Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 159 found. Next | Sort by date

1 Nederlandse Bibliografie over Jeugdgezondheidszorg 1976-1980
report 1981    
Author: Bergink, K.A.H. · Tuinstra-Williams, D. · Schaap, C.M.
Keywords: Health · Medicine · Geneeskunde · Health · Gezondheid
[PDF]

2 Environmental noise and physiological effects
report 1981    
Author: Rövekamp, A.J.M.
Keywords: Environment
[PDF]

3 Chromatic induction : Psychophysical studies on signal processing in human colour vision
dissertation 1981    
Author: Walraven, J.
Keywords: Vision · colour vision
[PDF]

4 Jaarverslag Gezondheidsorganisatie TNO [1950 t/m 1980]
report 1981    
Keywords: Health · Historisch materiaal TNO
[PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF]

5 De toverlantaarn - wij zien een projectie waar onze voorouders nog spoken zagen
article 1981    
Author: Wagenaar, W.A.
[Abstract]

6 De sturing van het gezondheidsonderzoek : Voordrachten gehouden tijdens het afscheid van Prof.Dr. E.M. Cohen als voorzitter Gezondheidsorganisatie TNO
conferenceProceedings 1981    
Author: Siderius, P. · Tammeling, G.J. · Hartgerink, M.J. · Rörsch, A.
Keywords: Health · Research management · Public health · Health
[PDF]

7 14th International TNO conference : information society, changes, chances, challenges : Rotterdam, 18 and 19 March 1981
conferenceProceedings 1981    
[PDF]

8 Biotechnology; a Dutch perspective
book 1981    
Author: Apeldoorn, J.H.F. van
Keywords: Biology · biologieMicrobiology

9 We meten nu wel de gezichtsscherpte, maar wat doen we met de resultaten?
article 1981    
Author: Vos, J.J.
Keywords: Vision
[Abstract]

10 Arbeidsinspanning en Arbeidsomstandigheden; Verslag van een onderzoek naar funktioneren in de arbeidssituatie bij de afdeling huisvuilinzameling van de Amsterdamse Stadsreiniging, Deel I
report 1981    
Author: Grinten, M.P. van der · Winter, C.R. de · Dijkstra, A.
Keywords: Workplace
[PDF]

11 Arbeidsinspanning en Arbeidsomstandigheden; Verslag van een onderzoek naar funktioneren in de arbeidssituatie bij de afdeling huisvuilinzameling van de Amsterdamse Stadsreiniging, Deel II
report 1981    
Author: Grinten, M.P. van der · Winter, C.R. de · Dijkstra, A.
Keywords: Workplace
[PDF]

12 Preprocessing of airborne remote sensing data. Part 1: the present situation.
article 1981    
Author: Hoogeboom, P.
Keywords: Physics · Microwave surface scattering · Remote sensing · SLAR · Speckle reduction · The Netherlands
[Abstract]

13 Lopende band-, kort cyclische-, machinegebonden arbeid: rapport fase I
report 1981    
Author: Brouwers, A.A.F. · Kanters, B. · Ekkers, C.L.
Keywords: Workplace · Werkomstandigheden · Werkomgeving · Arbeidsomstandigheden · Nederland · Arbeid aan de lopende band · Repeterende arbeid · Kortcyclische arbeid · Humanisering van de arbeid · Kwaliteit van de arbeid
[PDF] [Abstract]

14 25 Jaar IWIS-TNO afdeling Wageningen : enkele voorbeelden van de toepassing van statistiek en informatica bij landbouwkundig onderzoek
book 1981    
Author: Bree, J. de
Keywords: Research · Historisch materiaal TNO
[PDF]

15 40 jaar keramisch speurwerk : Overzicht van publicaties en rapporten
book 1981    
Author: Vries, A.H. de
Keywords: Research Materials · Historisch materiaal TNO · Keramiek
[PDF]

16 25 jaar speurwerk van de Stichting verftoepassing
book 1981    
Keywords: Industry Research · TNO · history · verf · paint · Historisch materiaal TNO
[PDF]

17 Geconditioneerde beproevingen in klimaatcellen (brochure)
report 1981    
Keywords: Instruments · Historisch materiaal TNO
[PDF]

18 Praomys (mastomys) natalensis in aging research ; with emphasis on autoimmune phenomena
dissertation 1981    
Author: Solleveld, H.A.
Keywords: Biology
[PDF]

19 Observations on the central nervous system of the rat: functional changes in relation to ageing
dissertation 1981    
Author: Koning-Verest, I.F. de
Keywords: Biology
[PDF]

20 Onderzoek aan afvalwater (brochure)
report 1981    
Keywords: Environment · Historisch materiaal TNO
[PDF]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 159 found. Next | Sort by date