Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 30 found. Next | Sort by date

1 Rapportage extra pilots Agressie Afgerekend
report 2011    
Author: Koningsveld, E. · Bossche, S. van den
Keywords: Workplace · agressie · Organisation · WH - Work & Health SP - Sustainable Productivity · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF]

2 Eerste resultaten van de voormeting project 'Effectmeting Mijn Bedrijf 2.0'
report 2011    
Author: Kraan, K. · Klauw, M. van der · Oeij, P.R.A.
Keywords: Workplace · Organisation · WH - Work & Health SP - Sustainable Productivity · BSS - Behavioural and Societal Sciences

3 Kwaliteit van de arbeid, preventieve arbomaatregelen en productiviteit. Koppeling WEA-steekproef aan registratiebestanden - Deel 1
report 2011    
Author: Dhondt, S. · Vergeer, R. · Kraan, K.O. · Houtman, I.L.D. · Vroome, E.M.M. de · Zwieten, M.H.J. van
Keywords: Workplace · Healthy Living · Organisation · WH - Work & Health SP - Sustainable Productivity · BSS - Behavioural and Societal Sciences

4 Bijzondere politiediensten en de arbeidstijdenwet
report 2010    
Author: Oeij, P.R.A. · Goudswaard, A. · Brugman, A. · Kooij-de Bode, J.M. · Kwantes, J.H.
Keywords: Workplace · Arbeidsproductiviteit · Healthy Living · Organisation · WH - Work & Health SP - Sustainable Productivity · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF]

5 The Netherlands: Recent Developments in Work Organisation in the EU 27 Member States and Norway
report 2011    
Author: Kraan, K. · Vaas, F.
Keywords: Workplace · Organisation · WH - Work & Health SP - Sustainable Productivity · Behavioural and Societal Sciences
[PDF]

6 WEA 2010 arbeidsbeleid in Nederlandse bedrijven en instellingen
report 2011    
Author: Klein Hesselink, J. · Kraan, K. · Oeij, P.R.A. · Vroome, E.M.M. de · Zwieten, M. van · Goudswaard, A.
Keywords: Workplace · Arbeidsbeleid · Nederland · Organisation · WH - Work & Health SP - Sustainable Productivity · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF] [Abstract]

7 Van Harnas naar Zomerjurk : Evaluatie van een experiment in vier instellingen in het kader van het Transitie Programma in de Langdurende Zorg
report 2011    
Author: Klein Hesselink, D.J. · Jansen, Y.J.F.M. · Oeij, P.R.A. · Smit, M.
Keywords: Workplace · Organisation · WH - Work & Health SP - Sustainable Productivity · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF]

8 Dynamisch werken is leuk en gezond. Bied uw medewerkers een omgeving die uitnodigt tot bewegen
article 2011    
Author: Douwes, M. · Commissaris, D.
Keywords: Workplace · Kantoren · Arbeidsomstandigheden · Ziekteverzuim · Overgewicht · Organisation · WH - Work & Health SP - Sustainable Productivity · Behavioural and Societal Sciences
[Abstract]

9 Werkgevers enquête arbeid 2010. Methodologie en beschrijvende resultaten
report 2011    
Author: Oeij, P.R.A. · Vroome, E.M.M. de · Kraan, K. · Bossche, S.N.J. van den · Goudswaard, A.
Keywords: Workplace · Organisation · WH - Work & Health SP - Sustainable Productivity · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF]

10 The development of a stage-i risk fil for physical workload
report 2010    
Author: Commissaris, D.A.C.M. · Douwes, M. · Kraker, H. de
Keywords: Workplace · Physical · Workload · Healthy for Life · Healthy Living · Organisation · WH - Work & Health SP - Sustainable Productivity · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF] [Abstract]

