Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 1 of 1 found. | Sort by date

1 Make me move! : het ontwerpen van een stimulerende omgeving die kinderen uitnodigt om spontaan te bewegen: het vooronderzoek
report 2005    
Author: Overbeek, K. van · Vries, S.I. de · Jongert, M.W.A. · Hopman-Rock, M.
Keywords: Health · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Leefomgeving en gezondheid · Kinderen
[PDF]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 1 of 1 found. | Sort by date