Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 178 found. Next | Sort by date

1 Personal sound exposure meters
report 1979    
Author: Passchier-Vermeer, W.
Keywords: Acoustics and Audiology

2 Wetenschapsvoorlichting, om te overleven
bookPart 1979    
Author: Melgert, W.J.C.
Keywords: Research · Historisch materiaal TNO
[PDF]

3 Duinen en duinvalleien : een landschapsecologische studie van het Nederlandse duingebied
book 1979    
Author: Bakker, T.W.M. · Klijn, J.A. · Zadelhoff, F.J. van
[PDF]

4 Pheromones of cockroaches
article 1979    
Author: Persoons, C.J. · Ritter, F.J.
Keywords: Chemistry · Pheromones · Odour communication · Cockroaches
[Abstract]

5 Onderzoek naar thermische toepassingsmogelijkheden van zonne-energie
report 1979    
Author: Ouden, C. den

6 Chemical ecology: odour communication in animals. Scientific aspects, practical uses and economic prospects
conferenceProceedings 1979    
Keywords: Chemistry · Pheromones · Odour communication · Animals
[Abstract]

7 Diet, body composition and physical condition of champion rowers during periods of training and out of training
bookPart 1979    
Author: Wijn, J.F. de · Leusink, J. · Post, G.B.
Keywords: Nutrition · Medicine · Geneeskunde · Health · Gezondheid · Dietetics · Voedingsleer

8 Funktioneren in de arbeidssituatie : Beknopte weergave van de uitkomsten van een onderzoek naar gezondheid, werk en werkomstandigheden bij de Rijkswerf te Den Helder
report 1979    
Author: Dijkstra, A. · Grinten, M.P. van der · Schlatman, M.J.T. · Winter, C.R.
Keywords: Workplace
[PDF]

9 Calculation of the sound transmission between dwellings by partitions and flanking structures
article 1979    
Author: Gerretsen, E.
Keywords: ACOUSTIC WAVES
[Abstract]

10 One-dimensional magnetism and crystal structure of catena-di-bromobis(3,5-dimethylpyridine)copper(II)
article 1979    
Author: Ooijen, J.A.C. van · Reedijk, J. · Sonneveld, E.J. · Visser, J.W.
Keywords: Chemistry
[Abstract]

11 Problemen van adolescenten op school en thuis : probleemstelling en opzet van verder onderzoek
report 1979    
Author: Alphen de Veer, R.J. van · Kuiper, C.M. · Schuurman, M.I.M.
Keywords: Health
[PDF]

12 Toe te stane raamgrootte en vereiste zonwering in gebouwen zonder mechanische koeling
article 1979    
Author: Euser, P.
Keywords: Energy
[PDF]

13 Ervaringen bij het helpen opzetten van een glaslaboratorium in Bandung
article 1979    
Author: Waal, H. de
Keywords: Research
[PDF]

14 Tinoxide als spectraal-selectieve laag op email
article 1979    
Author: Simonis, F.
Keywords: Materials
[PDF]

15 Industriële lawaaibestrijding
article 1979    
Author: Steenbrugge, B. van
Keywords: Acoustics and Audiology
[PDF]

16 Innovatie informatie (brochure)
report 1979    
Keywords: Research · Historisch materiaal TNO

17 An experimental study of the wake behind a full scale vertical-axis wind turbine
report 1979    
Author: Vermeulen, P.E.J. · Builtjes, P. · Dekker, J. · Lammerts van Bueren, G.
Keywords: Wind energy
[PDF]

18 Culture conditions selective for growth of tumour cells; abstract
article 1979    
Author: Klein, J.C.
Keywords: Biology
[PDF]

19 Acceptable window sizes and required sunshading in buildings without mechanical cooling
article 1979    
Author: Euser, P.
Keywords: Energy
[PDF]

20 Results of the measuring- and evaluation program of four solar houses in Zoetermeer, The Netherlands
article 1979    
Author: Ouden, C. den
Keywords: Energy
[PDF]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 178 found. Next | Sort by date