Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 330 found. Next | Sort by date

1 Emissiefactoren voor natuurlijke bronnen
report 1988    
Author: Warmenhoven, J.P. · Most, P.F.J. van der
Keywords: Emission
[PDF]

2 Zeggenschap over beloningssystemen 1850-1987
dissertation 1988    
Author: Pot, F.D.
Keywords: Workplace · Nederland · Medezeggenschap · Tarieflonen · Loonsystemen · Loonschalen · Stuklonen · Akkoordlonen · Prestatielonen · Inkomensverdeling · Inkomens · Sociologisch onderzoek · Equal pay · Gelijke beloning
[PDF] [Abstract]

3 Analyse van factoren als basis voor een verbodswetgeving voor arbeidsplaatsen met een geluidexpositieniveau hoger dan 95 dB(A) en voor een daaraan gekoppeld ontheffingenstelsel : Fase 1B: Een toetsing van de geschatte omvang van de lawaaiproblematiek in vier bedrijfsklassen van de Nederlandse industrie
report 1988    
Author: Berg, R. van den · Ree, D. van der · Jurriëns, A.A.
Keywords: Workplace
[PDF]

4 Ontwikkelingsonderzoek op het consultatiebureau : werkboek bij het herziene Van wiechenschema
report 1988    
Keywords: Health · Jeugdgezondheidszorg · Ontwikkeling · Psychomotorisch
[Abstract]

5 De aanstellingskeuring : een selectie-instrument ?
book 1988    
Author: Kort, W.L.A.M. de
Keywords: Workplace · Medische keuring · Aanstellingskeuring · Aanstelling · Personeelsselektie · Personeelsvoorziening · Personeelsbeleid · Sociaal ondernemingsbeleid
[PDF] [Abstract]

6 Visie en innovatie
lecture 1988    
Author: Buijs, J.A.

7 Meervoudige belasting in arbeidssituaties
book 1988    
Author: Dormolen, M. van · Hertog, C.A.W.M.
Keywords: Workplace · Werkomstandigheden · Werkomgeving · Arbeidsomstandigheden · Arbeidsbelasting · Invloed van gecombineerde blootstelling · Fysische verschijnselen · Fysische factoren · Arbeid · Literatuuronderzoek
[PDF] [Abstract]

8 Expertsystemen voor de generatie van beslissingen in gevechtssimulaties
article 1988    
Author: Schagen, P.A.B. van
Keywords: War games · Scenarios · Decision making · Operational requirements · Military requirements
[PDF] [Abstract]

9 Problematiek van het bewegingsapparaat in arbeidssituaties : een meerjarenplan voor onderzoek
report 1988    
Keywords: Workplace · Rugklachten · Hernia · Nederland · Bewegingsstoornissen · Preventie · Absenteisme · Arbeidsverzuim · Geoorloofd verzuim
[PDF] [Abstract]

10 Evaluatie integrale invoering wet voorzieningen gezondheidszorg in de provincie Limburg : deel 5 juli 1987 tot juni 1988 eindevaluatie
report 1988    
Author: Mur-Veeman, I.M. · Groot, J.J. de · Jongerius-de Gier, G.M.C.A.
Keywords: Health · Gezondheidszorg
[PDF]

11 Het gebruik van vragenlijsten in de adolescentenzorg vanuit de JGZ ; verslag van een telefonische enquête
report 1988    
Author: Vogels, T. · Andries, F. · Danz, M. · Kuiper, T. · Visser, A.
Keywords: Health · Jeugdgezondheidszorg
[PDF]

12 Afstemming van alcoholproblematiek en hulpverlening
dissertation 1988    
Author: Bannenberg, A.F.I.
Keywords: Health
[PDF]

13 Bedrijf- en bedrijfstakgerichte aktiviteiten ; samenvattingen van de inleidingen van de TNO-themamiddag tijdens het congres Mens & Arbeid '88 op 27 september 1988 te 's-Gravenhage
book 1988    
Keywords: Workplace
[PDF]

14 Vervangbaarheid van loodpigmenten: loodhoudende verfstoffen (2)
article 1988    
Author: Doorgeest, T.
Keywords: Workplace · Arbeidsomstandigheden
[PDF]

15 Inventarisatie 1987/88 : onderzoek naar de relatie mens-werk-gezondheid
book 1988    
Author: Willemsen, P.G.
Keywords: Workplace · Arbeidsongeschiktheid · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Sociale verzekeringen · Sociale zekerheid · Arbeidsveiligheid · Bedrijfsveiligheid · Familierecht · Research
[PDF] [Abstract]

16 Ouderschapsverlof: de beoordeling van de voorgestelde regeling door jonge ouders en aanstaande ouders
report 1988    
Author: Amstel, R.J. van
Keywords: Nederland · Zwangerschaps-en bevallingsverlof · Ouderschapsverlof · Zorg voor kinderen · Overheidsbeleid · Overheidsingrijpen · Zorgverlof · Verzorgingsverlof · Calamiteitenverlof · Arbeid door vrouwen met kinderen
[PDF] [Abstract]

17 Odour annoyance in redisential areas
article 1988    
Author: Miedema, H.M.E. · Ham, J.M.
Keywords: Health · air pollution · air quality standard · annoyance · environmental sanitation · human · methodology · normal human · odor · olfactometry · questionnaire
[Abstract]

18 Het gezondheidsrisico van woonwagenbewoners door milieuverontreiniging
report 1988    
Author: Jong, R.G. de
Keywords: Health · Gezondheid · Milieuverontreining
[PDF]

19 Preventie beroepsgebonden rugproblematiek ; Inventarisatie van methoden gezondheidsvoorlichting en -opvoeding (GVO) in de arbeidssituatie
report 1988    
Author: Grinten, M.P. van der · Urlings, I.J.M. · Hildebrandt, V.H.
Keywords: Workplace · Rugklachten · Preventie · Arbeidsomstandigheden
[PDF]

20 Overlegorgaan medische verzorging buitenlandse werknemers 1972-1986
report 1988    
Author: Gründemann, R.W.M. · Zwiers, J.
Keywords: Workplace · Werknemers · Gezondheid
[PDF]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 330 found. Next | Sort by date