Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 9 of 9 found. | Sort by date

1 De toekomst van flexibele arbeid : een onderzoek naar flexibiliteitstrategieën van Nederlandse bedrijven
report 2007    
Author: Goudswaard, A.
Keywords: Ergonomics · Arbeidsproductiviteit · Nederland · Tijdelijke arbeidskrachten · Uitzendarbeidskrachten · Flexibele arbeidsrelaties · Uitleenbedrijven · Uitzendbureaus · Koppelbazen
[PDF] [Abstract]

2 Uitgezonden of uitgezonderd worden : een schriftelijk enquêteonderzoek onder een representatieve steekproef van 1448 uitzendwerknemers
report 2000    
Author: Miedema, E.P. · Klein Hesselink, D.J.
Keywords: Workplace · Uitleenbedrijven · Uitzendbureaus · Koppelbazen · Tijdelijke arbeidskrachten · Uitzendkrachten · Arbeidsmarktpositie · Flexibele arbeidsrelaties · Kwaliteitscontrole · Kwaliteit · Enquetes · Opninieonderzoeken · Gemeenschappelijk administratiekantoor · GAK · Werknemerscategorieen
[PDF] [Abstract]

3 U doet vast aan flex : randvoorwaarden voor succesvolle flexconstructies
report 2010    
Author: Hus, E. · Langen, M. de · Goudswaard, A. · Leede, J. de
Keywords: Workplace · Nederland · Tijdelijke arbeidskrachten · Uitzendarbeidskrachten · Flexibele arbeidsrelaties · Uitleenbedrijven · Uitzendbureaus · Koppelbazen · Organisatiebeleid · Ondernemingsbeleid · Personeelsbeleid · Sociaal ondernemingsbeleid · Case studies
[PDF] [Abstract]

4 Uitgezonden of uitgezonderd worden
report 2002    
Author: Miedema, E.P. · Klein Hesselink, D.J.
Keywords: Workplace · Kwaliteitscontrole · Kwaliteitskringen · Kwaliteitsbeeld · Nederland · Enquetes · Uitleenbedrijven · Uitzendbureaus · Koppelbazen · Tijdelijke arbeidskrachten · Uitzendarbeidskrachten · Arbeidsmarktpositie · Flexibele arbeidsrelaties · Gemeenschappelijk administratiekantoor · GAK · Werknemerscategorieen
[PDF] [Abstract]

5 GUO-bestandsonderzoek: bemiddelbaarheid van arbeidsongeschikten
report 2002    
Author: Besseling, J.J.M. · Achten, B.P.T.
Keywords: Workplace · Arbeidsongeschikten · Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering · Wao · Wao-Gat · Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering · Zelfstandigen · Beroepsrehabilitatie · Reintegratie Arbeidsgehandicapten · Uitzendbureaus · Uitleenbedrijven · Arbeidsbemiddeling · Testen · Werven En Selecteren Van Personeel
[PDF] [Abstract]

6 Epidemiologie van verzuim, arbeidsongeschiktheid en reïntegratie
bookPart 2009    
Author: Besseling, J.J.M. · Genabeek, J. van · Wevers, C.W.J.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Centraal bestuur · Rijksoverheid · Centrale overheid · Arbeid door gehandicapten · Arbeidsbelasting · Openbare dienstverlening · Kwartaire sector · Industriele sector · Secundaire sector · Uitleenbedrijven · Uitzendbureaus · Koppelbazen · Ambachten · Arbeidsongeschiktheid
[Abstract]

7 Gezondheidsherstel en werkhervatting van zieke en niet-zieke werklozen
report 2007    
Author: Steenbeek, R. · Jettinghoff, K. · Sonneveld, H.M. · Heuvel, F.M.M. van den
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Gezondheidstoestand · Ziekte en Gezondheid · Arbeidsattitude · Arbeidsmotivatie · Competenties · Trajectbemiddeling reintegratie werklozen · Uitvoeringsorganen sociale verzekeringen · UVI · UWV · Uitleenbedrijven · Uitzendbureaus · Koppelbazen · Oudere arbeidskrachten · Herscholing · Bijscholing · Omscholing
[PDF] [Abstract]

8 Profiteren van de krappe arbeidsmarkt: MKB-bedrijven over het in dienst nemen van langdurig werklozen
article 1999    
Author: Smit, A. · Haan, F. de
Keywords: Workplace · Personeelswerving · Nederland · Ongeschoolde arbeidskrachten · Laaggeschoolde arbeidskrachten · Arbeidsbureaus · GAB · CWI · Werkpleinen · Uitleenbedrijven · Uitzendbureaus · Koppelbazen · Werkloosheidsbestrijding · Additionele arbeid · Creatie van arbeidsplaatsen · Loonsuppletie · Loonsubsidie · Midden-en kleinbedrijf
[PDF] [Abstract]

9 Onderzoeksnotitie: strategische samenwerking tussen uitzenders en inleners : op zoek naar de balans tussen flexibiliteit en zekerheid
article 2008    
Author: Goudswaard, A. · Leede, J. de · Brugman, T.
Keywords: Workplace · Nederland · Flexibilisering van de arbeid · Tijdelijke arbeidskrachten · Uitzendarbeidskrachten · Aanstelling · Personeelsselektie · Personeelsvoorziening · Flexibele arbeidsrelaties · Commerciele arbeidsbemiddeling · Uitleenbedrijven · Uitzendbureaus · Koppelbazen · Personeelsbeleid · Sociaal ondernemingsbeleid · Human resources management en development · HRM · HRD · Case studies
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 9 of 9 found. | Sort by date