Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 132 found. Next | Sort by date

1 Gezondheid in jong volwassenen : een haalbarheidsstudie
report 2000    
Author: Mulder, Y.M. · Herten, L.M. van
Keywords: Health · Ziekte en gezondheid · Gezondheidszorg

2 Sportparticipatie in de vrije tijd en welbevinden, ziekteverzuim en medische consumptie van werknemers
article 1998    
Author: Dawson, M.M. · Bongers, P.M. · Hildebrandt, V.H.
Keywords: Workplace · Gezondheidstoestand · Ziekte en gezondheid · Sport · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Nederland
[PDF] [Abstract]

3 Oude jongen, ik kan je niet langer voor dat geld gebruiken
article 1991    
Author: Willems, J.H.B.M. · Smulders, P.G.W.
Keywords: Workplace · Gezondheidstoestand · Ziekte en gezondheid · Nederland · Ouderen · Beroepsbevolking · Welzijn
[PDF] [Abstract]

4 Sport maken van werk : Nederlandse beroepsbevolking mag meer bewegen
article 1999    
Author: Proper, K. · Hildebrandt, V. · Urlings, I.
Keywords: Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Gezondheidstoestand · Ziekte en Gezondheid · Nederland · Sport · Bedrijfsfitness
[PDF] [Abstract]

5 Gezondheid en welbevinden bij het werken met beeldschermen : 1 verslag van een vooronderzoek
book 1984    
Author: Padmos, P. · Pot, F.D. · Vos, J.J. · Vries-de Mol, E.C. de
Keywords: Workplace · Gezondheidstoestand · Ziekte en Gezondheid · Beeldschermen · Terminals · Welzijn
[PDF] [Abstract]

6 Gezondheid in al haar facetten : achtergrondstudie
book 2000    
Author: Herten, L.M. van · Reijneveld, S.A. · Kleijn-de Vrankrijker, M.W. de
Keywords: Workplace · Modellenonderzoek · GVO · Ziekte en gezondheid · Gezondheidszorg · Volksgezondheid · Overheidstoezicht
[PDF] [Abstract]

7 Stabiele beweegpatronen : ruim de helft van de Nederlanders sport
article 2002    
Author: Hildebrandt, V.H.
Keywords: Workplace · Gezondheidstoestand · Ziekte en Gezondheid · Lifestyle · Statistieken · Sport
[Abstract]

8 Gezond zonder zorg
book 2000    
Keywords: Workplace · GVO · Ziekte en gezondheid · Gezondheidszorg · Volksgezondheid · Overheidsbeleid · Welzijn
[Abstract]

9 Gezond zonder zorg : achtergrondstudies
book 2000    
Keywords: Workplace · GVO · Ziekte en gezondheid · Gezondheidszorg · Volksgezondheid · Overheidstaken · Gemeentelijk beleid
[Abstract]

10 Future occupational safety and health research needs and priorities in the member states of the European Union
report 2000    
Author: Schmatberger, A. · Heselmans, M. · Debois, G. · Malmros, P. · Yrjanheilli, E. · Mounier-Verhier, R. · Schlombach, C. · Peloriaids, G. · Lydon, A. · Castriotta, M. · Roseo, G. · Houtman, I.L.D. · Nossent, S. · Sousa, J. · Maqueda Blasco, J. · Orden Rivera, V. de la · Zimmermann Virdejo, M. · Knave, G.
Keywords: Arbeidsveiligheid · Bedrijfsveiligheid · Research · GVO · Ziekte en gezondheid · Gezondheid · EEG-landen
[PDF] [Abstract]

11 Sport werkt! bewegingsstimulering in MKB-bedrijven
report 2005    
Author: Verheijden, M. · Thé, K. · Hildebrandt, V.
Keywords: Veilig en Gezond Werken · Gezondheidstoestand · Ziekte en Gezondheid · Bedrijfsfitness · Sport
[PDF] [Abstract]

