Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 34 found. Next | Sort by date

1 Levenlang leren stimuleert langer doorwerken
article 2010    
Author: Korteling, J.E.
Keywords: Training · Vergrijzing · Aging · Learning
[PDF] [Abstract]

2 De kracht van je leven : gezondheid en geldzaken voorbij de vijftig
book 2003    
Author: Knook, D. · Ulrich, H.
Keywords: Health · Ouderen · Gezondheid · Vergrijzing

3 Innovaties vergroten arbeidsproductiviteit en kwaliteit van de zorg. Groeiend aantal initiatieven
article 2007    
Author: Smit, M · Kleijn, E. de
Keywords: Workplace · Arbeidsproductiviteit · Innovaties · Zorg · Vergrijzing

4 Vragenlijst productiviteit en vergrijzing bij kenniswerkers
report 2008    
Author: Kooij-de Bode, J.M. · Oeij, P.R.A.
Keywords: Ergonomics · Arbeidsproductiviteit · Leeftijdsopbouw · Vergrijzing · Enquetes · Steekproeven
[PDF] [Abstract]

5 Beroepsbevolking 2005: TNOspecial maart
report 2005    
Author: Louwrier, N. · Blijswijk, M. van · Korver, T. · Nossent, S. · Hark, T. ter · Sanders, J. · Smit, A. · Fermin, B.
Keywords: Workplace · Werknemers · Vergrijzing · Levensloop · Werkgevers · Demografie
[PDF] [Abstract]

6 De gevolgen van veroudering bij de Nederlandse politie : meer grijs op straat...
book 2005    
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Police · Taakverdeling · Werkverdeling · Functieopbouw · Vergrijzing · Leeftijd · Leeftijdopbouw · Arbeidsbelasting · Leeftijd
[PDF] [Abstract]

7 Organisational innovations in the Netherlands
book 2000    
Author: Hartog, F. den · Verbruggen, V.
Keywords: Innovation · Vrouwenarbeid · Vergrijzing · Leeftijd · Leeftijdopbouw · Ongeschoolde arbeidskrachten · Laaggeschoolde arbeidskrachten · Economische ontwikkeling · Technologie · Immigratie · Arbeidsparticipatie
[Abstract]

8 Politie en ouderen: De gevolgen van vergrijzing bij de Nederlandse politie
report 2005    
Author: Vries, S. de · Dalen, E.J. van · Thie, X. · Dekker, G.
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Veilig en Gezond Werken · Ouderen · Politie · Personeelsbeleid · Vergrijzing · Healthy for Life · Healthy Living
[PDF]

9 Onderzoeksnotitie : vergrijzing en arbeidsveiligheid
article 2007    
Author: Venema, A. · Vroome, E.M.M. de
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Bedrijfsongevallen · Arbeidsongevallen · Ongevallen · Arbeidsveiligheid · Bedrijfsveiligheid · Vergrijzing · Leeftijd · Leeftijdopbouw · Risicoanalyse · Storingsanalyse · Checklists
[PDF] [Abstract]

10 Zijn ouderen minder productief?
article 2007    
Author: Looze, M.P. de · Oeij, P.R.A. · Blok, M.M. · Groenesteijn, L.
Keywords: Ergonomics · Arbeidsproductiviteit · Modellenonderzoek · Vergrijzing · Leeftijd · Leeftijdopbouw · Competenties · Oudere arbeidskrachten · Prestatie · Menselijk arbeidsvermogen · Aanstellingsvoorwaarden
[PDF] [Abstract]

11 Zilverdraden door het goud : inventarisatie van standpunten, literatuur en beleid inzake
book 1993    
Author: Ziekemeyer, M.
Keywords: Workplace · Bedrijfsongevallen · Arbeidsongevallen · Ongevallen · Oudere arbeidskrachten · Ouderenbeleid · Leeftijdsopbouw · Leeftijd · Vergrijzing · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Nederland
[PDF] [Abstract]

