Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 110 found. Next | Sort by date

1 Responses of a rat rhabdomyosarcoma and rat skin to irradiation with gamma rays and 15 MeV neutrons at low dose rates
dissertation 1974    
Author: Kal, H.B
Keywords: Biology
[PDF]

2 1949-1974 : 25 jaar Instituut voor zintuigfysiologie TNO. 1: Historisch overzicht en hedendaags inzicht
book 1974    
Keywords: Research · Gedenkboek · Historisch materiaal TNO · TNO · History
[PDF]

3 1949-1974 : 25 jaar Instituut voor zintuigfysiologie TNO. 2: Het in de afdelingen verrichte onderzoek
book 1974    
Keywords: Research · TNO · History · Perception · Historisch materiaal TNO
[PDF]

4 Optical correlation
bookPart 1974    
Author: Boden, J.A.
Keywords: Physics
[PDF] [Abstract]

5 Review of RBE values of 15 MeV neutrons for effects on normal tissues
article 1974    
Author: Broerse, J.J.
Keywords: bone marrow · fast neutron radiation · injury · intestine · lung · methodology · mouse · neutron radiation · rat · relative biologic effectiveness · spinal cord · theoretical study · therapy · Animal · Blood Vessels · Bone Marrow · Cells, Cultured · Comparative Study · Dose-Response Relationship, Radiation · Fast Neutrons · Hematopoietic Stem Cells · Intestines · Lung · Mice · Neoplasms · Neutrons · Radiation Injuries, Experimental · Radiotherapy, High-Energy · Rats · Skin · Spinal Cord
[Abstract]

6 Allogeneic bone marrow transplantation in man
article 1974    
Author: Dicke, K.A. · Schaefer, U.W. · Bekkum, D.W. van
Keywords: Biology

7 The origin of monomeric and polymeric forms of IgA in man
bookPart 1974    
Author: Radl, J. · Schuit, H.R.E. · Mestecky, J. · Hijmans, W
Keywords: Biology

8 Marine diesel engines exhaust noise. Pt. VII: Calculation of the acoustical performance of diesel engine exhaust systems / Uitlaatgeluid van scheepsdieselmotoren. Dl. VII: Berekening van de akoestische eigenschappen van uitlaatsystemen van dieselmotoren
report 1974    
Author: Buiten, J. · Gerretsen, E. · Vellekoop, J.C.
[Abstract]

9 Alpha chain determinants on the membrane of immunoglobulin synthesizing cells
bookPart 1974    
Author: Hijmans, W. · Schuit, H.R.E. · Radl, J. · Vossen, J.M.J.J.
Keywords: Biology
[Abstract]

10 Twee gevallen van lymforeticulaire orbitatumoren
article 1974    
Author: Heerde, P. van
Keywords: Biology

11 Verkort overzicht ziekteverzuim 1973 : verzuimstatistiek NIPG/TNO
report 1974    
Keywords: Workplace · Ziekteverzuim · Statistiek
[PDF]

12 Een onderzoek ter ontwikkeling van een diagnosticum voor habitule actie bereidheid
report 1974    
Author: Wartna, G.F. · Dirken, J.M.
Keywords: Workplace
[PDF]

13 Measurements of radar ground returns
article 1974    
Author: Loor, G.P. de
Keywords: Radar
[PDF] [Abstract]

14 Wetenschappelijk onderzoek en volksgezondheid : Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Gezondheidsorganisatie TNO
book 1974    
Keywords: Health · Historisch materiaal TNO
[PDF]

15 Vacaturebestand en leeftijdsopbouw van bedrijfsartsen en bedrijfsverpleegkundigen in 1973. verslag van een enquete
report 1974    
Author: Tordoir, W.F. · Koster, J
Keywords: Workplace · Artsen · Verpleegkundigen
[PDF]

16 Aktieprogramma ziekteverzuim ; Voortgangsverslag per 30 mei 1974
report 1974    
Author: Kuipers, H.
Keywords: Workplace
[PDF]

17 Met geen Penn te beschrijven
lecture 1974    
Author: Doeleman, F.
Keywords: Health
[PDF]

18 Klachten van middelbare scholieren
report 1974    
Author: Groen, M.
Keywords: Health
[PDF]

19 A survery of epilepsy in Zeeland, The Netherlands
report 1974    
Author: Bongers, E. · Coppoolse, J. · Meinardi, H. · Posthuma, E.P.S. · Zijl, C.H.W. van
Keywords: Health
[PDF]

20 Werking van verticale ventilatiekanalen bij natuurlijke ventilatie in de hoogbouw en in de middelhoogbouw
bookPart 1974    
Author: Ouden, H.P.L. den · Gids, W.F. de
Keywords: Environment
[PDF]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 110 found. Next | Sort by date