12 Werk en gezondheid van uitvoerders in het bouwbedrijf : Een longitudinaal onderzoek onder blijvers en uitvallers in de periode 1983-1987
report 1989    
Author: Draaisma, D. · Gründemann, R.W.M. · Hoolboom, H.
Keywords: Workplace · Gezondheidstoestand · Ziekte en gezondheid · Ongezonde arbeidsomstandigheden · Bouwindustrie · Ziekte · Gezondheidstoestand
[PDF] [Abstract]

13 TNO-onderzoek naar effecten van GSM- en UMTS-signalen op welbevinden en cognitie : beoordeling en aanbevelingen voor nader onderzoek : TNO study on the effects of GSM and UMTS signals on well-being and cognition: review and recommendations for further research
book 2004    
Keywords: Workplace · Gezondheidstoestand · Ziekte en Gezondheid · Telefoon · Telefoonappratuur · Straling · Risicoanalyse
[PDF] [Abstract]

14 Moeilijk objectiveerbare gezondheidsklachten in relatie tot verzuimbegeleiding en de beoordeling van arbeidsongeschiktheid
report 2006    
Author: Brenninkmeijer, V. · Lagerveld, S. · Blonk, R.
Keywords: Workplace · Gezondheidstoestand · Ziekte en Gezondheid · Protocollen · Methodologie · Arbeidsongeschiktheid · Chronisch zieken
[PDF] [Abstract]

15 Health and employability of older workers
article 2005    
Author: Nauta, A.
Keywords: Workplace · Arbeidsproductiviteit · Employability · Gezondheidstoestand · Ziekte en Gezondheid · Nederland · Oudere arbeidskrachten
[PDF]

16 Worksite health promotion using individual counselling and the effectiveness on sick leave; results of a randomised controlled trial
article 2004    
Author: Proper, K.I. · Beek, A.J. van der · Hildebrandt, V.H. · Twisk, J.W.R. · Mechelen, W. van
Keywords: Workplace · Gezondheidstoestand · Ziekte en gezondheid · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Voeding · Voedingshygiene · Voedingsleer · Lichaamsgewicht · Gemeenteambtenaren · Ziekte en gezondheid · GVO
[Abstract]

17 Met persoonlijk advies en 'beweegmaatje' komen minder actieven in beweging : resultaten Nationale Gezondheidstest 2004
report 2005    
Author: Jans, M.P. · Kraker, H. de · Hildebrandt, V.H.
Keywords: Health Workplace · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Veilig en Gezond Werken · Gezondheidstoestand · Ziekte en Gezondheid · Lifestyle · Nederland · Sport
[PDF] [Abstract]

18 Preventing absenteeism at the workplace in Europe
book 1999    
Author: Vuuren, C.V. van · Gründemann, R.W.M.
Keywords: Gezondheidstoestand · Ziekte en gezondheid · Ziekteverzuimbeleid · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Preventie · Case studies
[Abstract]

19 De gezondheidswaarde van lichamelijke activiteit : een literatuurstudie
report 1998    
Author: Stiggelbout, M. · Westhoff, M.H. · Mulder, Y.M. · Ooijendijk, W.T.M. · Hildebrandt, V.H. · Baken, W.
Keywords: Workplace · Lichaambeweging · Lichaamshoudinh · Ziekte en gezondheid · Gezondheidstoestand · Sport · Lichaamsgewicht · Verwondingen · Letsel · Bewegingsstoornissen · Suikerziekte · Diabetes
[PDF] [Abstract]

20 Arbeidstijden en ziekteverzuim : onderzoek naar het effect van afwijkende werktijdregelingen op veiligheid, gezondheid, vrije tijd en ziekteverzuim van werknemers
book 1995    
Author: Klein Hesselink, D.J. · Verboon, F.C. · Berg, T.D.P.J. van den
Keywords: Gezondheidstoestand · Ziekte en Gezondheid · Continu-dienst · Ploegendienst · Ploegenarbeid · Arbeidsduur · Werktijden · Arbeidstijden
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 132 found. Next | Sort by date