Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 6420 found. Next | Sort by date

1 Monitoring van de contractfase van het programma verzuim omlaag : kaderregeling arbeidsomstandigheden, verzuim en reïntegratie 2002 van de sector welzijn
report 2002    
Author: Ybema, J.F. · Berg, R. van den · Heemskerk, F.
Keywords: Workplace · Welzijn · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Psychische arbeidsbelasting · Agressie · Afwijkend gedrag · Jeugdzorg · Jongerenwerk · Kinderopvang · Creches · Kinderdagverblijven · Sociaal contract · Overheidssteun · Subsidies · Nederland · Statistieken · Enquetes · Vragenlijsten · Welzijnszorg
[PDF] [Abstract]

2 Marine diesel engine exhaust noise. Pt.VI: model experiments on the influence of the shape of funnel and superstructure on the radiated exhaust sound. (Uitlaatgeluid van scheepsdieselmotoren. Dl.VI: onderzoek naar de invloed van de vorm van schoorsteen en opbouw op het uitgestraalde uitlaatgeluid met behulp van een schaalmodel)
report 1971    
Author: Buiten, J. · Regt, M.J.A.M. de

3 Het effect van Oefentherapie Cesar op houding en klachten van patiënten met chronische aspecifieke lage rugklachten : een gerandomiseerd, gecontroleerd onderzoek met 1-jarige follow-up
report 1999    
Author: Hildebrandt, V.H. · Proper, K.I. · Berg, R. van den · Douwes, M. · Heuvel, S.G. van den

4 Evaluatie van de implementatie van het Protocol Verzekeringskeuringen bij leden van het Verbond van Verzekeraars: kwalitatief onderzoek
report 2006    
Author: Kocken, P.L. · Dorst, A.G. van · Fleuren, M.A.H. · Paulussen, T.G.W.M.
Keywords: Health · Leefomgeving en gezondheid
[PDF] [Abstract]

5 Roadside infrastructure for safer European roads: D08 European best practice for roadside design: guidelines for maintenance and operations of roadside infrastructure. Project RISER, European Community
report 2006    
Author: Andersson, J. · Lanner, G. · Wink, W. · Halleman, B. · Naing, C.L. · Thomson, R. · Fagerlind, H. · Dupre, G. · Bisson, O. · Carcia, J.M. · Lopez, F. · Papi, J. · Martinez, A.V. · Amengual, A. · Valtonen, J. · Kelkka, M. · Goose, U. · Klootwijk, C.W. · Hoogvelt, B. · Horst, A.R.A. van der · Ridder, S. de · Hoschopf, H. · Hill, J.
Keywords: Safety
[PDF] [Abstract]

6 Procesevaluatie "Grip op eigen veiligheid" : een multimethodische interventie ter preventie van ongevallen bij ouderen in Sneek
report 2002    
Author: Elings, M.. · Wijlhuizen, G.J.
Keywords: Health
[Abstract]

7 Procesevaluatie blessure informatie systeem (BIS)
report 2005    
Author: Stege, L. · Stiggelbout, M. · Ooijendijk, W.T.M.
Keywords: Health · Leefomgeving en gezondheid · Epidemiologie
[Abstract]

8 Flexibilisering en arbeid in de informatiemaatschappij : werknemersvragenlijst, bestemd voor werknemers van bedrijven die deelnemen aan het SZW-Werkgeverspanel 1998
report 1998    
Author: Goudswaard, A. · Dhondt, S. · Kraan, K.
Keywords: Workplace · Werknemers · Vragenlijst · Flexibiliteit · Arbeidsomstandigheden

9 Chemical analysis during lifecycle of munition; from Cradle-to-Grave (Poster)
report 2009    
Author: Hulst, M. van · Duvalois, W. · Klerk, W.P.C. de
Keywords: Ballistics · Ammunition · Chemical analysis · Life (durability) · Defence Research · Defence, Safety and Security
[PDF] [Abstract]

10 Clean buses for your city. Smart choices for cities
report 2013    
Author: Nesterova, N.N. · Verbeek, R.P. · Kruijff, J.S. de · Bolech, M.
Keywords: Traffic · Safe and Clean Mobility · Mobility · Organisation · STL - Sustainable Transport & Logistics SMb - Smart Mobility · EELS - Earth, Environmental and Life Sciences
[PDF] [Abstract]

