Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 206 found. Next | Sort by date

1 Ontwikkeling van methoden voor het vaststellen van mogelijke blootstelling aan mutagene en carcinogene stoffen in de industrie : Literatuurstudie uitgevoerd in opdracht van het Directoraat-Generaal van de Arbeid door het Medisch Biologisch Laboratorium TNO (MBL)
book 1985    
Author: Jansen, J.D. · Lohman, P.H.M. · Berends, F.
Keywords: Workplace · Gevaarlijke stoffen · Kanker · Carcinogenese · Mutaties · Mutagenese · Biological monitoring
[PDF] [Abstract]

2 Dikke film circuits in een ultrasoon medisch diagnostisch werkstation
article 1985    
Author: Woerden, J.A. van
Keywords: Electronics

3 Wie eet wat, en wanneer? bij duursport, teamsport en (snel)krachtsport
bookPart 1985    
Author: Beek, E.J. van der · Inklaar, H. · Erp-Baart, A.M.J. van · Keizer, H.A.
Keywords: Medicine · Geneeskunde · Health · Gezondheid · Dietetics · Voedingsleer
[Abstract]

4 Krachtvoer: de mythe van pollen, biergist en dorstlessers
bookPart 1985    
Author: Inklaar, H. · Heere, L.P. · Beek, E.J. van der
Keywords: Medicine · Geneeskunde · Health · Gezondheid · Dietetics · Voedingsleer · Doping
[Abstract]

5 Dietary selenium, selenium status, fat consumption and body composition: a case-control study on the etiology of pre- and postmenopausal breast cancer
article 1985    
Author: Veer, P. van 't · Faassen, A. van · Egger, R.J. · Ockhuizen, T. · Hermus, R.J.J. · Sturmans, F.
Keywords: Medicine · Geneeskunde · Physiology · Fysiologie · Pathology
[Abstract]

6 Ongevallen bij buschauffeurs; samenvatting onderzoeksresultaten
report 1985    
Author: Pokorny, M.L.I. · Blom, D.H.J. · Leeuwen, P. van · Opmeer, C.H.J.M.
Keywords: Workplace
[PDF]

7 Hybriede schakelingen
conferenceProceedings 1985    
Author: Steenvoorden, G.K.
Keywords: Electronics
[Abstract]

8 Computerondersteuning bij het ontwerp van dunne film schakelingen
article 1985    
Author: Es, H.R. van · Heemskerk, H.J.M.
Keywords: Electronics

9 Automatische verwerking van gegevens bij de uitvoering van een gehoorbeschermingsprogramma : Mogelijkheden tot gebruik van computersystemen door bedrijfsgezondheidsdiensten
report 1985    
Author: Rövekamp, A.J.M.
Keywords: Acoustics and Audiology
[PDF]

10 Coal research TNO; summary of reports, publications and patents on coal technology
book 1985    
Author: Reinders, M.E. · Rappoldt, L.M.
Keywords: Energy · Kolen · Steenkool · Coal · Bibliographies · Mining · Exploration · Waste disposal · Mine surveys · Seismic prospecting · Utilization · Waste treatment · Fluidized bed processors · Fly ash · Combustion deposits · Air pollution
[PDF] [Abstract]

11 Direct scaling of odour annoyance by population panels
article 1985    
Author: Köster, E.P. · Punter, P.H. · Maiwald, K.D. · Blaauwbroek, J. · Schaefer, J.
Keywords: Medicine · Geneeskunde · Physiology · Fysiologie · Hygiene
[Abstract]

12 Bodemverontreiniging
book 1985    
Author: Brink, W.J. van den · Scholte Ubing, D.W. · Warschauer, K.A.
Keywords: Environment
[PDF] [Abstract]

13 De sporter op reis: buikpijn in het buitenland
bookPart 1985    
Author: Beek, E.J. van der · Imming, J.A.W. · Inklaar, H.
Keywords: Medicine · Geneeskunde · Pathology · Voeding

14 Doping: een blik in de gereedschapskist
bookPart 1985    
Author: Beek, E.J. van der · Inklaar, H.
Keywords: Medicine · Geneeskunde · Pharmacology · Toxicology · Doping

15 De verschillen in de gezondheid en de werkomstandigheden tussen een vijftal agrarische beroepsgroepen
report 1985    
Author: Klaauw, M.M. · Putten, D.J. van
Keywords: Workplace
[PDF]

16 Lawaaidoofheid beter voorkomen want genezen is er niet bij
report 1985    
Keywords: Workplace · Deafness · Doofheid · Preventie
[PDF]

17 Computerprogramma voor de bepaling van energiegebruik en exploitatiekosten van ketelinstallaties (samenvatting)
report 1985    
Author: Meijnen, A.J.
Keywords: Energy
[PDF]

18 Verbruik, misbruik of gebruik?
lecture 1985    
Author: Claus, J.
Keywords: energy
[PDF]

19 Tot de vonken eraf vliegen : Statische elektriciteit in beweging van Teyler toen tot TNO nu
book 1985    
Author: Schootbrugge, G.A. van de
Keywords: Research · History · Science · Historisch materiaal TNO
[PDF]

20 Preventieve gezondheidszorg voor de kinderen van migranten; een onderzoek naar de deelname aan de jeugdgezondheidszorg (0-4 jaar) in Den Haag (incl. Proefschrift voor 90% verkleining)
report 1985    
Author: Kuiper, C.M. · Schlesinger-Was, E.A. · Vaandrager, G.J.
Keywords: Health · Gezondheidszorg · Kinderen · Migranten · Deelname · Preventie
[PDF]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 206 found. Next | Sort by date