Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 16 of 16 found. | Sort by date

1 Beoordeling van piekniveaus met betrekking tot vrachtverkeer
report 1996    
Author: Jong, R.G. de
Keywords: Lawaai · Industrie · Vrachtverkeer
[PDF] [Abstract]

2 Slechthorendheid door lawaai: stand van zaken
report 2003    
Author: Perenboom, R.J.M. · Blankespoor, M.N. · Kateman, H. · Quak, A.B.W.M.
Keywords: Health · Slechthorendheid · Lawaai · Gehoorschade
[PDF]

3 Ontwikkelingen in effecten van geluid en preentie door wet- en regelgeving: achtergrondrapport bij een publicatie in Volksgezondheid Toekomst Verkenning 1997
report 1996    
Author: Passchier-Vermeer, W.
Keywords: Health · Preventie · Lawaai · Regelgeving
[PDF]

4 Lawaai op de arbeidsplaats: inventarisatie van de geluidoorzaken en geluidverminderende maatregelen bij machinale houtbewerking
report 1990    
Author: Noort, A.M. van · Kramer, J.
Keywords: Workplace · Werkomstandigheden · Werkomgeving · Lawaai
[PDF]

5 Analyse van factoren als basis voor een verbodswetgeving voor arbeidsplaatsen met een geluidexpositieniveau hoger dan 95 dB(A) en voor een daaraan gekoppeld ontheffingenstelsel: fase 1b een toetsing van de geschatte omvang van de lawaaiproblematiek in vier bedrijfsklassen van de Nederlandse industrie
report 1986    
Author: Berg, R. van den · Ree, D. van der · Jurriëns, A.A.
Keywords: Workplace · Lawaai · Industrie · Arbeidsomstandigheden
[PDF]

6 Populaire muziek : luistergewoonten bij een steekproef uit de Nederlandse bevolking
report 1979    
Author: Passchier-Vermeer, W.
Keywords: Acoustics and Audiology · Gehoorschade · Lawaai
[PDF]

7 Beroepsslechthorendheid en de melding van beroepsziekten in Nederland
report 1989    
Author: Passchier-Vermeer, W. · Leijten, J.L.
Keywords: Acoustics and Audiology · gehoorschade · lawaai · werknemers
[PDF]

8 Het equivalente geluidsniveau en gehoorschade door lawaai op de arbeidsplaats bij groepen werknemers
report 1989    
Author: Passchier-Vermeer, W.
Keywords: Acoustics and Audiology · gehoorschade · lawaai · werknemers
[PDF]

9 Automatische verwerking van Audiometrie en (lawaai) anamnesegegevens bij de uitvoering van een gehoorbeschermingsprogramma : Cursussen Bedrijfsaudioimetrie 1992
report 1993    
Author: Rövekamp, A.J.M.
Keywords: Audiology · AUDIAM · Audiogram · Automatisering · Automatische verwerking · Gehoor · Gehoorbeschermingsprogramma · Gehoorschade · Groepsaudiogram · Lawaai
[PDF] [Abstract]

10 Gehoorschade door lawaai; II. Methoden om op individueel en groepsniveau gebruik te maken van het verband tussen lawaai en gehoorschade door lawaai
report 1986    
Author: Passchier-Vermeer, W
Keywords: Acoustics and Audiology · gehoorbescherming · lawaai · noise annoyance · noise injury · hearing loss · Hearing protection
[PDF]

11 Gehoorschade door lawaai; I. Analyse van onderzoekgegevens ter bepaling van de relatie tussen lawaai en gehoorschade door lawaai
report 1986    
Author: Passchier-Vermeer, W
Keywords: Acoustics and Audiology · gehoorbescherming · lawaai · noise annoyance · noise injury · hearing loss · Hearing protection
[PDF]

12 Uncertainties in noise-induced permanent threshold shift
report 1995    
Author: Passchier-Vermeer, W.
Keywords: Workplace · Invloed van Geluid · Doofheid · Beroepsdoofheid · Lawaai · Lawaaidoofheid · Metingen · Meetmethoden · Akoestische meettechniek · Geluidsmeting
[PDF] [Abstract]

13 Anamnese tijdens gehooronderzoek bij de uitvoering van een gehoorbeschermingsprogramma; Analyse van faktoren uit de gehoor- en lawaai-anamnese die verband houden met de gehoorscherpte
report 1988    
Author: Rövekamp, A.J.M. · Passchier-Vermeer, W
Keywords: Acoustics and Audiology · gehoorbescherming · lawaai · noise annoyance · noise injury · hearing loss · Hearing protection
[PDF]

14 Audiam Verwerking van gehoor- en (lawaai)anamnesegegevens bij gehoorbeschermingsprogramma's : TNO handboek
report 2001    
Author: Rövekamp, A.J.M.
Keywords: Workplace · AUDIAM · Audiogram · Automatisering · Automatische verwerking · Gehoor · Gehoorbeschermingsprogramma · Gehoorschade · Groepsaudiogram · Lawaai
[PDF]

15 Beoordeling laagfrequent geluid in woningen
report 1998    
Author: Passchier-Vermeer, W.
Keywords: Workplace · Geluid · Akoestische meettechniek · Geluidsmeting · Huizen · Woningen · Klachten · Trillingen · Meten van mechanische trillingen · Lawaai en trillingen · Nederland
[PDF] [Abstract]

16 Ons oor en het geluid om ons heen : vragen en antwoorden op een rij gezet door TNO
book 1988    
Author: Smith, P.
Keywords: Health · Lawaai · Gehoor · Noise · Historisch materiaal TNO · Medicine · Geneeskunde · Physiology · Fysiologie · Ear · Ear protectors · Environmental hygiene · Ambient noise · Auditory defects · Auditory perception · Hearing aids · Noise (sound) · Noise control · Sound pressure
[PDF]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 16 of 16 found. | Sort by date