Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 18 of 18 found. | Sort by date

1 De harde feiten over geluid : basisvoorlichting over werken in lawaai
article 1990    
Author: Pennekamp, E.
Keywords: Workplace · Gehoorbescherming · Geluid · Lawaaibestrijding · Veiligheidsvoorlichting
[PDF] [Abstract]

2 Commissie moet kwaliteit gehoorbescherming garanderen : otoplastieken, hoe lekker ze zijn, hoe lekkerder ze zitten
article 1992    
Author: Pennekamp, E.
Keywords: Kwaliteitscontrole · Kwaliteitskringen · Kwaliteitsbeeld · Nederland · Gehoorbescherming
[PDF] [Abstract]

3 Persoonlijke gehoorbeschermingsmiddelen in concrete arbeidssituaties : Experimentele fase: fase 1a
report 1993    
Author: Berg, R. van den · Passchier-Vermeer, W. · Crijns, H.
Keywords: Workplace · GEHOORBESCHERMING · AUDIOMETRIE AUDIOMETRISCHE MEETWAARDEN · HOOGOVENS · NEDERLAND
[PDF] [Abstract]

4 Persoonlijke gehoorbeschermingsmiddelen in concrete arbeidssituaties : Rapportage van het tweede en derde veldonderzoek, fase 3 en 4 in het EGKS onderzoek
report 1993    
Author: Berg, R. van den · Passchier-Vermeer, W. · Crijns, H.
Keywords: Workplace · GEHOORBESCHERMING · AUDIOMETRIE AUDIOMETRISCHE MEETWAARDEN · HOOGOVENS · NEDERLAND
[PDF] [Abstract]

5 Persoonlijke gehoorbeschermingsmiddelen in concrete arbeidssituaties : fase 1b : geluidspectra bij Hoogovens
report 1993    
Author: Berg, R. van den · Passchier-Vermeer, W. · Crijns, H.
Keywords: Workplace · GEHOORBESCHERMING · AUDIOMETRIE AUDIOMETRISCHE MEETWAARDEN · HOOGOVENS · NEDERLAND
[PDF] [Abstract]

6 Persoonlijke gehoorbeschermingsmiddelen in concrete arbeidssituaties : Fase 2a: Eerste veldonderzoek demping gehoorbeschermingsmiddelen
report 1993    
Author: Berg, R. van den · Passchier-Vermeer, W. · Crijns, H.
Keywords: Workplace · GEHOORBESCHERMING · AUDIOMETRIE AUDIOMETRISCHE MEETWAARDEN · HOOGOVENS · NEDERLAND
[PDF] [Abstract]

7 De invloed van het dragen van gehoorbeschermers en van gehoorverliezen ten gevolge van lawaai op het richtinghoren
book 1992    
Author: Smoorenburg, G.F. · Geurtsen, F.W.M.
Keywords: Workplace · Beroepsdoofheid · Lawaaidoofheid · Doofheid · Gehoorbescherming · Geluid
[PDF] [Abstract]

8 Persoonlijke gehoorbeschermingsmiddelen in concrete arbeidssituaties : Ontwikkeling van een verkorte testmethode van de demping van persoonlijke gehoorbeschermingsmiddelen en bepaling van dempingswaarden in concrete arbeidssituaties
report 1993    
Author: Passchier-Vermeer, W. · Berg, R. van den · Crijns, H.
Keywords: Workplace · Arbodoc · Gehoorbescherming · Audiometrie · Audiometrische meetwaarden · Hoogovens · Nederland
[PDF] [Abstract]

9 Integrale gehoorbeschermingsprogramma's : handleiding voor de bedrijfsgezondheidszorg
report 1988    
Author: Passchier-Vermeer, W. · Berg, R. van den · Rövekamp, A.J.M.
Keywords: Workplace · Richtlijnen · Nederland · Gehoorbescherming · Bedrijfsgezondheidszorg · Akoestische meettechniek · Geluidsmeting · Lawaaibestrijding
[PDF] [Abstract]

