Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 28 found. Next | Sort by date

1 De sporter op reis: buikpijn in het buitenland
bookPart 1985    
Author: Beek, E.J. van der · Imming, J.A.W. · Inklaar, H.
Keywords: Medicine · Geneeskunde · Pathology · Voeding

2 Magnetron en zuigelingenvoeding
article 1994    
Author: Reerink, J.D.
Keywords: Health · Magenetron · Voeding · Zuigelingen
[PDF]

3 Voeding en voedingstoestand van het schoolkind ten plattelande ; een sociaal-geneeskundig onderzoek op het eiland IJsselmonde
dissertation 1955    
Author: Kaaijk, C.K.J.
Keywords: Nutrition · Schoolkinderen · Voeding · Gezondheid

4 Vitamine C en geestelijke arbeid
book 1954    
Author: Winsemius, W. · Janssen-van der Schoot, E.R.B. · Donath W.F. · Waart, A. de
Keywords: Health · Biologie · Biochemie · Voeding · Arbeid
[PDF]

5 Praeventieve geneeskunde
book 1936    
Author: Hoeve, J. van der · Gorter, E. · Benjamins, C.E. · Loghem, J.J. van · Snoo, K. de · Tuntler, J.H. · Berg, H.M.R. van den
Keywords: Health · Geneeskunde · Preventie · Voeding · Beroepsziekten · Ziekten
[Abstract]

6 Toekomst voor leefstijlprogramma's op de werkplek?: enige huiver bij werkgevers en werknemers
article 1994    
Author: Lourijsen, E. · Wortel, E.
Keywords: Workplace · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Lifestyle · Alcoholisme · Nederland · Voeding · Voedingshygiene · Voedingsleer
[PDF] [Abstract]

7 Wat gaan we eten? : uitdagingen voor onderzoek in Nederland naar voeding en gezondheid
book 2007    
Author: Klein, E. · Maathuis, E. · Wever, C. · Greft, A. van der · Tas, W. · Beekman, V. · Gilissen, L. · Gorcom, R. van · Jansman, A. · Kardinaal, A. · Koppele, J. te · Schenk, E. · Sluis, A. van der · Teeuw, J. · Verhagen, H. · Zandvoort, C. van · Zondervan, C.
Keywords: Movement · Voeding · Voedingshygiene · Voedingsleer · Patienten · Gezondheid · Sociale lagen · Standen · Preventie
[PDF] [Abstract]

8 De effectiviteit van interventies ter stimulering van gezonde voeding
article 2006    
Author: Proper, K.I. · Bakker, I. · Overbeek, K. van · Verheijden, M.W. · Mechelen, W. van
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Lifestyle · Nederland · Bedrijfsgezondheidszorg · Voeding · Voedingshygiene · Voedingsleer · Lichaamsgewicht · Gezondheidsvoorlichting en -opvoeding · GVO
[PDF] [Abstract]

9 Web-based targeted nutrition counselling and social support for patients at increased cardiovascular risk in general practice: Randomized controlled trial
article 2004    
Author: Verheijden, M. · Bakx, J.C. · Akkermans, R. · Hoogen, H. van den · Godwin, N.M. · Rosser, W. · Staveren, W. van · Weel, C. van
Keywords: Movement · Hart en vaatziekten · Voeding · Voedingshygiene · Voedingsleer · Patienten · Chronisch zieken · Internet
[PDF] [Abstract]

10 Horeca onderschat hoogte verzuimpercentage schromelijk : daling cijfers door sfeerverbetering en registratie
article 1993    
Author: Deursen, C.G.L. van · Houtman, I.L.D.
Keywords: Workplace · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Horecabedrijven · Ziekteverzuimbeleid · Nederland · Interviews · Enquetes · Vragenlijsten · Voeding
[PDF] [Abstract]

11 Steeds meer bedrijven in beweging
article 2009    
Author: Hildebrandt, V. · Simons, M.
Keywords: Workplace · Lifestyle · Nederland · Bedrijfsfitness · Voeding · Voedingshygiene · Voedingsleer · Lichaamsgewicht · Gezondheidsvoorlichting en -opvoeding · GVO
[Abstract]

12 TNO Zeist : De geschiedenis herbeleefd in woord en beeld
book 2017    
Keywords: Research · Gedenkboek · CIVO · TNO Kwaliteit van Leven · TNO Voeding · Zeist · eTNOs
[Abstract]

13 50 jaar Station voor Maalderij en Bakkerij Wageningen jubileumverslag 1909 - 1959
book 1959    
Keywords: Health · Geschiedenis · History · TNO · Voeding · Nutrition · Bread · Brood · Historisch materiaal TNO · Production · Technology · Food
[PDF]

14 Het bedrijfsbelang van gezonde leefgewoonten : visie op onderzoek naar de gezondheid, fitheid en voedingstoestand van het krijgsmachtpersoneel
article 2002    
Author: Stasse-Wolthuis, M. · Brussaard, J.H. · Bertina, F.M. · Helmhout, P.H. · Jansen, M.C.J.F.
Keywords: Health · Physiological Sciences · Gezondheidstoestand · Ziekte en Gezondheid · GVO · Leger · Krijgsmacht · Voeding · Voedingshygiene · Voedingsleer
[Abstract]

15 Worksite health promotion using individual counselling and the effectiveness on sick leave; results of a randomised controlled trial
article 2004    
Author: Proper, K.I. · Beek, A.J. van der · Hildebrandt, V.H. · Twisk, J.W.R. · Mechelen, W. van
Keywords: Workplace · Gezondheidstoestand · Ziekte en gezondheid · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Voeding · Voedingshygiene · Voedingsleer · Lichaamsgewicht · Gemeenteambtenaren · Ziekte en gezondheid · GVO
[Abstract]

16 Groeicurve TNO biedt meer zekerheid over gewichtsverlies
article 2018    
Author: Herwaarden, E. van
Keywords: Health · Gezondheid · Voeding · Kinderen · Groeicurve · Healthy for Life · Healthy Living · Life · CH - Child Health · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF] [Abstract]

17 Factsheet Sleutels tot interventiesucces: welke combinaties van methodieken zorgen voor gezond beweeg- en voedingsgedrag?
report 2012    
Author: Schokker, D.F. · Dusseldorp, E. · Genugten, L. van · Verheijden, M.W. · Empelen, P. van
Keywords: Gezondheid · Bewegen · Gedrag · Voeding · Healthy for Life · Healthy Living · Life · LS - Life Style · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF] [Abstract]

18 360 graden gezond: gezond leven is meer dan gezond eten
article 2018    
Author: Verhoeven, G.
Keywords: Health · Leefstijl · Gezondheid · Voeding · Healthy for Life · Healthy Living · Life · CH - Child Health · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[Abstract]

19 Bewegen favoriet middel tegen gewichtstoename : resultaten Nationale Gezondheidstest 2003
report 2004    
Author: Jans, M.P. · Kraker, H. de · Hildebrandt, V.H.
Keywords: Health Workplace · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Veilig en Gezond Werken · Lifestyle · Nederland · Anthropometrie · Lichaamsgewicht · Gezondheid · Hart-en vaatziekten · Voeding · Voedingshygiene · Voedingsleer
[Abstract]

20 Resultaten proefimplementatie JGZ-richtlijn Voeding en Eetgedrag
report 2012    
Author: Boerse, A. · Gameren, H.B.M. van
Keywords: Health · voeding · eetgedrag · proefimplementatie · Healthy for Life · Healthy Living · Human · CH - Child Health · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 28 found. Next | Sort by date