Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 1 of 1 found. | Sort by date

1 Europese ervaringen met sociale economie : werk voor gehandicapten en langdurig werklozen in sociale ondernemingen
report 2008    
Author: Smit, A. · Genabeek, J. van · Klerkx, M.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitie · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Productiviteit · Baten kosten analyse · Organisatiebeleid · Innovatie
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 1 of 1 found. | Sort by date