12 Werken in de toekomst
article 2007    
Author: Samwel, D.
Keywords: Workplace · Vrouwenarbeid · Vergrijzing · Leeftijd · Leeftijdopbouw · Arbeid · Arbeidsmarkt · Werkgelegenheid · Arbeid door migranten · Arbeidsmarktpositie · TNO · Futurologie
[PDF] [Abstract]

13 Werk maken van diversiteit: tien tips
article 2004    
Author: Ven, C. van de · Groot, M.C. de · Vries, S. de
Keywords: Workplace Ergonomics · Arbeidsproductiviteit · Vrouwenarbeid · Bedrijfscultuur · Personeelsbeleid · Sociaal ondernemingsbeleid · Arbeid door migranten · Leeftijdsopbouw · Leeftijd · Vergrijzing · Case studies
[PDF] [Abstract]

14 De invloed van functietype op het verband tussen leeftijd en inzetbaarheid
article 2005    
Author: Nauta, A. · Vroome, E. de · Cox, E. · Korver, T. · Kraan, K.
Keywords: Veilig en Gezond Werken · Employability · Vergrijzing · Leeftijd · Leeftijdopbouw · Arbeidspsychologie · Bedrijfspsychologie · Functieanalyse · Functieclassificatie · Functiewaardering · Oudere arbeidskrachten
[PDF] [Abstract]

15 Leeftijd als last : niet álles vermindert
article 1997    
Author: Cremer, R.
Keywords: Workplace · Geslacht · Leeftijd · Vergrijzing · Leeftijd · Leeftijdopbouw · Functionele leeftijd · Oudere arbeidskrachten · Bevordering van arbeid door ouderen
[PDF] [Abstract]

16 Leeftijdbeleid verhoogt motivatie en zelfvertrouwen werknemer : speurtocht op arbeidsmarkt naar laatste jongeren?
article 1996    
Author: Ziekemeyer, M.
Keywords: Workplace · Nederland · Vergrijzing · Leeftijd · Leeftijdopbouw · Leeftijd · Oudere arbeidskrachten · Ouderenbeleid · Bejaarden · Ouderen · Gepensioneerden
[PDF] [Abstract]

17 Bedrijfsleven en vergrijzing : aanzetten voor een leeftijdbewust personeelsbeleid
book 1991    
Author: Kerkhoff, W.H.C. · Kruidenier, H.J.
Keywords: Workplace · Arbeidsongeschiktheid · Nederland · Leeftijdsopbouw · Leeftijd · Vergrijzing · Vervroegde uittreding · VUT · Preventie · Stress · Geestelijke overbelasting · Personeelsbeleid · Sociaal ondernemingsbeleid
[PDF] [Abstract]

18 Older workers more motivated in their work
article 2004    
Author: Houtman, I.L.D.
Keywords: Workplace · Arbeidsproductiviteit · Employability · Nederland · Arbeidsattitude · Arbeidsmotivatie · Vergrijzing · Leeftijd · Leeftijdopbouw · Oudere arbeidskrachten · Bevordering van arbeid door ouderen
[PDF] [Abstract]

19 Veelzijdige loopbanen : een literatuurstudie
report 2007    
Author: Keijzer, L. · Cremer, R.
Keywords: Arbeidsparticipatie · Employability · Vergrijzing · Leeftijd · Leeftijdopbouw · Carriereplanning · Loopbaanplanning · Vervroegde uittreding · VUT · Werk-thuis conflict · Gezondheid · Bedrijfsfinancien · Financieel beheer · Verhouding bedrijfsleiding werknemers
[PDF] [Abstract]

20 Resultaten van experimenten met het actieprogramma Vitaal Vakmanschap omkeren van motivatieveroudering
bookPart 2017    
Author: Sanders, J.
Keywords: Werknemers · Ambtenaren · Vergrijzing · Overheid · Work and Employment · Healthy Living · Organisation · SP - Sustainable Productivity · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 34 found. Next | Sort by date