Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 1 of 1 found. | Sort by date

1 Werkdruk en stress: evaluatie-onderzoek van de cursus "Anders Werken"
book 1995    
Author: Klein Hesselink, J. · Heeten, W. den · Man, M.C. de
Keywords: Workplace · Werkdruk · Nederland · Stress · Geestelijke overbelasting · Psychische arbeidsbelasting · Welzijn · Cursussen · Welzijn
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 1 of 1 found. | Sort by date