Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 151 found. Next | Sort by date

1 Zogenaamde lage risico's in Nederland : welke regels vinden werknemers belangrijk om in de Arbowet te handhaven, en wat zijn de gevolgen van het schrappen van deze regels?
report 2005    
Author: Houtman, I. · Berg, R. van den
Keywords: Arbowet · Arbeidsomstandighedenwet · Preventie · Werkgevers
[PDF] [Abstract]

2 Oudere werknemers door de lens van de werkgever
report 2007    
Author: Dalen, H. van · Henkes, H. · Schippers, J.
Keywords: Workplace · Oudere · Werknemers · Werkgevers
[Abstract]

3 Werken en leven in balans: TNOspecial september
report 2004    
Author: Louwrier, N. · Blijswijk, M. van · Nossent, S. · Halewijn, I. · Grundemann, R. · Korver, T. · Vries, S. de · Proper, K.
Keywords: Workplace · Werknemers · Werkgevers · Productiviteit
[PDF] [Abstract]

4 Werken en leven in balans
article 2004    
Author: Louwrier, N.
Keywords: Workplace · Werknemers · Werkgevers · Productiviteit

5 Geef meer steun aan een bedrijf dat ook kwetsbaren in dienst heeft
article 2020    
Author: Tooren, M. van den · Hazelzet, A.
Keywords: Werknemers · Werkgevers · Arbeidsmarkt
[Abstract]

6 Factsheet toekomst van werk inzichtelijk krijgen met TIM: Technology Impact Method (TIM)
report 2020    
Keywords: Werkgevers · Arbeidsomstandigheden · Arbeidsproductiviteit · Werknemers
[PDF] [Abstract]

7 Resultaten in vogelvlucht: nationale enquête arbeidsomstandigheden 2019
report 2020    
Author: Hooftman, W. · Dam, L. van
Keywords: Werkgevers · Arbeidsomstandigheden · Arbeidsproductiviteit · Werving
[PDF] [Abstract]

8 Werkgevers enquête arbeid 2019: methodologie, resultaten en verantwoording
report 2020    
Author: Kraan, K.O. · Vroome, E.M.M. de · Zee, F.A. van der · Teeuwen, P.J.
Keywords: Werkgevers · Arbeidsomstandigheden · Arbeidsproductiviteit · Werving
[PDF] [Abstract]

9 Factsheet wea 2019: werkgevers enquête arbeid 2019
report 2020    
Keywords: Werkgevers · Arbeidsomstandigheden · Arbeidsproductiviteit · Werving
[PDF]

10 Resultaten in vogelvlucht: werkgevers enquête arbeid 2019
report 2020    
Author: Zee, F.A. van der · Dam, L. van · Rosenkrantz, N.
Keywords: Werkgevers · Arbeidsomstandigheden · Arbeidsproductiviteit · Werving
[PDF] [Abstract]

11 Keuzegedrag en arbeidsvoorwaarden: investeren in employability
article 2010    
Author: Huiskamp, R. · Ooms, D. · Jong, T. de
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Werkgevers · Werknemers · Employability
[PDF] [Abstract]

12 Arbobeleid in de praktijk: ervaringen van organisaties met de naleving van de Arbowetgeving
report 2019    
Author: Hooftman, W.E. · Kwantes, J.H. · Drumpt, S. van · Steenbeek, R.
Keywords: Arbowetgeving · Organisaties · Praktijk · Werkgevers · Veiligheid
[PDF] [Abstract]

13 Waarden van werk in cao's
report 2020    
Author: Klauw, M. van der · Tooren, M. van den
Keywords: Werknemers · Werkgevers · CAO · Gezondheid · Arbeidsvorwaarden
[Abstract]

14 Pilot Nudging in Werving en Selectie: tussenrapportage
report 2020    
Author: Huijs, J. · Klauw, M. van der · Maur, M. in der · Blijswijk, M. van
Keywords: Werving · Selectie · Pilot · Proces · Werkgevers
[PDF] [Abstract]

15 Literatuurstudie : 'goed werkgeverschap en goed werknemerschap'
report 2003    
Author: Ven, C. van de
Keywords: Workplace · Literatuuronderzoek · Personeelsbeleid · Managementmethoden · Werkgevers · Werknemers
[PDF] [Abstract]

16 Werkgevers over herintredende WAO'ers en hun ziekteverzuim : meningen en selectiebeleid van werkgevers geinventariseerd
book 1993    
Author: Veerman, T.J. · Cavé, M.
Keywords: Workplace · Arbeidsongeschikten · Ziekteverzuim · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Werkgevers
[PDF] [Abstract]

17 Beroepsbevolking 2005: TNOspecial maart
report 2005    
Author: Louwrier, N. · Blijswijk, M. van · Korver, T. · Nossent, S. · Hark, T. ter · Sanders, J. · Smit, A. · Fermin, B.
Keywords: Workplace · Werknemers · Vergrijzing · Levensloop · Werkgevers · Demografie
[PDF] [Abstract]

18 Nederlandse bedrijven en de aanpak van werkdruk
article 1998    
Author: Houtma, I.L.D. · Vaas, F.
Keywords: Workplace · Werkdruk · Preventie · Trends · Werknemers · Werkgevers
[PDF] [Abstract]

19 De toekomst van werk inzichtelijk krijgen met TIM: technology impact methode (TIM)
report 2019    
Keywords: Workplace · Arbeidsomstandigheden · Technologie · Werknemers · Werkgevers · Inzetbaarheid
[PDF] [Abstract]

20 Werkgeversmonitor Arbeid 2008 en 2010 : resultaten haalbaarheidsstudie
report 2007    
Author: Oeij, P.R.A. · Kraan, K.O. · Sanders, J.M.A.F.
Keywords: Workplace · Werkomstandigheden · Werkomgeving · Arbeidsomstandigheden · Werkgevers · Meetmethoden · Enquetes
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 151 found. Next | Sort by date