Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 2 of 2 found. | Sort by date

1 Werkdruk in het onderwijs
report 2019    
Author: Hummel, L. · Hooftman, W.E. · Schelvis, R.
Keywords: Werkdruk · Onderwijs · Ziekteverzuim · Werkgevers · Arbeidsomstandigheden · Werknemers · Work and Employment · Healthy Living · Life · WHC - Work, Health and Care · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF]

2 Taakbelasting en taakverdeling : een methode voor aanpak van werkdruk in het onderwijs
book 1994    
Author: Christis, J.
Keywords: Workplace · Arbobeleid bedrijven · Taakverruiming werkstructurering · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Stress · Geestelijke overbelasting · Preventie · Docenten · Onderwijzend personeel · Middelbaar onderwijs · Voortgezet onderwijs · Nederland · Onderwijs
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 2 of 2 found. | Sort by date