Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 5 of 5 found. | Sort by date

1 Hoe werknemers onderhandelen : taakautonomie en self-efficacy bij integratief onderhandelen en onderhandelingsuitkomsten in arbeidsrelaties
book 2005    
Author: Oeij, P.R.A.
Keywords: Ergonomics · Arbeidsproductiviteit · Enquetes · Telecommunicatie
[Abstract]

2 Customer over employee? : the implications of Customer Relationship Management (CRM) for organisational structures and labour quality
book 2002    
Author: Kwakkelstein, T.
Keywords: Workplace · Nederland · Financiele instellingen · Telecommunicatie
[PDF] [Abstract]

3 Ergonomie: meer dan een kwestie van gezond boerenverstand : interview met Igno Ponsioen
article 2003    
Author: Looze, M.P. de
Keywords: Ergonomics · Arbeidsproductiviteit · Ergonomie · Research · Werkstoelen · Bureaustoelen · Posterijen · PTT · Telecommunicatie
[PDF] [Abstract]

4 Klant boven medewerker? : de gevolgen van 'Customer Relation Management' voor organisaties en de kwaliteit van de arbeid
bookPart 2002    
Author: Kwakkelstein, T.
Keywords: Kwaliteitscontrole · Kwaliteitskringen · Kwaliteitsbeeld · Innovatie · Statistieken · Clienten klanten · Managementmethoden · Humanisering van de arbeid · Kwaliteit van de arbeid · Case studies · Telecommunicatie · Maaltijden · Dranken · Financiële instellingen
[Abstract]

5 Gewenst beleid tegen ongewenst gedrag : voorbeelden van goed beleid tegen ongewenste omgangsvormen op het werk
report 2002    
Author: Vries, S. de · Niekerk, M. van · Dalen, E.J. van · Nuyens, M.
Keywords: Workplace · Arbeidsproductiviteit · Nederland · Financiele instellingen · Vervoer over de weg · Agressie · Afwijkend gedrag · Spoorwegen · Vervoer per spoor · Case studies · Seksuele intimidatie · Discriminatie · Gelijke behandeling · Beleidsanalyse · Organisatieonderzoek · Telecommunicatie · Verplichte sociale verzekeringen
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 5 of 5 found. | Sort by date