Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 62 found. Next | Sort by date

1 Trends in de markt van arbodiensten
article 1995    
Author: Heemskerk, F.
Keywords: Workplace · Arbodiensten · Ziekteverzuimbegeleiding · Nederland
[PDF] [Abstract]

2 Reïntegratiecontracten naar de markt
article 2000    
Author: Putten, D.J. van
Keywords: Workplace · Reïntegratie · Ziekteverzuimbegeleiding · Ziekteverzuimbeleid
[PDF]

3 Begeleiding verantwoordelijkheid van werkgever : verzuimbeleid onderdeel van de Arbowet
article 1994    
Author: Kwantes, J.H.
Keywords: Ziekteverzuimbegeleiding · Ziekteverzuimbeleid · Arbeidsomstandighedenwet · Arbowet · Nederland
[PDF] [Abstract]

4 Aan de slag met begeleiding
report 1997    
Author: Baal, J.B. van · Halewijn, I.M.A.J.
Keywords: Workplace · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Ziekteverzuimbegeleiding · Gemeenteambtenaren · Ziekteverzuimbeleid
[PDF] [Abstract]

5 Verzuimbeheersing: meer dan ad hoc beleid : systematische aanpak van ziekteverzuim
article 1994    
Author: Heemskerk, F.
Keywords: Workplace · Ziekteverzuimbeleid · Arbobeleid bedrijven · Ziekteverzuimbegeleiding · Nederland
[PDF] [Abstract]

6 De praktijk van sociaal-medische begeleiding en voorspellers van werkhervatting bij RSI
book 2003    
Author: Blatter, B. · Heuvel, S. van den · Bongers, P. · Vroome, E. de
Keywords: Workplace · Werkhervatting · RSI · Chronische klachten · Ziekteverzuim · Ziekteverzuimbegeleiding · Beeldschermen · Bedrijfsartsen
[PDF] [Abstract]

7 Haalbaarheidsonderzoek naar een Nederlandse versie van de Medical Disability Advisor
report 2002    
Author: Gerven, J.H.A.M. · Boer, W.E.L. de
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Ziekteverzuimbegeleiding · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Metingen · Meetmethoden
[PDF] [Abstract]

8 De vragenlijst voor periodiek bedrijfsgezondheidkundig onderzoek I
article 1988    
Author: Putten, D.J. van · Beeren, J. · Oeij, K. · Veenhof, T. · West, J.
Keywords: Workplace · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Bouwvakkers · Ziekteverzuimbegeleiding · Sociale geneeskunde
[PDF]

9 Werkgevers overwegend positief over Arbowet en Wet TZ : evaluatie een jaar na invoering
article 1995    
Author: Goudswaard, A. · Putten, D.J. van · Heuvel, S.G. van
Keywords: Workplace · Werkgevers · Arbeidsomstandighedenwet · Arbowet · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Ziekteverzuimbegeleiding · Arbodiensten · Nederland
[PDF] [Abstract]

10 De vragenlijst voor periodiek bedrijfsgezondheidkundig onderzoek (II)
article 1988    
Author: Putten, D.J. van · Winter, C.R. de · Marcelissen, F.H.G.
Keywords: Workplace · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Bouwvakkers · Ziekteverzuimbegeleiding · Sociale geneeskunde
[PDF]

11 De vragenlijst voor periodiek bedrijfsgezondheidkundig onderzoek (I): achtergronden van de vragenlijst en het gebruik ervan bij een periodiek odnerzoek voor bouwvakkers
article 1988    
Author: Putten, D.J. van · Beeren, J. · Oei, K. · Veenhof, T. · West, J.
Keywords: Workplace · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Bouwvakkers · Ziekteverzuimbegeleiding · Sociale geneeskunde
[PDF]

