Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 25 found. Next | Sort by date

1 Peiling risicofactoren wiegendood bij zuigelingen November 2002 - april 2003
report 2006    
Author: Schaijk, M. van · Lanting, C.I. · Wouwe, J.P. van · Engelberts, A.C. · L'Hoir, M.P.
Keywords: Health · Zuigelingen · Risicofactoren · Wiegendood
[PDF]

2 Meeroken door zuigeling : Determinanten onderzoek en effectevaluatie van een systematische voorlichting
report 1999    
Author: Crone, M.R. · Hirasing, R.A. · Burgmeijer, R.J.F.
Keywords: Health · Zuigelingen · Passief roken
[PDF]

3 Evaluatie thuisbehandeling van babygeelzucht met fototherapie
report 1995    
Author: Haerkens, H.M.J. · Beekum, W.T. van
Keywords: Health · Thuisbehandeling · Zuigelingen · Geelzucht
[PDF]

4 Cystic fibrosis hielprik onderzoek bij pasgeborenen in Nederland : de Chopin studie eindrapport
book 2009    
Author: Dankert-Roelse, J.E. · Vernooij-van Langen, A.M.M. · Loeber, J.G. · Elvers, L.H. · Triepels, R.H. · Gille, J.J.P. · Pals, G. · Akker-van Marle, M.E. van den · Ploeg, C.P.B. van der · Pal, S.M. van der · Gulmans, V.A.M. · Oey-Spauwen, M.J.W. · Wijnands, Y.H.H.M. · Bosch, M. · Dompeling, E. · Reijntjes, A.J.T.
Keywords: Health · Hielprik · Zuigelingen

5 Vitamine K voor zuigelingen
article 1994    
Author: Cornelissen, E.A.M. · Hirasing, R.A. · Jonge, G.A. de
Keywords: Health · Zuigelingen · Vitamine K
[PDF]

6 Wiegedood
bookPart 1990    
Author: Hoir, M.P.L. L · Neeleman, C. · Wolters, W.H.G.
Keywords: Health · Jeugdgezondheidszorg · Zuigelingen · Sterfte

7 Magnetron en zuigelingenvoeding
article 1994    
Author: Reerink, J.D.
Keywords: Health · Magenetron · Voeding · Zuigelingen
[PDF]

8 Perinatale problemen
bookPart 1991    
Author: Verloove-Vanhorick, S.P.
Keywords: Health · Jeugdgezondheidszorg · Vroeggeboorte · Problemen · Zuigelingen

9 Zijn verschillen in de gezondheidssituatie van kinderpopulaties nog steeds het gevolg van sociaal-economische en sociaal-culturele verschillen?
article 1984    
Author: Laar, F. van
Keywords: Health · Gezondheid · Kinderen · Zuigelingen · Sociaal-economische verschillen
[PDF]

10 Primaire preventie van overgewicht en obesitas voor 0-4 jarigen : een pilot studie
report 2008    
Author: Beltman, M. · L'Hoir, M.P. · Boere-Boonekamp, M.M.
Keywords: Health · Jeugd en Gezondheid · Overgewicht · Zuigelingen · Kleuters · Obesita · Preventie
[PDF]

11 Ook kleintjes worden groot; De levensloop van te vroeg geboren kindern
report 2001    
Author: Lee, P. van der · Hille, E. · Ouden, L. den
Keywords: Health · pops · couvesekinderen · zuigelingen · kinderen · Healthy for Life · Healthy Living
[PDF] [Abstract]

12 Ontwikkelingsonderzoek op het consultatiebureau: handboek bij het vernieuwde Van Wiechenonderzoek
book 1996    
Author: Brouwers-de Jong, E.A. · Burgmeijer, R.J.F. · Laurent de Angulo, M.S.
Keywords: Health · Gezondheidszorg · Consultatie · Caplan · Van Wiechenonderzoek · Ontwikkeling · Zuigelingen · Kinderen

13 Aangeboren afwijkingen in Nederland 2001-2013 : Gebaseerd op de landelijke perinatale registraties
report 2015    
Author: Schönbeck, Y. · Hindori-Mohangoo, A.D. · Masurel, N. · Pal-de Bruin, K.M. van der
Keywords: Health · Neonatology · Afwijkingen · Zuigelingen · Behavioural Changes · CH - Child Health · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF] [Abstract]

14 Aangeboren afwijkingen in Nederland 2001-2012 : Gebaseerd op de landelijke perinatale registraties
report 2014    
Author: Hindori-Mohangoo, A.D. · Schönbeck, Y. · Pal-de Bruin, K.M. van der
Keywords: Health · Neonatology · Afwijkingen · Zuigelingen · Behavioural Changes · CH - Child Health · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF] [Abstract]

15 Lekker slapen allemaal! informatieboekje over slaap
book 2011    
Author: Sleuwen, B.E. van · Hoir, M.P. L · Boere-Boerekamp, M.M. · Nawijn, L.
Keywords: Health · Slapen · Baby's · Zuigelingen · Healthy Living · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF]

16 Wiegendoodpeilingen naar verzorgingsfactoren in Nederland en Noordrijn-Westfalen
article 2013    
Author: L’Hoir, M.P. · Vennemann, M. · Oudshoorn, K.G.M. · Sleuwen, B.E. van · Engelberts, A.C. · Boere-Boonekamp, M.M.
Keywords: Health · Jeugdgezondheidszorg · Zuigelingen · Healthy for Life · Healthy Living · Human · CH - Child Health · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF]

17 Aanvullende adviezen voor veilig slapen ter preventie van wiegendood
article 2013    
Author: Munsters, J.M.A. · Wieringa, H. · Boere-Boonekamp, M.M. · Semmekrot, B.A. · Engelberts, A.C.
Keywords: Health · wiegendood · zuigelingen · Healthy for Life · Healthy Living · Human · CH - Child Health · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[Abstract]

18 Kostenanalyse van helmetbehandeling vergeleken met een afwachtend beleid bij zuigelingen met deformatieve schedelvervorming. Cost assessment of helmet treatment compared to natural course in infants with skull deformation
report 2013    
Author: Ploeg, C.P.B. van der · Wijk, R.M. van · Akker, M.E. van der · Boere-Boonekamp, M.M.
Keywords: Health · Zuigelingen · Schedelvorming · Kosten baten analyse · Healthy for Life · Healthy Living · Human · CH - Child Health · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF]

19 Tussen droom en daad : een gezond slaappatroon
article 2014    
Author: Blaauw, C.
Keywords: Health · Zuigelingen · Slapen · Healthy for Life · Healthy Living · Behavioural Changes · CH - Child Health · ELSS - Earth, Life and Social Sciences

20 Peiling melkvoeding van zuigelingen 2015
report 2015    
Author: Peeters, D. · Lanting, C.I. · Wouwe, J.P. van
Keywords: Health · Borstvoeding · Zuigelingen · Gezondheid · Healthy for Life · Healthy Living · Life · CH - Child Health · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 25 found. Next | Sort by date