11 Occupational safety and health impact assessment; health, socio-economic and cost effects of excluding small low risk companies of the RIE-obligation
article 2013    
Author: Heuvel, S.G. van den · Geuskens, G. · Vergeer, R. · Treutlein, D. · Weerd, M. de · Dhondt, S.
Keywords: Workplace · Work and Employment · Healthy Living · Organisation Organisation · WH - Work & Health SP - Sustainable Productivity · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF] [Abstract]

12 The development of a stage-i risk fil for physical workload
article 2010    
Author: Kraker, H. de · Douwes, M. · Commissaris, D.A.C.M.
Keywords: Workplace · Healthy for Life · Healthy Living · Organisation · WH - Work & Health SP - Sustainable Productivity · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF] [Abstract]

13 Kwaliteit van de arbeid, preventieve arbomaatregelen en productiviteit. Koppeling WEA-steekproef aan registratiebestanden
report 2012    
Author: Dhondt, S. · Vergeer, R. · Kraan, K.O. · Houtman, I.L.D. · Vroome, E.M.M. de · Zwieten, M.H.J. van
Keywords: Workplace · Healthy for Life · Healthy Living · Organisation · WH - Work & Health SP - Sustainable Productivity · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF] [Abstract]

14 Impact of using social media at work
report 2011    
Author: Kraan, K. · Dhondt, S. · Jong, T. de
Keywords: Workplace · Work and Employment · Healthy Living · Organisation · WH - Work & Health SP - Sustainable Productivity · Behavioural and Societal Sciences
[PDF] [Abstract]

15 Zelfstandigen enquête arbeid 2012: methodologie en beschrijvende resultaten
report 2013    
Author: Ybema, J.F. · Torre, W. van der · Vroome, E. de · Bossche, S. van den · Lautenbach, H. · Banning, R. · Dirven, H.J.
Keywords: Workplace · Nea · Zea · Work and Employment · Healthy Living · Organisation · WH - Work & Health SP - Sustainable Productivity · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF] [Abstract]

16 Meerjaren speurwerkprogramma 2011-2014 : Voortgangsrapportage 2014 Onderwerp Sociale Innovatie
report 2014    
Author: Bongers, P.M. · Dhondt, S.
Keywords: Workplace · Arbeidsomstandigheden · Veiligheid · Arbeidsparticipatie · Programma · Work and Employment · Healthy Living · Organisation Resilient Organisations · WH - Work & Health SP - Sustainable Productivity and Employability · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF]

17 Mental retirement and its relations with obsolenscence training and job enrichment
article 2013    
Author: Geuskens, G.A. · Sanders, J.M.A.F. · Kraan, K.O. · Liebregts, W.J.
Keywords: Workplace · Job · Retirement · Workability · Obsolenscene · Healthy for Life · Healthy Living · Organisation · WH - Work & Health SP - Sustainable Productivity · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF] [Abstract]

18 Zware tegels? Vacuüm tillen goede praktijk: van zwaar naar duurzaam werken
book 2013    
Author: Jong, T. de · Hiemstra, S.
Keywords: Workplace · Fysieke belasting · Tuinbouw · Tillen · Arbeidsomstandigheden · Werkgevers · Werknemers · Work and Employment · Healthy Living · Organisation · WH - Work & Health SP - Sustainable Productivity · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF] [Abstract]

19 Workplace innovation in the Netherlands: chapter 8
bookPart 2012    
Author: Pot, F. · Dhondt, S. · Korte, E. de · Oeij, P. · Vaas, F.
Keywords: Workplace · Trends · Employability · Employees · Methodology · Occupational · Health · Productivity · Work and Employment · Healthy Living · Organisation · WH - Work & Health SP - Sustainable Productivity · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF] [Abstract]

20 Arbeidsmarktonderzoek woningcorporaties 2012
book 2013    
Author: Klein Hesselink, D.J. · Giesen, F.B.M. · Sanders, J.M.A,F.
Keywords: Workplace · Arbeidsmartk · Werknemers · Woningbouw · Woningcorporaties · Work and Employment · Healthy Living · Organisation Organisation · WH - Work & Health SP - Sustainable Productivity · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 30 found. Next | Sort by date