieken · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Registratie · Personeelssterkte · Personeelsbestand · Bezettingsgraad · EEG-landen
[PDF] [Abstract]

19 Ziekteverzuim primair en voortgezet onderwijs 1996/1997 : technisch rapport
book 1998    
Author: Hoffius, R. · Touw, M. · Simons, J. · Gründemann, R. · Braam, E.
Keywords: Workplace · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Middelbaar onderwijs · Voortgezet onderwijs · Basisonderwijs · Lager onderwijs · Docenten · Onderwijzend personeel · Registratie · Nationale statistieken · Nederland · Statistieken · Onderwijs · Voortgezet onderwijs
[Abstract]

20 Ziekteverzuim primair en voortgezet onderwijs 1998 : technisch rapport
book 2000    
Author: Backbier, E. · Braam, E. · Gründemann, R. · Hoffius, R. · Simons, J.
Keywords: Workplace · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Middelbaar onderwijs · Voortgezet onderwijs · Basisonderwijs · Lager onderwijs · Docenten · Onderwijzend personeel · Registratie · Nationale statistieken · Nederland · Statistieken · Onderwijs · Voortgezet onderwijs
[Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 78 found. Next | Sort by date