Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 32 found. Next | Sort by date

1 Mogelijkheden tot research bij de ontwikkeling van nieuwe en de verbetering van bestaande bakkerij-apparaten
article 1951    
Author: Hintzer, H.M.R.
Keywords: Nutrition
[PDF]

2 Een experimenteel onderzoek over Influenza en secundaire Micrococcus-Pneumonie bij de muis
book 1951    
Author: Tongeren, H.A.E. van
Keywords: Health
[PDF]

3 Bespreking van het technisch hoger onderwijs aan de hand van het rapport van de Commissie voor het bestuderen van de technische opleiding in de Verenigde Staten van Noord-Amerika
article 1951    
Author: Dresden, D.
Keywords: Research
[PDF]

4 De psychologie van het ongevalsgebeuren
dissertation 1951    
Author: Winsemius, W.
Keywords: Health
[PDF]

5 Ontwikkeling en huidige stand van de sterfte in Nederland en Belgie
report 1951    
Author: Polman, A.
Keywords: Health · Zuigelingensterfte · Baby · Mortality
[PDF] [Abstract]

6 Informatietheorie
article 1951    
Author: Soest, J.L. van
Keywords: Physics · Information theory · Communication · Signal processing
[PDF]

7 Over Consanguine Huwelijken in Nederland
book 1951    
Author: Polman, A.
Keywords: Health
[PDF]

8 Het woonmilieu als factor in het massajeugdprobleem
report 1951    
Author: Basart, A.H.M.
Keywords: Health · Jeugd · Volkshuisvesting
[PDF] [Abstract]

9 Eerste conferentie van Europese gezondheidsingenieurs 's-Gravenhage 27 november - 2 december 1950. een bloemlezeing uit het rapport van de wereld gezondheidsorganisatie
conferenceProceedings 1951    
Author: Heck, F.C. van
Keywords: Health
[PDF]

10 Onderwijs in gezondheidszorg
article 1951    
Author: Remmelts, R.
Keywords: Health
[PDF]

11 Jaarverslag Organisatiecommissie Gezondheidstechniek TNO (OCG) [1942 t/m 1950]
report 1951    
Keywords: Research Health · Annual report · History · TNO · Historisch materiaal TNO
[PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF]

12 Jaarverslag Stichting Centraal instituut voor physisch-chemische constanten (1948-1958)
report 1951    
Keywords: Research · history · TNO · Historisch materiaal TNO
[PDF]

13 De invloed van het Amsterdamse rioolwater op het IJselmeer vroeger, nu en in de toekomst
report 1951    
Author: Dresscher, T.G.N.
Keywords: Environment · IJsselmeer
[PDF]

14 On the microclimatic properties of sheltered areas; the oak-coppice sheltered area
report 1951    
Author: Linde, R.J. van der · Woudenberg, J.P.M.
Keywords: Agriculture
[PDF]

15 Meting van de spectrale energieverdeling van de standaard kwiklamp van Krefft volgens een nieuwe methode
report 1951    
Author: Stekelenburg, L.H.M. van
Keywords: Physics
[PDF]

16 De TNO micro-hardheidsmeter
report 1951    
Keywords: Chemistry · Paint · Historisch materiaal TNO
[PDF]

17 Influence of vitamine-E on liveresterase and cholinesterase
article 1951    
Author: Meer, C. van der · Nieuwerkerk, H.T.M.
Keywords: Biology

18 Maakt u al gebruik van de gelegenheid?
report 1951    
Keywords: Research · Historisch materiaal TNO

19 De methodiek der analyse 4 : Potentiometrie 1
article 1951    
Author: Vries, G. de
Keywords: Biology

20 De methodiek der analyse 5 : Potentiometrie 2
article 1951    
Author: Vries, G. de
Keywords: Biology

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 32 found. Next | Sort by date