Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 455 found. Next | Sort by date

1 Personeelsbeleid en ziekteduur : verslag van een onderzoek bij 39 bedrijven
report 1978    
Author: Ris, B.G.M.
Keywords: Workplace · Ziekteverzuim
[PDF]

2 Themanummer: recent onderzoek rond ziekteverzuim
article 1985    
Author: Smulders, P.G.W.
Keywords: Workplace · Ziekteverzuim
[PDF]

3 Het ziekteverzuim in 1990; Verkort jaaroverzicht NIPG/TNO verzuimstatistiek
report 1991    
Keywords: Jaaruitgave · Ziekteverzuim
[PDF]

4 Gezeur
article 1992    
Author: Reuling, A.
Keywords: Cijfers · Ziekteverzuim
[PDF]

5 Enkele aspecten van het stijgend ziekteverzuim IV : verzuimbehoefte en beleidsimplicaties
article 1967    
Author: Philipsen, H.
Keywords: Workplace · Ziekteverzuim · Werknemers
[PDF]

6 Enkele aspecten van het stijgend ziekteverzuim II : de beslissing om ziek te worden en veranderde opvattingen over de verzuimnoodzaak
article 1966    
Author: Philipsen, H.
Keywords: Workplace · Ziekteverzuim · Werknemers
[PDF]

7 Ziekte- en ongevallenverzuim in de periode 1947-1961
report 1962    
Keywords: Workplace · Ziekteverzuim · Ongevallen · Statistieken
[PDF] [Abstract]

8 Verkort overzicht ziekteverzuim 1972 : verzuimstatistiek NIPG/TNO
report 1973    
Keywords: Workplace · Ziekteverzuim · Statistiek
[PDF]

9 Verkort overzicht ziekteverzuim 1973 : verzuimstatistiek NIPG/TNO
report 1974    
Keywords: Workplace · Ziekteverzuim · Statistiek
[PDF]

10 Naar een wetenschappelijke onderbouwing van sociale innovatie
article 2010    
Author: Oeij, P. · Kraan, K. · Vaas, F.
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Employability · Ziekteverzuim
[PDF] [Abstract]

11 De effekten van maatregelen om het ziekteverzuim te beïnvloeden; een literatuurstudie op basis van 90 Nederlandse en buitenlandse empirische onderzoekingen
report 1980    
Author: Smulders, P.G.W
Keywords: Workplace · Ziekteverzuim · Maatregelen · Werknemers
[PDF]

12 Regelmatig fietsen naar het werk leidt tot lager ziekteverzuim: mogelijk voordeel werkgevers: 27 miljoen euro per jaar
report 2009    
Author: Hendriksen, i.
Keywords: Workplace · Ziekteverzuim · Fietsen · Gezondheid
[PDF] [Abstract]

13 Ziekteverzuim in de gezinsverzorging : resultaten van een odnerzoek naar achtergronden, alsmede aanbevelingen voor aanpak van het probleem
report 1989    
Author: Veerman, T.J.
Keywords: Workplace · Ziekteverzuim · Werknemers · Gezondheidszorg
[PDF]

14 De ontwikkeling van het verzuim in Nederland : een evaluatie van de vergelijkbaarheid en de bruikbaarheid van de beschikbare cijfers
report 1986    
Author: Vrijhof, B.J.
Keywords: Workplace · Ziekteverzuim · Arbeidsomstandigheden · Werknemers
[PDF]

15 Verzuim door ziekte en ongevallen 1988-1989 : trends risicogroepen personeelsverloopongevallen
report 1990    
Author: Klein Hesselink, D.J. · Reuling, A.M.H.
Keywords: Workplace · Ziekteverzuim · Arbeidsomstandigheden · Werknemers
[PDF]

16 Verzekeringsgeneeskunde :over de rol van de sociale verzekeringsgeneeskunde en de verzekeringsgeneeskundige bij de beheersing van het ziekteverzuim en de begeleiding van de verzuimende verzekerde
report 1980    
Author: Holthuis, R.
Keywords: Workplace · Werknemers · Ziekteverzuim
[PDF]

17 Deeltijdarbeid en ziekteverzuim : secundaire analyses, SA-C-1
report 1984    
Author: Vrijhof, B.J.
Keywords: Workplace · Ziekteverzuim · Werknemers
[PDF]

18 De duur van verzuimgevallen : suggesties voor een indeling
report 1985    
Author: Vrijhof, B.J.
Keywords: Workplace · Ziekteverzuim · Werknemers
[PDF]

19 Ziekteverzuim en conjunctuur : een beschouwing naar aanleiding van de daling van het ziekteverzuim
report 1981    
Author: Kruidenier, H.
Keywords: Workplace · Werknemers · Ziekteverzuim
[PDF]

20 Weekpatronen over de invloed van het weekend op het ziekteverzuim
report 1985    
Author: Vrijhof, B.J.
Keywords: Workplace · Ziekteverzuim · Werknemers
[PDF]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 455 found. Next | Sort by date