Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 64 found. Next | Sort by date

1 Prikkels en privatisering : integrerende rapportage evaluatie wetgeving rond ziekteverzuim, WAO en reïntegratie
book 2001    
Author: Veerman, T.J. · Besseling, J.J.M.
Keywords: Workplace · Arbeidsongeschiktheid · Beroepsrehabilitatie · Arbeidsongeschikten · Arbeidswetgeving · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · WAO · WAO-gat · Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering · Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering jonggehandicapte · Arbeidsrecht · Sociaal recht · Bevordering deelname aan arbeidsproces · Arbeidsparticipatie
[PDF] [Abstract]

2 GUO-bestandsonderzoek: bemiddelbaarheid van arbeidsongeschikten
report 2002    
Author: Besseling, J.J.M. · Achten, B.P.T.
Keywords: Workplace · Arbeidsongeschikten · Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering · Wao · Wao-Gat · Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering · Zelfstandigen · Beroepsrehabilitatie · Reintegratie Arbeidsgehandicapten · Uitzendbureaus · Uitleenbedrijven · Arbeidsbemiddeling · Testen · Werven En Selecteren Van Personeel
[PDF] [Abstract]

3 Psychologische aspecten van claimbeoordeling te
book 2002    
Author: Kerstholt, J.H. · Boer, W.E.L. de · Jansen, E.J.M. · Bollen, D. · Rasker, P.C. · Cremer, R.
Keywords: Beroepsrehabilitatie · Nederland · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · WAO · WAO-gat · Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering · Controlerende artsen · Verzekeringsgeneeskundigen · Psychologie · Clienten · Klanten · TNO
[Abstract]

4 Een werkend perspectief voor jongeren met een arbeidshandicap
book 2004    
Author: Andriessen, S. · Besseling, J.
Keywords: Beroepsrehabilitatie · Arbeidsparticipatie · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Arbeid door gehandicapten · Jeugd · Jongeren · Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering jonggehandicapte
[Abstract]

5 Arts of advocaat : nieuwe WAO verandert de rol van de verzekeringsarts
article 2003    
Author: Willems, J.H.B.M. · Kroneman, H.
Keywords: Workplace · Gezondheidszorg · Nederland · WAO · WAO-gat · Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering · Vaststelling arbeidsgeschiktheid · Controlerende artsen · Verzekeringsgeneeskundigen · Verzekeringsgeneeskundig onderzoek · Arbeidsongeschiktheid
[Abstract]

6 Omvang van de doelgroep voor bemiddelingstrajecten in het WAO-bestand.
book 1998    
Author: Besseling, J.J.M. · Giezen, A.M. van der · Vos, E.L. de · Wevers, C.W.J.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Arbeidsongeschikten · Nederland · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · WAO · WAO-gat · Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering · Arbeidsbemiddeling
[PDF] [Abstract]

7 WAO-instroom door werkgebonden aandoeningen van de huid en de luchtwegen - Deel II : de luchtwegaandoeningen
article 2004    
Author: Kremer, A.M. · Heuvel, S.G. van den · Jettinghoff, K. · Putten, D.J. van
Keywords: Workplace · Arbeidsongeschiktheid · Arbeidsparticipatie · Beroepsziekten · Nederland · WAO · WAO-gat · Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering · Bedrijfstakken · CARA
[PDF] [Abstract]

8 Wet verbeterd; poortwachter niet : arbodiensten tevreden over Wvp, maar niet over UWV
article 2005    
Author: Amstel, R. van · Putten, D. van
Keywords: Workplace · WAO · WAO-gat · Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering · Uitvoeringsorganen sociale verzekeringen · UVI · UWV · Arbodiensten
[PDF] [Abstract]

9 Linschoten : Natuurlijk twijfel ik wel eens, ik ben een beroepstwijfelaar : WAO en ZW pièce de résistance van zijn beleid
article 1995    
Author: Bennink, T. · Blijswijk, M. van
Keywords: Workplace · Nederland · Arbowet · Arbeidsomstandighedenwet · WAO · WAO-gat · Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering · Interviews · Ziektewet · ZW · Overheidsbeleid · Privatisering
[PDF] [Abstract]

10 Plannen Linschoten getuigen van botte onbeschaamdheid : CNV-voorzitter Anton Westerlaken
article 1995    
Author: Bennink, T. · Blijswijk, M. van
Keywords: Workplace · Arbeidsomstandighedenwet · Arbowet · Ziektewet · ZW · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering · WAO · WAO-gat
[PDF] [Abstract]

