Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 2 of 2 found. | Sort by date

1 Leesbaarheid van bewegwijzering langs autosnelwegen: een literatuur-evaluatie
bookPart 1976    
Author: Norren, D. van
Keywords: Vision · legibility
[PDF]

2 Welke kleur voor het schoolbord? : De leesbaarheid, de esthetische werking en het psychologisch effect bij zwarte en gekleurde borden
article 1956    
Author: Kruger, A.J.
Keywords: Perception · legibility
[PDF]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 2 of 2 found. | Sort by date