Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 3 of 3 found. | Sort by date

1 Handboek meetmethoden voor effectiviteit van activerend arbeidsmarktbeleid op persoonsniveau : een handvat voor beleidsmakers en onderzoekers voor het vaststellen van de (netto-)effectiviteit van activerend arbeidsmarktbeleid242
book 2008    
Author: Vos, E. de · Zwinkels, W. · Besseling, J. · Heyma, A. · Klaveren, C. van
Keywords: Ergonomics · Arbeidsproductiviteit · Trajectbemiddeling · Reintegratie · Kosten-baten analyse · Meethoden · Arbeidsmarktpolitiek · Vakkennis · Arbeidsparticipatie · Werklozen
[PDF] [Abstract]

2 Technologische ontwikkeling en de arbeidsparticipatie van oudere werknemers
book 1998    
Author: Mossink, J.C.M. · Gründemann, R.W.M. · Vaas, S.
Keywords: Workplace · Employability · Oudere werknemers · Invloed van techniek op arbeid · Arbeidsparticipatie · Competenties · Vakkennis
[PDF] [Abstract]

3 SUWI : structuur in samenwerking? : onderzoek naar de SUWI-samenwerking rond bemiddeling en reïntegratie
book 2006    
Author: Fermin, B.M.F. · Wevers, C.W.J. · Sanders, J.M.A.F. · Wolk, J. van der
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Competenties · Vakkennis · Vakbekwaamheid · Arbeidbureaus · GAB · CWI · Werkpleinen · Arbeidsbemiddeling · Trajectbemiddeling · Reintegratie werklozen · Beroepsrehabilitatie · Reintegratie · Arbeidsgehandicpten · Gemeentelijke sociale dienst · GSD · EEn-loket-model · CWI · SWI · SUWI · Sociale verzekeningen · Sociale zekerheid · Nederland · Interviews
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 3 of 3 found. | Sort by date