Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 70 found. Next | Sort by date

1 Werkdruk en stress: evaluatie-onderzoek van de cursus "Anders Werken"
book 1995    
Author: Klein Hesselink, J. · Heeten, W. den · Man, M.C. de
Keywords: Workplace · Werkdruk · Nederland · Stress · Geestelijke overbelasting · Psychische arbeidsbelasting · Welzijn · Cursussen · Welzijn
[PDF] [Abstract]

2 Gezondheids- en welzijnsbevordering voor-en-door ouderen: monitorstudie Ageing Well 2000
report 2001    
Author: Westhoff, M.H. · Bloem, B. · Hopman-Rock, M.
Keywords: Health · Maatschappelijke gezondheidszorg · Bejaardenzorg · Ouderen · Projecten · Gezondheid · Welzijn · Nederland
[PDF] [Abstract]

3 Fysiologische en psychische en gezondheidseffecten van planten in de werksituatie op de gezondheid en het welbevinden van werknemers : een literatuurstudie
report 2006    
Author: Klein Hesselink, J. · Loomans, M. · Groot, E. de · Kremer, A.
Keywords: Workplace · Arbeidsmilieu · Gezondheid · Arbeidsomstandigheden · Welzijn · Psychische faktoren op arbeid
[PDF] [Abstract]

4 Arbeidsomstandigheden kort en goed : wat ieder moet weten over veiligheid, gezondheid en welzijn op de werkplek
book 1999    
Author: Roorda, J.
Keywords: Workplace · Werkomstandigheden · Werkomgeving · Arbeidsomstandigheden · Nederland · Arbeidsveiligheid · Bedrijfsveiligheid · Arbowet · Arbeidsomstandighedenwet · Welzijn
[PDF] [Abstract]

5 Monitorstudie Ageing Well : rapportage 1999
report 2000    
Author: Westhoff, M.H. · Hopman-Rock, M.
Keywords: Health · Maatschappelijke gezondheidszorg · Bejaardenzorg · Ouderen · Projecten · Gezondheid · Welzijn · Nederland
[PDF]

6 NIPG onderzoeksvragenlijst arbeidsinhoud : constructie en eerste toets op betrouwbaarheid en validiteit
report 1992    
Author: Dhondt, S. · Houtman, I.
Keywords: Workplace · Welzijn · Stress · Risco-Analyse · Storingsanalyse · Taakinhoud · Arbeidssatisfactie · Weba · Nova
[PDF] [Abstract]

7 Handleiding NOVA-WEBA : een vragenlijst om arbeidsorganisatorische knelpunten op te sporen : hernieuwde versie
report 2000    
Author: Kraan, K.O. · Dhondt, S. · Houtman, I.L.D. · Nelemans, R. · Vroome, E.M.M. de
Keywords: Workplace · Arbeidsproductiviteit · Psychische arbeidsbelasting · Risicoanalyse · Storingsanalyse · Checklists · Welzijn · Stress
[PDF] [Abstract]

8 Gezond zonder zorg
book 2000    
Keywords: Workplace · GVO · Ziekte en gezondheid · Gezondheidszorg · Volksgezondheid · Overheidsbeleid · Welzijn
[Abstract]

9 Gezondheid en welbevinden bij het werken met beeldschermen : 1 verslag van een vooronderzoek
book 1984    
Author: Padmos, P. · Pot, F.D. · Vos, J.J. · Vries-de Mol, E.C. de
Keywords: Workplace · Gezondheidstoestand · Ziekte en Gezondheid · Beeldschermen · Terminals · Welzijn
[PDF] [Abstract]

10 Monitorstudie Ageing Well : rapportage 1998
report 1999    
Author: Westhoff, M.H. · Hopman-Rock, M. · Rooij, E.H.C.
Keywords: Health · Maatschappelijke gezondheidszorg · Bejaardenzorg · Ouderen · Projecten · Gezondheid · Welzijn · Nederland
[PDF]

11 Oude jongen, ik kan je niet langer voor dat geld gebruiken
article 1991    
Author: Willems, J.H.B.M. · Smulders, P.G.W.
Keywords: Workplace · Gezondheidstoestand · Ziekte en gezondheid · Nederland · Ouderen · Beroepsbevolking · Welzijn
[PDF] [Abstract]

