Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 164 found. Next | Sort by date

1 13th International TNO conference : biotechnology a hidden past, a shining future : Rotterdam, 27 and 28 March 1980
conferenceProceedings 1980    
Author: Verbraeck, A.
Keywords: Biology · biologie · Microbiology
[PDF]

2 Rapport Windhinderatlas
report 1980    

3 Wat heet beter - NIPG-onderzoek
book 1980    
Author: Ooijendijk, W.T.M. · Mackenbach, J.P. · Limberger, H.H.B.
Keywords: Health · TNO · History · Media · Gezondheidszorg · Huisarten · Specialisten · Alternatieve genezers
[Abstract]

4 Screening op cervixcarcinoom is zinvol
bookPart 1980    
Author: Bekkum, D.W. van
Keywords: Biology

5 Een fijnd'r stof, leid onder 't grof
lecture 1980    
Author: Waal, H. de

6 Integrated control of insect pests in the Netherlands
book 1980    
Keywords: Agriculture · Agriculture · Insects

7 De effekten van maatregelen om het ziekteverzuim te beïnvloeden; een literatuurstudie op basis van 90 Nederlandse en buitenlandse empirische onderzoekingen
report 1980    
Author: Smulders, P.G.W
Keywords: Workplace · Ziekteverzuim · Maatregelen · Werknemers
[PDF]

8 Oestrogen receptors and prolactin in rat mammary tumour development
dissertation 1980    
Author: Blankenstein, M.A.
Keywords: Biology · Biology · Biochemistry · Medicine · Geneeskunde · Pathology
[PDF]

9 Carburettor for heavy gasengines (brochure)
report 1980    
Keywords: Machines · Historisch materiaal TNO
[PDF]

10 Rollenbank voor bromfietssnelheidsmeting (brochure)
report 1980    
Keywords: Machines · Historisch materiaal TNO
[PDF]

11 Heat Meter (brochure)
report 1980    
Keywords: Machines · Historisch materiaal TNO
[PDF]

12 Vergaser für schwere Gasmotoren (brochure)
report 1980    
Keywords: Machines · Historisch materiaal TNO
[PDF]

13 Symposium ter gelegenheid van het 76-jarig bestaan Technische Hogeschool Delft
book 1980    
Author: Anonymous
Keywords: Research · Historisch materiaal TNO
[PDF]

14 Het symbool
report 1980    
Keywords: Nutrition · History · TNO · research · Historisch materiaal TNO · Medicine · Geneeskunde · Health · Gezondheid · Dietetics · Voedingsleer
[PDF] [Abstract]

15 Mobile Rollenbank zur Geschwindigkeitsmessung von Motorzweirädern(brochure)
report 1980    
Keywords: Machines · Historisch materiaal TNO
[PDF]

16 Mammary tumor virus expression in F1 hybrids of virus negative mouse strains : abstract
article 1980    
Author: Bentvelzen, P.
Keywords: Biology
[PDF]

17 Mammary carcinogenesis in the rat after single and fractionated X- and neutron-irradiation and hormone administration : abstract
article 1980    
Author: Broerse, J.J.
Keywords: Biology
[PDF]

18 Menselijke stuur- en regeltaken
report 1980    
Author: Ekkers, C.L. · Brouwers, A.A.F. · Pasmooij, C.K. · Vlaming, P.M. de
Keywords: Workplace · Automatisering · Mechanisering van arbeidstaken
[PDF]

19 Mediterrane kinderen in Nederland; een oriëntatie in de literatuur
report 1980    
Author: Gründemann, R.W.M. · Hoolboom, H
Keywords: Health
[PDF]

20 Overlevenden van het concentratiekamp Dachau 1945/1980: NIPG/TNO projekt 540. Deelrapport I: een oriënterend onderzoek naar ziekte, sterfte, doodsoorzaken en gebruik van wettelijke regelingen
report 1980    
Author: Leliefeld, H. · Staden ten Brink, L. van
Keywords: Health
[PDF]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 164 found. Next | Sort by date