Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 172 found. Next | Sort by date

1 Adenosine triphosphatase, a new marker for the differentiation of putative precancerous foci induced in rat pancreas by azaserine
article 1986    
Author: Bax, J. · Feringa, A.W. · Garderen-Hoetmer, A. van · Woutersen, R.A. · Scherer, E.
Keywords: Medicine · Geneeskunde · Pathology

2 Over ijzer en staal
lecture 1986    
Author: Stark, J.W.B.
[Abstract]

3 Calcium metabolism in sarcoidosis: a follow-up study with respect to parathyroid hormone and vitamin D metabolites
article 1986    
Author: Alberts, C. · Berg, H. van den
Keywords: Calcium metabolism · Parathyroid hormone · Sarcoidosis · Vitamin D metabolites

4 Syllabus geluid : geluid, meten en analyseren van geluid, meetmethoden lawaai op de arbeidsplaats
report 1986    
Author: Rövekamp, A.J.M.
Keywords: Audiology
[PDF] [Abstract]

5 Determination of vitamin D in fortified and nonfortified milk powder and infant formula using a specific radioassay after purification by high-performance liquid chromatography
article 1986    
Author: Berg, H. van den · Boshuis, P.G. · Schreurs, W.H.P.
[Abstract]

6 Risico's voor mens en milieu ten gevolge van het vervoer van gevaarlijke stoffen
article 1986    
Author: Pietersen, C.M.
[PDF]

7 De voedingswaardewijzer: een oriënterend onderzoek onder consumenten
article 1986    
Author: Glerum-van der Laan, C. · Aten-Samson, J.M.
Keywords: Medicine · Geneeskunde · Physiology · Fysiologie
[Abstract]

8 Dietary selenium- and benzo[a]pyrene-induced respiratory tract tumours in hamsters
article 1986    
Author: Beems, R.B.
Keywords: Medicine · Geneeskunde · Pathology

9 Assessment of the vitamin D status by serum or plasma 25-hydroxy vitamin D analysis
article 1986    
Author: Berg, H. van den · Boshuis, P.G. · Schreurs, W.H.P.
Keywords: Biology · Biochemistry · Medicine · Geneeskunde · Pathology

10 Funktie van de voedingsstoffen
bookPart 1986    
Author: Deurenberg, P. · Hautvast J.G.A.J. · Hermus, R.J.J.
Keywords: Medicine · Geneeskunde · Physiology · Fysiologie · Health · Gezondheid · Dietetics · Voedingsleer

11 Het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg ; TNO-symposium RAI congrescentrum Amsterdam 23 april 1986
conferenceProceedings 1986    
Keywords: Traffic
[PDF]

12 Transportverpakking voor gevaarlijke stoffen
article 1986    
Author: Schilperoord, A.A.
[PDF]

13 Gezondheidsaspecten van door lactobacillen gefermenteerde zuivelprodukten
article 1986    
Author: Bol, J. · Huis in 't Veld, J.H.J.
Keywords: Biology · Biochemistry
[Abstract]

14 Afbraak van niet-zetmeel-polysacchariden tijdens het vermoutingsproces
article 1986    
Author: Angelino, S.A.G.F. · Voragen, A.G.J. · Rombouts, F.M.
Keywords: Biology · Biochemistry
[Abstract]

15 Blaastumoren als beroepsziekte ten gevolge van blootstelling aan chemische stoffen : een literatuurstudie in opdracht het Medisch Biologisch Laboratorium TNO
book 1986    
Author: Bogaerts, W.J.C.
Keywords: Workplace · Beroepsziekten · Nederland · Chemische stoffen · Gevaarlijke stoffen · Blaaskanker
[PDF] [Abstract]

16 Influence of tryptophan loading on urinary excretion of anthranilic acid and 3-hydroxyanthranilic acid by men and women as determined by alkali flame ionization gas chromatography
article 1986    
Author: Poll, J.M. van der · Vink, M. · Schrijver, J. · Odink, J.
Keywords: Medicine · Geneeskunde · Pathology
[Abstract]

17 Physicochemical parameters related to organoleptic properties of flavour components
bookPart 1986    
Author: Boelens, M.H. · Gemert, L.J. van
[Abstract]

18 De besluitwetgeving van de kabinetten De Geer en Gerbrandy
dissertation 1986    
Author: Brandhof, J.C.E. van den

19 Een richtlijn voor inventarisatie van vervoersstromen van gevaarlijke stoffen
article 1986    
Author: Maarseveen, M.F.A.M. van
[PDF]

20 Project Preventie Gehoorschade; Achtergrondinformatie bij de rapportering van een gehoorbeschermingsprogramma
report 1986    
Author: Passchier-Vermeer, W. · Grundel, A.H. · Berg, R. van den · Rövekamp, A.J.M. · Ree, D. van der
Keywords: Health
[PDF]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 172 found. Next | Sort by date