12 Wie bevordert het welzijn op de werkplek? : artikelen 3 en 17 Arbowet nu van kracht
article 1990    
Author: Meerman, M. · Middendorp, J.
Keywords: Nederland · Arbowet · Arbeidsomstandighedenwet · Welzijnsbeleid · Welzijn · Personeelsbeleid · Sociaal ondernemingsbeleid
[PDF] [Abstract]

13 Gezonde arbeid, gezonde organisatie : WEBA in de praktijk, effecten op kwaliteit van de arbeid en organisatie in twintig ondernemingen
book 1996    
Author: Rozemond, P. · Peeters, M. · Vrooland, V.
Keywords: Workplace · Nederland · Welzijn · Welzijn · Humanisering van de arbeid · Kwaliteit van de arbeid · Organisatie van de arbeid · Case studies
[PDF] [Abstract]

14 De WEBA-methode : dl 4 Werksoorten
book 1995    
Author: Middendorp, J. · Keijsers, G.. · Vethman, A.
Keywords: Workplace · Nederland · Taakomschrijving · Functieomschrijving · Taakinhoud · Functieanalyse · Functieclassificatie · Functiewaardering · Organisatie van de arbeid · Arbeidskunde · Arbeidsanalyse · Welzijn
[Abstract]

15 Evaluatie van het zelfdiagnose-instrument voor het meten van oorzaken van werkdruk
report 2002    
Author: Oeij, P.R.A. · Lourijsen, E.C.M.P. · Klomps, A.J. · Overbeek, A.H.
Keywords: Workplace · Werkdruk · Nederland · Enquetes · Risicoanalyse · Storingsanalyse · Checklists · Gezondheidszorg · Volksgezondheid · Welzijn · Gezondheidszorg · Welzijnszorg
[PDF] [Abstract]

16 Reïntegratiegids : hulpmiddelen bij het opstellen van een reïntegratiegids
book 2003    
Author: Piek, P. · Bruin, M. de
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Arbeidsparticipatie · Welzijn · Ziekteverzuimbeleid · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Sociaal-medische voorzieningen · Gezondheidszorg · Volksgezondheid · Case studies · Gezondheidszorg · Welzijnszorg
[PDF] [Abstract]

17 Toenemende arbeidsparticipatie, ziekteverzuim en WAO-instroom van vrouwen : paper symposium 2001: een tweede eeuw sociale zekerheid: sociale integratie in de 21e eeuw, Den Haag, 14-15 juni 2001
book 2001    
Author: Vuuren, C.V. van · Smit, A.A.
Keywords: Workplace · Arbeidsongeschiktheid · Vrouwenarbeid · Arbeidsparticipatie · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Attitude · Gedrag · Gezondheidszorg · Volksgezondheid · Welzijn · Statistisch onderzoek · Gezondheidszorg
[PDF] [Abstract]

18 Effects of best practices to reduce sickness absenteeism in health care and welfare institutions : paper presented at the 10th EAWOP Congress in Prague (May 16-19, 2001)
book 2001    
Author: Vuuren, C.V. van · Gent, M.J. van · Frank, N.C.M.
Keywords: Workplace · Welzijn · Gezondheidszorg · Volksgezondheid · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Tno work and employment · Case studies · Gezondheidszorg · Welzijnszorg
[PDF] [Abstract]

19 Kenniscyclus in de sectoren welzijn en jeugdhulpverlening : hebben instellingen voldoende toegang tot kennis over de kwaliteit van de arbeid?
book 1999    
Author: Meeuwsen, J.
Keywords: Werkomstandigheden · Werkomgeving · Arbeidsomstandigheden · Jeugdzorg · Jongerenwerk · Welzijn · Humanisering van de arbeid · Kwaliteit van de arbeid · Convenanten · Welzijnszorg
[Abstract]

20 Tevreden, maar het kan beter : tevredenheid van patiënten in Universitair Medische Centra
book 2004    
Author: Winters-van der Meer, A.C.M. · Kleefstra, S.M. · Kool, R.B. · Steenbeek, R.
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Universiteiten · Verpleegtehuizen · Ziekenhuizen · Sanatoria · Prestatie · Welzijn · Patienten
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 70 found. Next | Sort by date