Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 37 found. Next | Sort by date

1 Lichamelijke ontwikkeling van 15-jarigen bij gebruik van ongefluorideerd en gefluorideerd water
article 1972    
Author: Houwink, B. · Wijn, J.F. de
Keywords: Health · Tandheelkunde

2 De gebitstoestand van 15-jarigen: resultaten van een jaarlijke onderzoek in Tiel en Culemborg
article 1988    
Author: Groeneveld, A. · Eck, A.A.M.J. van · Kalsbeek, H. · Theuns, H.M.
Keywords: Health · Tandheelkunde

3 De gebitstoestand bij zesjarigen: een epidemiologisch onderzoek ten evaluatie van een (t)gvo-project
article 1988    
Author: Kalsbeek, H. · Loveren, C. van
Keywords: Health · Tandheelkunde

4 Onderzoek naar het effect van een enzym-bevattende tandpasta op het ontstaan van tandcariës en gingivitis bij kinderen tussen 10 en 13 jaar
article 1984    
Author: Groeneveld, A. · Kalsbeek, H. · Hoogendoorn, H. · Piessens, J.P.
Keywords: Health · Tandheelkunde

5 Cariësgevoeligheid en fluoride
article 1981    
Author: Groeneveld, A.
Keywords: Health · Tandheelkunde

6 Wel of geen bitewing-röntenfoto's bij 5-6-jarigen?
article 1983    
Author: Foreest, J.D. · Kalsbeek, H. · Groeneveld, A.
Keywords: Health · Tandheelkunde

7 Het effect van fluoridetabletten bij de preventie van tandcariës
article 1983    
Author: Kalsbeek, H.
Keywords: Health · Tandheelkunde

8 Het project kindertandverzorging Tiel: onderzoek
article 1983    
Author: Kalsbeek, H. · Kwant, G.W.
Keywords: Health · Tandheelkunde

9 Tandbederf bij 5-jarige Amsterdammers in 1973 en 1981 en een onderzoek naar kennis, houding en gedrag met betrekking tot tandheelkunde bij hun begeleiders
article 1983    
Author: Houwink, B. · Kalsbeek, H. · Franken, B.R. · Meyer, J.C. · Groeneveld, A.
Keywords: Health · Tandheelkunde

10 Het beschermend effect van 0,4% F en 1,2% F Elmex gelee op gezond en licht ontkalkt glazuur: onderzoek
article 1983    
Author: Sluiter, J.A. · Purdell-Lewis, D.J. · Theuns, H.M.
Keywords: Health · Tandheelkunde

11 Paleo-pathologisch en archeo-antrobiologische gebitsonderzoek bij schedelmateriaal van de tellem (Mali)
article 1977    
Author: Pot, T.J. · Perizonius, W.R.K.
Keywords: Health · Tandheelkunde

12 Betrouwbaarheid van een methode voor epidemiologisch onderzoek naar parondontale aandoeningenbetou
article 1977    
Author: Theuns, H.M.
Keywords: Health · Tandheelkunde

13 IV Onderzoek naar het effect van de voorlichtingscampagne actie Gezond gebit, te Ede
article 1976    
Author: Backer Dirks, O. · West, H.A. van · Sanden-Stoelinga, M.S.E.
Keywords: Health · Tandheelkunde

14 Onderzoek naar de gebitstoestand van 6-, 8-, 10- en 12-jarig kinderen in Overijssel
article 1976    
Author: Pot, T.J. · Kwant, G.W. · Theuns, H.M. · Plasschaert, A.J.M. · Truin, G.J. · König, K.G.
Keywords: Health · Tandheelkunde

15 Afdichting van fissuren door middel van kunststoffen II
article 1976    
Author: Theuns, H.M. · Pot, T.J.
Keywords: Health · Tandheelkunde

16 Het ontstaan en gedrag van de witte vlek: overwegingen aan de hand van klinische waarnemingen
article 1976    
Author: Pot, T.J. · Groeneveld, A.
Keywords: Health · Tandheelkunde

17 Pijnbestrijding met een eenvoudige analgetica in de tandheelkunde
article 1972    
Author: Booy, R.H.
Keywords: Health · Tandheelkunde

18 De invloed van 17 jaren drinkwater-fluoridering op het gebit van volwasenen: een vergelijkend prothesedichtheidsonderzoek in Tiel en Culemborg
article 1974    
Author: Pot, T.J. · Groeneveld, A. · Purdell-Lewis, D.J.
Keywords: Health · Tandheelkunde

19 Fluoridetoevoeging aan het drinkwater V
article 1974    
Author: Kwant, G.W. · Pot, T.J. · Groeneveld, A. · Purdell-Lewis, D.J.
Keywords: Health · Tandheelkunde

20 Fluoride-opname, uitscheiding en serumconcentratie bij hitte arbeiders in een kunstmatig gefluorideerd gebied
article 1974    
Author: Pot, T.J. · Flissebaalie, T.D.
Keywords: Health · Tandheelkunde

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 37 found. Next | Sort by date