Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 1509 found. Next | Sort by date

1 Werkboek fysieke belasting
book 2003    
Author: Groenesteijn, L. · Kuijt-Evers, L.F.M. · Koningsveld, E.A.P. · Wijma, J.
Keywords: Ergonomics · Arbeidsproductiviteit · Overheidsdiensten · Nederland · Fysieke arbeidsbelasting · Kantoorarbeid · Kantoorwerkzaamheden · Checklists · Case studies · Bewegingsstoornissen · Preventie · Ambtenaren · Overheidspersoneel · Gemeenten · Gemeentelijk bestuur · Groenvoorziening · Leeftijd
[PDF] [Abstract]

2 Praktische tips over de aanpak van werkdruk en werkstress in gemeenten : paper met goede praktijkervaringen naar aanleiding van de workshops Werkdruk van het A+O fonds Gemeenten
book 2003    
Author: Franck, E.
Keywords: Workplace · Arbeidsproductiviteit · Werkdruk · Stress · Geestelijke overbelasting · Risicoanalyse · Storingsanalyse · Checklists · Personeelsbeleid · Sociaal ondernemingsbeleid · Bedrijfscultuur · Arbobeleid bedrijven · Openbaar bestuur
[PDF] [Abstract]

3 Home and away : learning in and learning from organisational networks in Europe
book 2003    
Author: Docherty, P. · Huzzard, T. · Leede, J. de
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Europa · Organisatie van de arbeid · Sociale betrekkingen · Algemeen vormend onderwijs
[PDF] [Abstract]

4 Arbo-informatieblad nummer 30 : Jeugdigen
book 2000    
Author: Paul, J.A.

5 Hoe pak ik RSI structureel aan in mijn gemeente? : paper met goede praktijkervaringen naar aanleiding van de workshops RSI van het A+O fonds Gemeenten
book 2003    
Author: Miedema, M.
Keywords: Ergonomics · Arbeidsproductiviteit · Openbaar bestuur
[PDF] [Abstract]

6 Sector surveys on working conditions : hotels and restaurants in the Netherlands
book 2003    
Author: Bossche, S.N.J. van den · Jettinghoff, K. · Houtman, I.L.D.
Keywords: Workplace · Veilig en gezond werken · Werkomstandigheden · Werkomgeving · Arbeidsomstandigheden · Nederland · Horecabedrijven · Humanisering van de arbeid · Kwaliteit van de arbeid · Arbeidsmarkt · Werkgelegenheid · Verhouding tussen sociale klassen · Klassenstrijd · Literatuuronderzoek · Statistisch onderzoek · Maaltijden · Dranken
[PDF] [Abstract]

7 Wat heet beter - NIPG-onderzoek
book 1980    
Author: Ooijendijk, W.T.M. · Mackenbach, J.P. · Limberger, H.H.B.
Keywords: Health · TNO · History · Media · Gezondheidszorg · Huisarten · Specialisten · Alternatieve genezers
[Abstract]

8 Effects of best practices to reduce sickness absenteeism in health care and welfare institutions : paper presented at the 10th EAWOP Congress in Prague (May 16-19, 2001)
book 2001    
Author: Vuuren, C.V. van · Gent, M.J. van · Frank, N.C.M.
Keywords: Workplace · Welzijn · Gezondheidszorg · Volksgezondheid · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Tno work and employment · Case studies · Gezondheidszorg · Welzijnszorg
[PDF] [Abstract]

9 Van gezond werk wordt iedereen beter : werkboek strategisch arbomanagement in gemeenten
book 2005    
Author: Zwetsloot, G. · Scheppingen, A. van
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Gemeenten · Gemeentelijk bestuur · Arbobeleid bedrijven · Organisatiebeleid · Ondernemingsbeleid · Managementmethoden · Organisatiemethoden · Zorgsystemen · Bedrijfscultuur · Leiding geven · Management · Leiderschap
[PDF] [Abstract]