12 De effecten van prikkels tegen ziekteverzuim
article 1992    
Author: Smulders, P.G.W. · Gründemann, R.W.M. · Draaisma, D.
Keywords: Workplace · Arbeidsongeschiktheid · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Ziekteverzuimbegeleiding · Ziekteverzuimbeleid · Ziektewet · ZW · Nederland
[PDF] [Abstract]

13 Op weg naar betere samenwerking tussen medisch specialisten en bedrijfsartsen bij begeleiding van (zieke) werknemers: nadere voorstellen
report 2002    
Author: Buijs, P.C.
Keywords: Workplace · Ziekteverzuimbegeleiding · Bedrijfsartsen · Bedrijfsverpleegkundigen · Medische beroepen · Artsen · Huisartsen · Specialisten · Samenwerking · Brainstormen · Sociale voorlichting · Communicatie
[PDF] [Abstract]

14 Arts of advocaat : -nWAO verandert de rol van de verzekeringsarts- : opvattingen van verzekeringsartsen over een nieuwe WAO
report 2003    
Author: Willemsen, J.H.B.M.
Keywords: Health Workplace · Leefomgeving en gezondheid · Bedrijfsartsen · Bedrijfsverpleegkundigen · Sociaal-medische begeleiding · Medische beroepen · Artsen · Huisartsen · Specialisten · Ziekteverzuimbegeleiding
[PDF]

15 Goed Werkgeverschap inzake omgang met ziekteverzuim : casestudie-onderzoek bij best practice organisaties en organisaties die nog in ontwikkeling zijn
book 2003    
Author: Uijl, S. den · Andriessen, S.
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Ziekteverzuimbeleid · Ziekteverzuimbegeleiding · Werkgevers · Organisatiestructuur · Ondernemingsstructuur · Bedrijfscultuur · Overheidsbeleid · Case studies · Detailhandel · Gezondheidszorg · Onderwijs · Overheidsdiensten
[PDF] [Abstract]

16 Redenen van psychisch verzuim en de meerwaarde van externe counselling
report 2008    
Author: Hooftman, W. · Houtman, I.
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Ziekteverzuim · Psychische arbeidsbelasting · Ziekteverzuimbegeleiding · Ziekenhuizen · Verpleegtehuizen
[PDF] [Abstract]

17 Voor verbetering vatbaar (deel 2) : medische specialisten over hun samenwerking met bedrijfsartsen bij sociaal-medische begeleiding
report 2000    
Author: Amstel, R.J. van · Buijs, P.C.
Keywords: Workplace · Medische beroepen · Artsen · Huisartsen · Specialisten · Bedrijfsartsen · Bedrijfsverpleegkundigen · Samenwerking · Brainstormen · Ziekteverzuimbegeleiding · Gezondheidszorg · Maatschappelijke dienstverlening · Enquetes · Vragenlijsten
[PDF] [Abstract]

18 Beterschap! : advies over de re-integratie van zieke werknemers
report 2008    
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Ziekteverzuimbegeleiding · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Management · Werknemers · Werkgevers · Arbeidsdeskundigen · Passende arbeid · Rechtspositie · Sociale voorlichting · Communicatie
[PDF] [Abstract]

19 Spelersveld reintegratie terug in de schoolbank : over poortwachters en bemiddelaars
article 1997    
Author: Verkleij, H.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Arbeidsongeschikten · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Additionele arbeid · Creatie van arbeidsplaatsen · Ziekteverzuimbegeleiding · Arbodiensten
[PDF] [Abstract]

20 Aan de slag! : tien praktijkvoorbeelden van succesvol verzuimmanagement
book 1996    
Author: Kompier, M.A.J. · Gründemann, R.W.M. · Vink, P. · Smulders, P.G.W.
Keywords: Workplace · Ziekteverzuimbegeleiding · Ziekteverzuimbeleid · Stress · Geestelijke overbelasting · Fysieke arbeidsbelasting · Nederland · Overheidsdiensten · Tabak · Aardolie · Aardgaswinning · Gezondheidszorg · Utiliteitsbouw · Wegenbouw
[Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 62 found. Next | Sort by date