Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 178 found. Next | Sort by date

1 Jongeren in de bouw : een onderzoek onder jongeren die als timmerman of metselaar in de bouw werken
report 1979    
Author: Gründemann, R.W.M. · Hoolboom, H. · Valk-Kolff, M.E
Keywords: Workplace
[PDF]

2 Duinen en duinvalleien : een landschapsecologische studie van het Nederlandse duingebied
book 1979    
Author: Bakker, T.W.M. · Klijn, J.A. · Zadelhoff, F.J. van
[PDF]

3 Wetenschapsvoorlichting, om te overleven
bookPart 1979    
Author: Melgert, W.J.C.
Keywords: Research · Historisch materiaal TNO
[PDF]

4 Personal sound exposure meters
report 1979    
Author: Passchier-Vermeer, W.
Keywords: Acoustics and Audiology

5 Pheromones of cockroaches
article 1979    
Author: Persoons, C.J. · Ritter, F.J.
Keywords: Chemistry · Pheromones · Odour communication · Cockroaches
[Abstract]

6 Diet, body composition and physical condition of champion rowers during periods of training and out of training
bookPart 1979    
Author: Wijn, J.F. de · Leusink, J. · Post, G.B.
Keywords: Nutrition · Medicine · Geneeskunde · Health · Gezondheid · Dietetics · Voedingsleer

7 Onderzoek naar thermische toepassingsmogelijkheden van zonne-energie
report 1979    
Author: Ouden, C. den

8 Chemical ecology: odour communication in animals. Scientific aspects, practical uses and economic prospects
conferenceProceedings 1979    
Keywords: Chemistry · Pheromones · Odour communication · Animals
[Abstract]

9 Funktioneren in de arbeidssituatie : Beknopte weergave van de uitkomsten van een onderzoek naar gezondheid, werk en werkomstandigheden bij de Rijkswerf te Den Helder
report 1979    
Author: Dijkstra, A. · Grinten, M.P. van der · Schlatman, M.J.T. · Winter, C.R.
Keywords: Workplace
[PDF]

10 Depositie van aerosolen in de ademhalingswegen : Inleiding gehouden op het synposium 'Stof op de Werplek georganiseerd door de Studíekern Aërosolen van de Bond voor Materialenkennis, op 23 mei 1979 in de TH Eindhoven
article 1979    
Author: Joosting, P.E.
Keywords: Workplace
[PDF] [Abstract]

11 Window design : visual and thermal consequences : analysis of the thermal and daylighting performance of windows
article 1979    
Author: Bergem-Jansen, P.M. van · Soeleman, R.S.
Keywords: Ergonomics
[PDF] [Abstract]

12 Inertial limitations in sampling coarse dust
article 1979    
Author: Kuile, W.M. ter
Keywords: Environment
[PDF]

13 Stof, stofmeting, de invloed van stof op het milieu
report 1979    
Author: Brasser, L.J.
Keywords: Environment
[PDF]

14 Inventarisatie geluidhinder in Nederland ; de eerste resultaten
report 1979    
Author: Jong, R.G. de
Keywords: Acoustics and Audiology

15 Aanvullende rapportering over het onderzoek "gezondheidszorg en lange ziekteuren"
report 1979    
Author: Klaauw, M.M. van der
Keywords: Workplace
[PDF]

16 Jaarverslag Instituut voor graan, meel en brood TNO [1949-1990]
report 1979    
Keywords: Nutrition · Historisch materiaal TNO
[PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF]

17 12th International TNO conference : industrial innovation in a changing society : oppertunities and limitations : Rotterdam, 22 and 23 Febr. 1979
conferenceProceedings 1979    
Author: Verbraeck, A.
Keywords: Management
[PDF]

18 Gas en electriciteit in Nederland, een toekomstverkenning : Eindrapport
report 1979    
Keywords: Energy · Centrum voor energievraagstukken TNO, CEV-TNO · gas · energy

19 Some properties of photothermoplastic recording materials
dissertation 1979    
Author: Handojo, A.
Keywords: Materials
[PDF]

20 Letselpreventie
report 1979    
Author: Tak, A.G.M. · Bestiaanse, J.C.
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 178 found. Next | Sort by date