Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 105 found. Next | Sort by date

1 Enkele aspecten van het stijgend ziekteverzuim III. De verzuimgelegenheid, 'eigen risico' en het verzuimpatroon
article 1966    
Author: Philipsen, H.
Keywords: Workplace
[PDF]

2 The renal excretion of mandelic acid after repeated administrration of styrene to rats
article 1966    
Author: Rees, H. van
Keywords: Health

3 Experiments on tone perception
dissertation 1966    
Author: Plomp, R.
[PDF]

4 Op leven en dood
lecture 1966    
Author: Tesch, J.W.
[PDF]

5 Enkele aspecten van het stijgend ziekteverzuim II : de beslissing om ziek te worden en veranderde opvattingen over de verzuimnoodzaak
article 1966    
Author: Philipsen, H.
Keywords: Workplace · Ziekteverzuim · Werknemers
[PDF]

6 Onderzoekingen over plantentumoren crown-gall : vergelijkende analyse op DNA-basis
dissertation 1966    
Author: Tinbergen, B.J.
Keywords: Nutrition

7 Sur la filabilité d'une laine teinte en bac-ouvert et d'une laine teinte à la continue
article 1966    
Author: Werker, W. · Mulder, D. · Stomph, J. · Schartman, A.F.
[Abstract]

8 Oogafwijkingen ten gevolge van het gebruik van chloroquine en hydroxychloroquine
dissertation 1966    
Author: Butler, I.
Keywords: Pharmacology · Anti-malariamiddelen · Kinine · Retinopathie · Keratopathie · Eye · Side effects · Drugs
[PDF]

9 IG - TNO (brochure)
report 1966    
Keywords: Architecture · Historisch materiaal TNO
[PDF]

10 Lijst van instellingen, waarmede de Raad bemoeienis heeft
report 1966    
Keywords: Research

11 Samen leven met het leven
book 1966    
Keywords: Health · TNO · History · Health · Historisch materiaal TNO · Medicine · Geneeskunde · Pathology
[PDF]

12 Cortical Control of Eye Movements
dissertation 1966    
Author: Latour, P.L.
Keywords: Vision · neurophysiology
[PDF]

13 Orienterend onderzoek naar de buigsterkte en de elasticiteitsmodulus van twee triplexsoorten
report 1966    
Author: Velden, A. van der
Keywords: Materials
[PDF]

14 Toepassingen op het gebied van de onderwaterakoestiek SONAR
article 1966    
Author: Batenburg, M.W. van
Keywords: Physics
[PDF] [Abstract]

15 De struktuur Guibourtia arnoldiana J. Léonard (Mutenye)
article 1966    
Author: Laming, P.B.
[PDF]

16 De uitvoerbaarheid van periodiek geneeskundig onderzoek in de huisartspraktijk
book 1966    
Author: Beek, A.
Keywords: Health
[PDF]

17 Relations between regenerative growth and ageing in the mouse liver
article 1966    
Author: Hollander, C.F. · Thung, P.J.
Keywords: Health

18 Relations between regenerative growth and ageing in the mouse liver
bookPart 1966    
Author: Hollander, C.F. · Thung, P.J.
Keywords: Health

19 Nederlandse bibliografie over jeugdgezondheidszorg 1945-1965
book 1966    
Author: Olst, A.C.M. van · Haas, J.H. de
Keywords: Health · Medicine · Geneeskunde · Health · Gezondheid · Jeugd
[PDF]

20 Addition phenomena in vision and hearing
bookPart 1966    
Author: Brink, G. van den
Keywords: Perception · Vision · Hearing · Perception
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 105 found. Next | Sort by date