Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 13 of 13 found. | Sort by date

1 Arbeidsrelaties op maat : naar een derde contract?
book 2002    
Author: Huiskamp, R. · Leede, J. de · Looise, J.C.
Keywords: Workplace · Flexibele arbeidsrelaties · Personeelsverloop · Personeelsbinding · Verhouding bedrijfsleiding werknemers · Individualisering · Arbeidsvoorwaarden
[Abstract]

2 Tripod sigma: results of a pro-active work stress-survey
article 2003    
Author: Nelemans, R. · Wiezer, N. · Vaas, F. · Gort, J. · Groeneweg, J.
Keywords: Workplace · Arbeidsproductiviteit · Werkomstandigheden · Werkomgeving · Arbeidsomstandigheden · Modellenonderzoek · Stress · Geestelijke overbelasting · Organisatie van de arbeid · Verhouding bedrijfsleiding werknemers
[PDF] [Abstract]

3 Wie goed doet, goed ontmoet : goed werkgeverschap als voorspeller van goed werknemerschap?
article 2008    
Author: Huiskamp, R. · Kraan, K. · Sloten, G. van
Keywords: Workplace · Arbeidsproductiviteit · Nederland · Arbeidsvoldoening · Arbeidssatisfactie · Werkgevers · Personeel · Werknemers · Verhouding bedrijfsleiding werknemers · Organisatiebeleid · Ondernemingsbeleid
[PDF] [Abstract]

4 Wie goed werk geeft, krijgt goede werknemers terug
article 2005    
Author: Nauta, A. · Gründemann, R.
Keywords: Workplace · Arbeidsvoldoening · Arbeidssatisfactie · Organisatie van de arbeid · Managementmethoden · Sociaal ondernemingsbeleid · Verhouding bedrijfsleiding werknemers · Personeelsbeleid
[PDF] [Abstract]

5 An integrated approach towards safety during change in the chemical process industry
article 2004    
Author: Gort, J. · Zwetsloot, G.I.J.M. · Lemkowitz, S. · Steijger, N. · Moonen, C.
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Arbeidsveiligheid · Bedrijfsveiligheid · Chemische industrie · Procesindustrie · Arbeid aan de lopende band · Efficiency · Verhouding bedrijfsleiding werknemers
[Abstract]

6 Een start maken met goed werkgeverschap en goed werknemerschap : handleiding voor het zelf uitvoeren van een project
report 2006    
Keywords: Workplace · Arbeidsproductiviteit · Arbeidsattitude · Arbeidsmotivatie · Werkgevers · Verhouding bedrijfsleiding werknemers · Personeelsbeleid · Sociaal ondernemingsbeleid · Beleidsanalyse · Organisatieonderzoek · Planning · Interne communicatie · Rapportage · Verslaglegging
[PDF] [Abstract]

7 Wie goed werk geeft, krijgt goede werknemers terug
report 2005    
Author: Nauta, A. · Gründemann, R.
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Arbeidsattitude · Arbeidsmotivatie · Beeldvorming · Imago · Werkgevers · Personeel · Werknemers · Verhouding bedrijfsleiding werknemers · Arbeidsovereenkomstenrecht · Arbeidscontractenrecht · Carriere · Loopbaan · Promotie · Herscholing · Bijscholing · Omscholing
[PDF] [Abstract]

8 Veelzijdige loopbanen : een literatuurstudie
report 2007    
Author: Keijzer, L. · Cremer, R.
Keywords: Arbeidsparticipatie · Employability · Vergrijzing · Leeftijd · Leeftijdopbouw · Carriereplanning · Loopbaanplanning · Vervroegde uittreding · VUT · Werk-thuis conflict · Gezondheid · Bedrijfsfinancien · Financieel beheer · Verhouding bedrijfsleiding werknemers
[PDF] [Abstract]

9 De arbeidssituatie van huisartsen-in-opleiding = The work situation of trainee general practitioners
article 2006    
Author: Putten, D.J. van · Jettinghoff, K. · Sloten, G.C. van · Ven, C. van de · Vroome, E.M.M. de
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Stress · Geestelijke overbelasting · Medische beroepen · Artsen · Huisartsen · Specialisten · Postdoctoraal onderwijs · Arbeidsbelasting · Persoonlijkheid · Taakverruiming · Werkstructurering · Vrije tijd · Verhouding bedrijfsleiding werknemers emotional stress · General practitioner · Human · Questionnaire · Student
[Abstract]

10 Goed voorbeeld doet goed volgen : de baten van goed werkgeverschap en goed werknemerschap
article 2007    
Author: Sloten, G. van · Wolk, J. van der
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Werkgevers · Personeel · Werknemers · Verhouding bedrijfsleiding werknemers · Personeelsbeleid · Sociaal ondernemingsbeleid · Leiding geven · Management · Leiderschap · Attitude · Gedrag · Welzijn · Interne communicatie · Rapportage · Verslaglegging
[PDF] [Abstract]

11 Logboek voor leren : carrière maken met het elektronische portfolio
article 2006    
Author: Nauta, A. · Sanders, J.
Keywords: Workplace · Employability · Internet · Verhouding bedrijfsleiding werknemers · Human resources management en development · HRM · HRD · Personeelsbeleid · Sociaal ondernemingsbeleid · Carriere · Loopbaan · Promotie · Competenties · Computersystemen · Computernetwerken
[PDF] [Abstract]

12 Gezondheid aan basis van inzetbaarheid : de problemen met leeftijd en leiderschap
article 2006    
Author: Dalen, E.J. van · Gründemann, R.W.M. · Sanders, J.M.A.F.
Keywords: Ergonomics · Arbeidsproductiviteit · Employability · Gezondheidstoestand · Ziekte en Gezondheid · Lifestyle · Vergrijzing · Leeftijd · Leeftijdopbouw · Bevordering deelname aan arbeidsproces · Leiding geven · Management · Leiderschap · Lichaamsgewicht · Verhouding bedrijfsleiding werknemers
[PDF] [Abstract]

13 Loven en bieden over werk : naar een dialoog en maatwerk in de arbeidsrelatie
book 2007    
Author: Nauta, A. · Oeij, P. · Huiskamp, R. · Goudswaard, A.
Keywords: Ergonomics · Arbeidsproductiviteit · Arbeidsverhoudingen · Industrial relations · Arbeidsbestel · Arbeidsvoorwaarden · Arbeidscontracten · Arbeidsovereenkomsten · Organisatie van de arbeid · Verhouding bedrijfsleiding werknemers · Interne communicatie · Rapportage · Verslaglegging · Human resources management en development · HRM · HRD · Flexibele arbeidsrelaties
[Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 13 of 13 found. | Sort by date