10 Quality of the working environment and productivity : research findings and case studies
book 2004    
Author: Greef, M. de · Broek, K. van den · Jongkind, R. · Kenny, L. · Shechtman, O. · Kuhn, K.
Keywords: Workplace · Arbeidsproductiviteit · Werkomstandigheden · Werkomgeving · Arbeidsomstandigheden · Kwaliteitscontrole · Kwaliteitskringen · Kwaliteitsbeeld · Humanisering van de arbeid · Kwaliteit van de arbeid · Literatuuronderzoek · Ondernemingen · Bedrijven · Bedrijfsleven · Baten · Kosten · Sociale kosten · Prestatie · EEG-landen · Case studies
[PDF] [Abstract]

11 EU hotel and restaurant sector : work and employment conditions
book 2004    
Author: Klein Hesselink, J. · Houtman, I. · Berg, R. van den · Bossche, S. van den · Heuvel, F. van den
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Werkomstandigheden · Werkomgeving · Arbeidsomstandigheden · Statistieken · Risicoanalyse · Storingsanalyse · Checklists · Horecabedrijven · Organisatie van de arbeid · EEG-landen · Hotels · Pensions · Conferentie-oorden · Restaurants
[PDF] [Abstract]

12 Kwaliteit door diversiteit : landelijke rapportage diversiteitmonitor Nederlandse politie
book 2004    
Author: Brummelen, Y. van · Jong, J. de · Vries, S. de · Nuyens, M.
Keywords: Ergonomics Workplace · Arbeidsproductiviteit · Police · Vrouwen · Homoseksuelen · Lesbiennes · Discriminatie · Gelijke behandeling · Migranten · Bedrijfscultuur
[Abstract]

13 Work stress interventions and their effectiveness: a literature review
book 2003    
Author: Bossche, S. van den · Houtman, I.
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken
[PDF] [Abstract]

14 Een checklist voor het beoordelen van veiligheidsverbeterplannen die gericht zijn op het verbeteren van veiligheidsbewustzijn, veilig gedrag en veiligheidscultuur
book 2003    
Author: Steijger, N. · Starren, A. · Keus, M. · Gort, J. · Vervoort, M.
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Bedrijfsongevallen · Arbeidsongevallen · Ongevallen · Arbeidsveiligheid · Bedrijfsveiligheid · Checklists · Risicoanalyse · Storingsanalyse · Bedrijfscultuur
[PDF] [Abstract]

15 Levenslang inzetbaar : leeftijdsbewust personeelsbeleid voor gemeenten
book 2005    
Author: Nuyens, M. · Vries, S. de · Bornkamp, E.
Keywords: Workplace Ergonomics · Arbeidsproductiviteit · Arbeidsattitude · Arbeidsmotivatie · Oudere arbeidskrachten · Ouderenbeleid · Gezondheid
[PDF] [Abstract]

16 Slim en plezierig werken
book 2005    
Author: Franck, E.
Keywords: Ergonomics · Arbeidsproductiviteit · Innovatie · Provinciaal bestuur · Regionaal bestuur · Efficiency · Organisatie van de arbeid · Organisatiebeleid · Ondernemingsbeleid · Personeel · Werknemers · Leiding geven · Management · Leiderschap
[PDF] [Abstract]

17 Monitoring en evaluatie seizoenarbeid 2005 : tussenrapportage
book 2006    
Author: Besseling, J. · Cox-Woudstra, E. · Verheijden, M.
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie
[Abstract]

18 HRM in de toekomst
book 2003    
Author: Gründemann, R. · Dalen, E.J. van · Vries, S. de
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · EEG · EGKS · Euratom · Europese gemeenschappen · Human resources management en development · HRM · HRD · Tijd · Tijdrekening · Beroepsbevolking · Organisatie van de arbeid · Maatschappijhervorming · Sociale verandering · Automatisering · Arbeidsrelatie
[PDF] [Abstract]

19 Nulmeting fysieke belasting in de afbouwsector : concept
book 2002    
Author: Koningsveld, E.A.P. · Commissaris, D.A.C.M. · Kuijt-Evers, L.F.M. · Eikhout, S.M. · Groeneveld, L. · Rhijn, G.W. van · Schoenmaker, N.

20 A Key to Research Facilities
book 1992    
Keywords: Research
[PDF]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 1509 found. Next | Sort by date