Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 581 found. Next | Sort by date

1 The european roadmap on carcinogens: let’s get smart about carcinogens at work 1647b
article 2018    
Author: Hermans, L.
Keywords: Workplace · Life · WHC - Work, Health and Care · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[Abstract]

2 Veiligheid in de luchtvaart: vermoeidheid vormt een groot risico: Position paper TNO voor het rondetafelgesprek over ‘Veiligheidsaspecten en arbeidsomstandigheden in de luchtvaart, op 28 november 2018
report 2018    
Author: Houtman, I.L.D.
Keywords: Workplace · Vermoeidheid · Veiligheid · Arbeidsomstandigheden · Luchtvaart · Life · WHC - Work, Health and Care
[PDF] [Abstract]

3 Moderne machines, zo houden we het veilig: impact robotica op arbeidsveiligheid
article 2019    
Author: Jansen, A. · Steijn, W.
Keywords: Machines · Veiligheid · Arbeidsomstandigheden · Robotica · Innovatie · Ergonomics · Life · WHC - Work, Health and Care
[Abstract]

4 Fysieke belasting (tillen) en kwartsstof in de natuursteenbranche : probleemverkenning
book 2003    
Author: Onos, T. · Eikhout, S.M.
Keywords: Tillen · Fysieke arbeidsbelasting · Stof · Natuursteen · Kwarts · Ademhalingsbeschermingsmiddelen · 2015 Life · WHC - Work, Health and Care
[Abstract]

5 The European wellbeing tree : wellbeing at work 2014
lecture 2014    
Author: Wiezer, N.
Keywords: Workplace · Work and Employment · Healthy Living · Resilient Organisations · WHC - Work, Health and Care · ELSS - Earth, Life and Social Sciences

6 Big data als glazen bol: Jumping to conclusions ligt op de loer
article 2014    
Author: Baardemans, W.
Keywords: Workplace · Work and Employment · Healthy Living · Resilient Organisations · WHC - Work, Health and Care · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[Abstract]

7 Financiële baten verdere substitutie chronische zorg Voorhout beperkt
article 2014    
Author: Bruijnzeels, M. · Habraken, M. · Vlonk, A. · Mooij, E.
Keywords: Workplace · Work and Employment · Healthy Living · Resilient Organisations · WHC - Work, Health and Care · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[Abstract]

8 Determinanten van arbeidsongevallen in Nederland : verschillen tussen een retrospectieve en prospectieve onderzoeksopzet
article 2014    
Author: Koppes, L.L.J. · Klauw, M. van der · Venema, A.
Keywords: Workplace · Work and Employment · Healthy Living · Resilient Organisations · WHC - Work, Health and Care · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF] [Abstract]

9 Check je werkplek roadshow: een RI&E quiz tegen koudwatervrees
lecture 2014    
Author: Hooftman, W.E.
Keywords: Workplace · Work and Employment · Healthy Living · Resilient Organisations · WHC - Work, Health and Care · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF] [Abstract]

10 Koppeling van de cao-codes aan de NEA: beschrijving van de succesvolle koppeling en eerste resultaten
report 2014    
Author: Venema, A. · Vroome, E. de
Keywords: Workplace · Monitoring · Work and Employment · Healthy Living · Resilient Organisations · WHC - Work, Health and Care · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[Abstract]

11 Een hernieuwde kennismaking RIE steunpunt StvdA Werkgroep Arbo en Vitaliteit 2 juni 2014
lecture 2014    
Author: Venema, A.
Keywords: Workplace · Work and Employment · Healthy Living · Resilient Organisations · WHC - Work, Health and Care · ELSS - Earth, Life and Social Sciences

12 The business case for safety and health at work : cost-benefit analyses of interventions in small and medium-sized enterprises
book 2014    
Author: Targoutzidis, A. · Koukoulaki, T. · Schmitz-Felten, E. · Kuhl, K. · Oude Hengel, K.M. · Rijken, E. · Broek K. van den · Kluser, R.
Keywords: Workplace · Work and Employment · Healthy Living · Resilient Organisations · WHC - Work, Health and Care · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF] [Abstract]

13 Feasibility of a worker-directed web-based intervention for employees with depressive symptoms
article 2014    
Author: Geraedts, A.S. · Kleiboer, A.M. · Wiezer, N.M. · Cuijpers, P. · Mechelen, W. van · Anema, J.R.
Keywords: Workplace · Work and Employment · Healthy Living · Resilient Organisations · WHC - Work, Health and Care · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[Abstract]

14 Je baan staat op de tocht
article 2014    
Author: Pronk, I.
Keywords: Workplace · Work and Employment · Healthy Living · Resilient Organisations · WHC - Work, Health and Care · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[Abstract]

15 Verbinding tussen RI&E en arbocatalogus
lecture 2015    
Author: Jong, T. de
Keywords: Workplace · Work and Employment · Healthy Living · Life · WHC - Work, Health and Care · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF]

16 Actuele en opkomende VGW-problemen in de gezondheidszorg, waaronder thuis- en gemeenschapszorg : Europese waarnemingspost voor risico's
report 2014    
Author: Jong, T. de · Bos, E. · Pawlowska-Cyprysiak, K. · Hildt-Ciupińska, K. · Malińska, M. · Nicolescu, G. · Trifu, A.
Keywords: Workplace · Work and Employment · Healthy Living · Resilient Organisations · WHC - Work, Health and Care · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF] [Abstract]

17 Factoren van duurzaam beweeggedrag voor vrouwen van niet-westerse herkomst
lecture 2014    
Author: Herens, M. · Wagemakers, A. · Ophem, J. van · Vaandrager, L · Bernaards,C. · Besten, H. den
Keywords: Health · Healthy for Life · Healthy Living · Resilient Organisations · WHC - Work, Health and Care · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF]

18 Intersectorale samenwerking rondom een gezonde en leefbare wijk: een Delphi-studie naar sectoren, aandachtsgebieden en factoren
lecture 2014    
Author: Klauw, D.M. van der
Keywords: Health · Healthy for Life · Healthy Living · Resilient Organisations · WHC - Work, Health and Care · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF]

19 Trendanalyses op basis van de NEA: een beschouwing van de NEA-designwijzigingen per 2014
report 2016    
Author: Hooftman, W.E. · Vroome, E. de · Bossche, S.N.J. van den
Keywords: Workplace · Work and Employment · Healthy Living · Life · WHC - Work, Health and Care · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF] [Abstract]

20 Aan de slag met de ri&e: kennis bijspijkeren
other 2018    
Author: Huurnink, V.
Keywords: Health · RI&E · Healthy for Life · Healthy Living · Life · WHC - Work, Health and Care · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 581 found. Next | Sort by date