10 Het gehoor van werknemers in de bouwnijverheid : onderzoek uit 1991
report 1992    
Author: Passchier-Vermeer, W.
Keywords: Workplace · Bouwbedrijf bouwindustrie · Geluid · Audiometrie · Audiometrische meetwaarden · Doofheid · Beroepsdoofheid · Lawaaidoofheid · Gehoorbescherming · Bedrijfsgeneeskundige dienst · Bedrijfsgezondheidsdienst · Nederland · Bouwnijverheid
[PDF] [Abstract]

11 Anamnese tijdens gehooronderzoek bij de uitvoering van een gehoorbeschermingsprogramma; Analyse van faktoren uit de gehoor- en lawaai-anamnese die verband houden met de gehoorscherpte
report 1988    
Author: Rövekamp, A.J.M. · Passchier-Vermeer, W
Keywords: Acoustics and Audiology · gehoorbescherming · lawaai · noise annoyance · noise injury · hearing loss · Hearing protection
[PDF]

12 Gehoorschade door lawaai; II. Methoden om op individueel en groepsniveau gebruik te maken van het verband tussen lawaai en gehoorschade door lawaai
report 1986    
Author: Passchier-Vermeer, W
Keywords: Acoustics and Audiology · gehoorbescherming · lawaai · noise annoyance · noise injury · hearing loss · Hearing protection
[PDF]

13 Gehoorschade door lawaai; I. Analyse van onderzoekgegevens ter bepaling van de relatie tussen lawaai en gehoorschade door lawaai
report 1986    
Author: Passchier-Vermeer, W
Keywords: Acoustics and Audiology · gehoorbescherming · lawaai · noise annoyance · noise injury · hearing loss · Hearing protection
[PDF]

14 Regelingen en aanbevelingen voor de aanpak van de lawaaiproblematiek in bedrijven ter voorkoming van gehoorschade door lawaai op de arbeidsplaats
report 1986    
Author: Passchier-Vermeer, W.
Keywords: Workplace · Nederland · Gehoorbescherming · Bedrijfsgezondheidszorg · Bedrijfsgeneeskundige dienst · Bedrijfsgezondheidsdienst · Arbeidsbelasting · Lawaaibestrijding · Geluid · Audiometrie · Audiometrische meetwaarden
[PDF] [Abstract]

15 Lawaaibestrijding II : richtlijnen voor het opstellen van een globaal lawaaibestrijdingsplan
report 1988    
Author: Berg, R. van den
Keywords: Work environment · Gehoorbescherming · Arbeidsomstandighedenwet · Veiligheidsbesluiten · Akoestiek · Geluidsleer · Afscherming aan de bron · Omkastingen · Geluid · Lawaaibestrijding · Trillingsbescherming · Trillingsdempers
[PDF] [Abstract]

16 Lawaaibestrijding - achtergronden, aanpak en methoden: praktijkvoorbeelden
report 1985    
Author: Berg, R. van den
Keywords: Gehoorbescherming · Arbeidsomstandighedenwet · Veiligheidsbesluiten · Akoestiek · Geluidsleer · Akoestische meettechniek · Geluidsmeting · Afscherming aan de bron · Omkastingen · Geluid · Lawaaibestrijding · Trillingsbescherming · Trillingsdempers
[PDF] [Abstract]

17 Bevordering van het gebruik van gehoorbescherming in de praktijk van het uitgaansleven in Zoeterwoude
report 2015    
Author: Lijster, G.P.A. de · Ploeg, C.P.B. van der
Keywords: Health · Jongeren · Gehoorbescherming · Gehoorschade · Oordoppen · Uitgaan · Healthy for Life · Healthy Living · Life · CH - Child Health · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF] [Abstract]

18 Considerations about noise aspects in the EEC draft directive physical agents
report 1992    
Author: Passchier-Vermeer, W.
Keywords: Workplace · Geluid · Wetgeving · Rechtswetenschap · Europese gemeenschappen · EEG · EGKS · Euratom · Doofheid · Beroepsdoofheid · Lawaaidoofheid · Gehoorbescherming · Periodiek geneeskundig onderzoek · Screening · Audiometrie · Audiometrische meetwaarden · EEG-landen · Nederland
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 18 of 18 found. | Sort by date