Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Prev Showing 21 to 40 of 110 found. Next | Sort by date

21 Radiation damage in adenine and DNA effects of sensitizing and protecting agents
dissertation 1974    
Author: Hemmen, J. van
Keywords: Biology
[PDF]

22 Eigenschappen van ATP-afhankelijke desoxyribonucleasen uit Micrococcus luteus en Escherichia coli
dissertation 1974    
Author: Dorp, B. van
Keywords: Biology
[PDF]

23 Drie onderzoeken naar de werking van kanalen voor natuurlijke ventilatie, waarbij nagegaan is de invloed van de plaats en de hoogte van de uitmonding, van de bebouwing in de omgeving en van de vorm van de uitmonding
bookPart 1974    
Author: Gids, W.F. de · Ouden, H.P.L. den
Keywords: Architecture
[PDF]

24 Werking van verticale ventilatiekanalen bij natuurlijke ventilatie in de hoogbouw en in de middelhoogbouw
bookPart 1974    
Author: Ouden, H.P.L. den · Gids, W.F. de
Keywords: Environment
[PDF]

25 Klimaat, ventilatie, verwarming in woningen en gebouwen; gebundelde lezingen 4e TVVL-TNO dag
conferenceProceedings 1974    
Keywords: Environment
[PDF]

26 Het brandstofverbruik en het gedrag van verwarmingsinstallaties in woningen en andere gebouwen
article 1974    
Author: Adam, W.
Keywords: Architecture
[PDF]

27 Ontwikkelingstendenzen in verwarmingssystemen
article 1974    
Author: Claus, J.
Keywords: Energy
[PDF]

28 Toestelgedrag en gebruiksrendement
article 1974    
Author: Heeden, D.J. van der
Keywords: Instruments
[PDF]

29 De vergelijking van de van dag tot dag berekende warmtebehoefte van een bepaalde woning met het van dag tot dag gemeten warmteverbruik
bookPart 1974    
Author: Soeleman, R.S.
Keywords: Architecture
[PDF]

30 Regionale woonvoorkeuren ; verslag van een literatuurstudie betreffende de regionale woonvoorkeuren van de Nederlandse bevolking
report 1974    
Author: Heida, H.R.
Keywords: Planology · Demografie · Wonen · Leefomstandigheden · Nederland · Steden · Urban
[PDF]

31 Measurements of radar ground returns
article 1974    
Author: Loor, G.P. de
Keywords: Radar
[PDF] [Abstract]

32 Optical correlation
bookPart 1974    
Author: Boden, J.A.
Keywords: Physics
[PDF] [Abstract]

33 Verkort overzicht ziekteverzuim 1973 : verzuimstatistiek NIPG/TNO
report 1974    
Keywords: Workplace · Ziekteverzuim · Statistiek
[PDF]

34 Een onderzoek ter ontwikkeling van een diagnosticum voor habitule actie bereidheid
report 1974    
Author: Wartna, G.F. · Dirken, J.M.
Keywords: Workplace
[PDF]

35 Lassen + solderen (brochure)
report 1974    
[Abstract]

36 De 1000 kV Elektronenmicroscoop van het Metaalinstituut TNO (brochure)
report 1974    
[Abstract]

37 Tribologie (brochure)
report 1974    
[Abstract]

38 A closer look at the tritanopic convergence point
article 1974    
Author: Walraven, P.L.
Keywords: Vision · Color vision · Spectral sensitivity · Theoretical study · Tritanopia · Vision · Color Perception Tests · Color Vision Defects · Female · Human · Models, Biological · Photoreceptors
[Abstract]

39 Wetenschapsbeleid - wetenschapsparlement
article 1974    
Author: Walraven, P.L.
Keywords: Vision
[PDF]

40 1949-1974 : 25 jaar Instituut voor zintuigfysiologie TNO. 1: Historisch overzicht en hedendaags inzicht
book 1974    
Keywords: Research · Gedenkboek · Historisch materiaal TNO · TNO · History
[PDF]

Search results also available in MS Excel format.

Prev Showing 21 to 40 of 110 found. Next | Sort by date