Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 1 of 1 found. | Sort by date

1 Behandeling en reïntegratie van RSI-patiënten : verkennende inventarisatie van activiteiten en meningen van RSI-deskundige behandelaars
report 2003    
Author: Kraker, H. de · Blatter, B.
Keywords: Workplace · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Beroepsrehabilitatie · Veilig en Gezond Werken · Werkdruk · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Interviews · Case studies · Stress · Geestelijke overbelasting · Therapie · RSI · Chronische klachten · Kortcyclisch werk · CKC · Repeterende arbeid · TNO
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 1 of 1 found. | Sort by date