11 Verschillen in WAO-toetreding tussen Turkse en Nederlandse steigerbouwers
article 2002    
Author: Elders, L.A.M. · Burdorf, A. · Öry, F.G.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Nederland · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · WAO · WAO-gat · Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering · Migranten · Arbeid door migranten
[PDF] [Abstract]

12 Pandora: werknemer met psychische klachten is niet eng : vechtlust noodzakelijk om aan de slag te blijven
article 1994    
Author: Blijswijk, M. van
Keywords: Workplace · WAO · WAO-gat · Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering · Psychische arbeidsbelasting · Psychiatrie · Geestelijke stoornissen · Psychische factoren · Arbeid · Ziektewet · ZW
[PDF] [Abstract]

13 Promoveren op arbo : Dl. 1 Informatie over schaderegeling bij bedrijfsongeval broodnodig
article 1998    
Author: Kwantes, J.H.
Keywords: Workplace · Bedrijfsongevallen · Arbeidsongevallen · Ongevallen · Nederland · WAO · WAO-gat · Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering · Schadevergoeding · Smartegeld · Ziektewet · ZW
[PDF] [Abstract]

14 De Nederlandse aanpak van Disability Management in Europees perspectief
article 2004    
Author: Reijenga, F.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Arbeidsparticipatie · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · WAO · WAO-gat · Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering · Nederland · Overheidsbeleid · Overheidsingrijpen · EEG-landen
[Abstract]

15 Weer aan 't werk: reïntegratie van langdurig zieken en Wao'ers bij een groot bedrijf
book 1988    
Author: Haselen, D.A. van · Lenshoek, D.E. · Dijk, F. van · Boer, S. de · Hellinga, P. · Koffeman, C.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Nederland · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · WAO · WAO-gat · Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering · Leeftijd · Nationaliteit · Geslacht · Verwantschap · Arbeidskrachten
[PDF] [Abstract]

16 WAO-instroom door werkgebonden aandoeningen van de huid en de luchtwegen - Deel I : de huidaandoeningen
article 2004    
Author: Kremer, A.M. · Heuvel, S.G. van den · Jettinghoff, K. · Putten, D.J. van
Keywords: Workplace · Arbeidsongeschiktheid · Arbeidsparticipatie · Beroepsziekten · Nederland · WAO · WAO-gat · Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering · Bedrijfstakken · CARA
[PDF] [Abstract]

17 Soepeler keuren in de WAO: de oplossing van een politiek probleem?
article 1995    
Author: Willems, J.H.B.M.
Keywords: Nederland · WAO · WAO-gat · Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering · Vaststelling arbeidsgeschiktheid · Volumebeleid · Bonus/malussysteem · Controlerende artsen · Verzekeringsgeneeskundigen
[Abstract]

18 Volume-effecten van enkele WAO-voorstellen
article 2003    
Author: Besseling, J.J.M.
Keywords: Workplace · Arbeidsongeschiktheid · Arbeidsparticipatie · Nederland · WAO · WAO-gat · Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering · Arbeidskrachten · Geslacht · Overheidsbeleid · Overheidsingrijpen · Volumebeleid · Bonus/malussysteem
[PDF] [Abstract]

19 Arbeidsgebondenheid van WAO-intrede : deelrapport 1. Resultaten van de enquête onder WAO'ers
book 1991    
Author: Gründemann, R.W.M. · Nijboer, I.D. · Schellaert, A.J.M.
Keywords: Workplace · Arbeidsongeschiktheid · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering · WAO · WAO-gat · Gevaarlijke arbeidsomstandigheden · Arbeidsbelasting · Nederland
[PDF] [Abstract]

20 WAO-intrede en werkhervatting : een onderzoek naar de aspecten die een rol spelen bij arbeidsgebonden WAO-intrede en werkhervatting bij de eigen werkgever, op basis van arbeidsgezondheidskundige- en arbeidsmarkttheorieën
other 1998    
Author: Gründemann, R.W.M. · Nijboer, I.D.
Keywords: Workplace · Arbeidsongeschiktheid · Beroepsrehabilitatie · Bedrijfsgezondheidszorg · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · WAO · WAO-gat · Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering · Arbeidsbelasting · Arbeidsmarktpositie
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 64 found. Next | Sort by date