Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 40 found. Next | Sort by date

1 Geluidhinder en geluidisolatie in de woningbouw II : sociaal-psychologische aspecten van de geluidhinder
report 1958    
Author: Bitter, C. · Horch, C.
Keywords: Audiology · Noise annoyance
[PDF]

2 Gezondheidszorg en geluidhinder
article 1972    
Author: Bitter, C.
Keywords: Environment · Noise annoyance
[PDF]

3 Geluidhinder, een oud probleem in een nieuw kleed
article 1972    
Author: Bitter, C.
Keywords: Environment · Noise annoyance
[PDF] [Abstract]

4 Quantification of annoyance caused by environmental noise and odour
dissertation 1996    
Author: Miedema, H.M.E.
Keywords: Health · Annoyance · Noise annoyance
[PDF]

5 Een toelichting op de Handleiding rekenen en meten railverkeerslawaai
article 1985    
Author: Ruiten, C.J.M.
Keywords: Noise annoyance · Railways

6 Experimental analysis of wave propagation in railway tracks
article 1997    
Author: Thompson, D.J.
Keywords: Railways · Traffic · Noise annoyance
[Abstract]

7 C.E.C. Joint research project : Effects of impulse noise on human beings: the field survey
report 1985    
Author: Groeneveld, Y. · Jong, R.G. de
Keywords: Health · Geluidhinder · Noise annoyance · Impulse noise
[PDF]

8 Geluidmaten voor vliegverkeer
report 1993    
Author: Miedema, H.M.E.
Keywords: Acoustics and Audiology · Geluidhinder · Vliegtuiglawaai · Noise annoyance
[PDF]

9 Lawaaiproblemen in de krijgsmacht
article 1967    
Author: Plomp, R.
Keywords: Defence Acoustics and Audiology · military · noise annoyance
[PDF]

10 Geluidhinder in relatie tot de gezondheid : de gezondheidkundige betekenis van de geluidsaspecten van het Integraal Plan Noordrand Rotterdam
report 1992    
Keywords: Environment · Geluidhinder · gezondheid · health · noise annoyance

11 Geluidoverdracht bij aansluiting van wand op gevel; praktische wenken voor het voorkomen en afdichten van geluidlekken
article 1972    
Author: Willigers, L.H.J.
Keywords: Architecture and Building · Noise annoyance · Building
[Abstract]

12 Geluideffecten hogesnelheidstrein
report 1993    
Author: Jong, R.G. de
Keywords: Acoustics and Audiology · Treinlawaai · TGV · Railways · Noise annoyance
[PDF]

13 Non-auditory health effects of aircraft noise with special reference to sleep disturbance
report 2004    
Author: Waterhouse, J. · Simons, M. · Reilly, T. · Valk, P.J.L.
Keywords: aviation Acoustics and Audiology · Aviation · Performance · Noise annoyance · Sleep

14 Sleep disturbances due to nighttime aircraft noise
report 1994    
Author: Passchier-Vermeer, W.
Keywords: Health · Vliegtuiglawaai · Slaap · Sleep · Aircraft · Planes · Noise annoyance
[PDF] [Abstract]

15 Een op de twee ; gehoorschade door industrieel lawaai
report 1975    
Keywords: Acoustics and Audiology Health · Historisch materiaal TNO · Noise annoyance
[PDF]

16 Urban greenspace and the indoor environment: Pathways to health via indoor particulate matter, noise, and road noise annoyance
article 2020    
Author: Mueller, W. · Steinle, S. · Pärkkä, J. · Parmes, E. · Liedes, H. · Kuijpers, E. · Pronk, A. · Sarigiannis, D. · Karakitsios, S. · Chapizanis, D. · Maggos, T. · Stamatelopoulou, A. · Wilkinson, P. · Milner, J. · Vardoulakis, S. · Loh, M.
Keywords: Greenspace · Particulate matter · Noise annoyance · Air pollution · Exposome
[PDF] [Abstract]

17 Uw huis verstandig bewoond : vragen en antwoorden op een rij gezet door TNO
book 1987    
Author: Lierop, C.R.M. van
Keywords: Architecture and Building · Bouwmaterialen · Binnenklimaat · Isolatie · Planten en dieren · Geluidhinder · Historisch materiaal TNO · Noise annoyance
[PDF]

18 Anamnese tijdens gehooronderzoek bij de uitvoering van een gehoorbeschermingsprogramma; Analyse van faktoren uit de gehoor- en lawaai-anamnese die verband houden met de gehoorscherpte
report 1988    
Author: Rövekamp, A.J.M. · Passchier-Vermeer, W
Keywords: Acoustics and Audiology · gehoorbescherming · lawaai · noise annoyance · noise injury · hearing loss · Hearing protection
[PDF]

19 Effects of transportation noise and attitudes on noise annoyance and task performance
article 2012    
Author: White, K. · Meeter, M. · Bronkhorst, A.
Keywords: Traffic · Noise annoyance · Task performance · Defence, Safety and Security · Defence Research · Themalijn
[Abstract]

20 Gehoorschade door lawaai; II. Methoden om op individueel en groepsniveau gebruik te maken van het verband tussen lawaai en gehoorschade door lawaai
report 1986    
Author: Passchier-Vermeer, W
Keywords: Acoustics and Audiology · gehoorbescherming · lawaai · noise annoyance · noise injury · hearing loss · Hearing protection
[PDF]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 40 found. Next | Sort by date