Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 552 found. Next | Sort by date

1 Artikel 30 ziektewet en reintegratie door de bedijfsvereniging
article 1990    
Author: Willems, J.H.B.M.
Keywords: Ziektewet · Werknemers
[PDF] [Abstract]

2 Enkele aspecten van het stijgend ziekteverzuim IV : verzuimbehoefte en beleidsimplicaties
article 1967    
Author: Philipsen, H.
Keywords: Workplace · Ziekteverzuim · Werknemers
[PDF]

3 Enkele aspecten van het stijgend ziekteverzuim II : de beslissing om ziek te worden en veranderde opvattingen over de verzuimnoodzaak
article 1966    
Author: Philipsen, H.
Keywords: Workplace · Ziekteverzuim · Werknemers
[PDF]

4 Psychosociale faktoren en langdurige arbeidsongeschiktheid
report 1975    
Author: Wiersma, D.
Keywords: Workplace · Arbeidsongeschiktheid · Psychosociale · Werknemers
[PDF]

5 Eindrapportage project : werken aan inzetbaarheid voor alle levensfasen
book 2010    
Author: Bolhuis, F. · Dekker, G. · Keijzer, L.
Keywords: Workplace · Werken · Inzetbaarheid · Werknemers
[PDF] [Abstract]

6 Secundaire analyse arbeidsongevallen : verklaringen voor verhoogd risico op arbeidsongevallen bij specifieke groepen werknemers
report 2009    
Author: Bakhuys Roozeboom, M.M.C. · Venema, A.
Keywords: Workplace · Werknemers · Arbeidsongevallen
[PDF]

7 De effekten van maatregelen om het ziekteverzuim te beïnvloeden; een literatuurstudie op basis van 90 Nederlandse en buitenlandse empirische onderzoekingen
report 1980    
Author: Smulders, P.G.W
Keywords: Workplace · Ziekteverzuim · Maatregelen · Werknemers
[PDF]

8 Oudere werknemers door de lens van de werkgever
report 2007    
Author: Dalen, H. van · Henkes, H. · Schippers, J.
Keywords: Workplace · Oudere · Werknemers · Werkgevers
[Abstract]

9 Arbeidsparticipatie in Nederland : de personeelsvoorziening met stip op de agenda van management en HR : beschikbaarheid en inzetbaarheid van personeel steeds belangrijker voor bedrijven
lecture 2008    
Author: Grundemann, R.
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Werknemers · Inzetbaarheid
[PDF] [Abstract]

10 Zet leeftijd niet centraal : verklaringen voor succesvol leeftijdsbeleid uit de praktijk
article 2006    
Author: Dalen, E.J. van · Sloten, G. van
Keywords: Workplace · Arbeidsproductiviteit · Leeftijd · Werknemers
[PDF]

11 Ziekteverzuim : enkele cijfers uit het informatiesysteem van de stichting CCOZ [ 1970-1980 / 1981-1985 ]
report 1984    
Author: Vrijhof, B.J.
Keywords: Workplace · Ziekteverzuim · Werknemers
[PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF]

12 Kwaliteits(h)erkenning van sociale bedrijven. Naar een landelijk keurmerk of label
article 2010    
Author: Andriessen, S. · Smit, A.
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Werknemers · Bedrijven
[PDF] [Abstract]

13 Overlegorgaan medische verzorging buitenlandse werknemers 1972-1986
report 1988    
Author: Gründemann, R.W.M. · Zwiers, J.
Keywords: Workplace · Werknemers · Gezondheid
[PDF]

14 Binding aan een streek ; een empirisch onderzoek naar de migratie en de animo voor migratie uit de provincie Zeeland onder jongere arbeiders in Walcheren en Zuid-Beveland
book 1961    
Author: Boekestijn, C.
Keywords: Workplace · Werknemers · Arbeiders · Migratie
[PDF]

15 Werkstress en werknemers
report 1990    
Author: Kompier, M.A.J. · Vaas, S. · Maecelissen, F.H.G.
Keywords: Workplace · Stress · Werknemers
[PDF]

16 Over de streep? Evaluatie van de campagne Alcohol en Werk Zuid-Holland
report 1988    
Author: Ziekemeijer, M.A.
Keywords: Workplace · Arbeidsomstandigheden · Werk · Werknemers
[PDF]

17 Maatwerk : over werknemers en hun werksituatie: niewe methode om bij werknemers gezondheid, werk en werkomstandigheden te onderzoeken, voor de profit en non-profit organisaties
book 1983    
Author: Dijkstra, A. · Grinten, M. van de · Schlatman, M. · Winter, C. de
Keywords: Workplace · Werknemers · Gezondheid · Arbeidsomstandigheden

18 Weekpatronen over de invloed van het weekend op het ziekteverzuim
report 1985    
Author: Vrijhof, B.J.
Keywords: Workplace · Ziekteverzuim · Werknemers
[PDF]

19 Het ontwerp arbobesluit compleet : tekst en uitleg over het nieuwe ontwerp-arbobesluit: wetteksten, toelichitng, register
report 1994    
Author: Kwantes, J.H. · Spinhoven-Hennis, M.
Keywords: Workplace · Arbeidsomstandigheden · Wetgeving · Werknemers
[PDF]

20 Wao en werkgelegenheid: een discussie over een recente schatting van de verborgen werkloosheid in de wao
report 1980    
Author: Vrooland, V. · Treffers, G. · Bosch, F. van den · Petersen, C. · Hunfeld, A. · Kruidenier, H.
Keywords: Workplace · Arbeidsongeschiktheid · Werknemers
[PDF]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 552 found. Next | Sort by date