11 Directional ocean wave spectra validation : ERS-1 SAR and SHIRA
report 1994    
Author: Greidanus, H.
Keywords: Breakers (waves) · Confirmation · Geophysical surveys · Radar images · Remote sensing · Sar · Oceanography
[PDF]

12 White Paper: "Circulair Spoor". Visie op de circulaire economie voor de spoorsector
report 2014    
Author: Verstraeten-Jochemsen, J.N. · Bastein, A.G.T.M. · Vos-Effting, S.E. de · Ree, H.J. van · Cloosterman, T.
Keywords: Environment Traffic · Buildings and Infrastructure · Built Environment · Earth / Environmental Strategy & Policy Analysis · CAS - Climate, Air and Sustainability SP1 - Strategy & Policy 1 · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF]

13 Loopbaanbeleid bij brandweer en ambulance
report 2005    
Author: Nauta, A. · Winthagen,T. · Stark, K.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Arbeidsparticipatie · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Carriere · Loopbaan · Promotie · Personeelsbeleid · Sociaal ondernemingsbeleid · Mobiliteit binnen een beroep · Functieomschrijving · Taakomschrijving · Taakinhoud · Personeelsbeoordeling · Performance management · Brand · Brandweer · Ambulancediensten
[PDF] [Abstract]

14 Arborisico's in de branche overige zakelijke dienstverlening
report 2000    
Keywords: Workplace · Arbeidsduur · Werktijden · Arbeidstijden · Fysieke arbeidsbelasting · Psychische arbeidsbelasting · Risicoanalyse · Storingsanalyse · Checklists · Tertiaire sector · Dienstensector · Convenanten · Bedrijfstakken · Organisatie van de arbeid · Zakelijke dienstverlening · Reiniging · Gebouwen · Transportmiddelen · Uitzendbureaus · Architectenbureaus · Adviesbureaus
[PDF] [Abstract]

15 Networked Risk Management : How to successfully manage risks in hyperconnected value networks
report 2014    
Author: Joosten, H.J.M. · Smulders, A.C.M.
Keywords: Safety · Risk management methodolog · Stakeholder centric · Success governance · Security governance · Risk management concept · Safety and Security · Defence, Safety and Security · Communication & Information · ISEC - Information Security · TS - Technical Sciences
[PDF] [Abstract]

16 Prioritering van branches en ketens voor de versterking van arbobeleid rond chemische stoffen : eindrapport
report 2003    
Author: Jongen, M. · Marquart, H. · Nossent, S. · Visser, R. · Zwetsloot, G.
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Interviews · Innovatie · Nederland · Risicoanalyse · Storingsanalyse · Checklists · Chemische stoffen · Arbobeleid bedrijven · Gevaarlijke stoffen · Bedrijfstakken · Literatuuronderzoek
[PDF] [Abstract]

17 Preventie in de verzekerde zorg
report 2005    
Author: Jong, O.R.W. de · Reewijk-Werkhorst, J. van · Davidse, W. · Perenboom, R.J.M. · Quak, A.B.W.M. · Assendelft, W.J.J.
Keywords: Health · Zorginnovatie · Preventie

18 Handboek Energiepalen
report 2003    
Author: Geelen, C.P.J.M. · Krosse, Mw. L.J.W.M.
Keywords: Energy
[PDF]

19 Bedrijfsinterne milieuzorg en arbeid : een op casestudies gebaseerde handreiking aan ondernemingsraden die een bijdrage willen leveren aan de stimulering van milieuzorg
report 1994    
Author: Wolters, T.J.J.B. · Bouman, M.J. · Vaas, S. · Peeters, M.H.H. · Goudswaard, A.
Keywords: Workplace · Milieubeleid · Gezondheidszorg · Nederland · Ondernemingsraden · Personeelsraden · Case studies · Afvalmanagement · Bedrijfsmaaltijden · Bedrijfskantines · Garagebedrijven · Grafische industrie · Intramurale zorg · Autohandel · Uitgeverijen · Restaurants
[PDF] [Abstract]

20 Wie goed werk geeft, krijgt goede werknemers terug
report 2005    
Author: Nauta, A. · Gründemann, R.
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Arbeidsattitude · Arbeidsmotivatie · Beeldvorming · Imago · Werkgevers · Personeel · Werknemers · Verhouding bedrijfsleiding werknemers · Arbeidsovereenkomstenrecht · Arbeidscontractenrecht · Carriere · Loopbaan · Promotie · Herscholing · Bijscholing · Omscholing
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 6420 found. Next | Sort by date