Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 269 found. Next | Sort by date

1 Ontwikkelingsonderzoek op het consultatiebureau : werkboek bij het herziene Van wiechenschema
report 1988    
Keywords: Health · Jeugdgezondheidszorg · Ontwikkeling · Psychomotorisch
[Abstract]

2 Expertsystemen voor de generatie van beslissingen in gevechtssimulaties
article 1988    
Author: Schagen, P.A.B. van
Keywords: War games · Scenarios · Decision making · Operational requirements · Military requirements
[PDF] [Abstract]

3 Problematiek van het bewegingsapparaat in arbeidssituaties : een meerjarenplan voor onderzoek
report 1988    
Keywords: Workplace · Rugklachten · Hernia · Nederland · Bewegingsstoornissen · Preventie · Absenteisme · Arbeidsverzuim · Geoorloofd verzuim
[PDF] [Abstract]

4 De aanstellingskeuring : een selectie-instrument ?
book 1988    
Author: Kort, W.L.A.M. de
Keywords: Workplace · Medische keuring · Aanstellingskeuring · Aanstelling · Personeelsselektie · Personeelsvoorziening · Personeelsbeleid · Sociaal ondernemingsbeleid
[PDF] [Abstract]

5 Visie en innovatie
lecture 1988    
Author: Buijs, J.A.

6 Meervoudige belasting in arbeidssituaties
book 1988    
Author: Dormolen, M. van · Hertog, C.A.W.M.
Keywords: Workplace · Werkomstandigheden · Werkomgeving · Arbeidsomstandigheden · Arbeidsbelasting · Invloed van gecombineerde blootstelling · Fysische verschijnselen · Fysische factoren · Arbeid · Literatuuronderzoek
[PDF] [Abstract]

7 Analyse van factoren als basis voor een verbodswetgeving voor arbeidsplaatsen met een geluidexpositieniveau hoger dan 95 dB(A) en voor een daaraan gekoppeld ontheffingenstelsel : Fase 1B: Een toetsing van de geschatte omvang van de lawaaiproblematiek in vier bedrijfsklassen van de Nederlandse industrie
report 1988    
Author: Berg, R. van den · Ree, D. van der · Jurriëns, A.A.
Keywords: Workplace
[PDF]

8 Evaluatie integrale invoering wet voorzieningen gezondheidszorg in de provincie Limburg : deel 5 juli 1987 tot juni 1988 eindevaluatie
report 1988    
Author: Mur-Veeman, I.M. · Groot, J.J. de · Jongerius-de Gier, G.M.C.A.
Keywords: Health · Gezondheidszorg
[PDF]

9 Het gebruik van vragenlijsten in de adolescentenzorg vanuit de JGZ ; verslag van een telefonische enquête
report 1988    
Author: Vogels, T. · Andries, F. · Danz, M. · Kuiper, T. · Visser, A.
Keywords: Health · Jeugdgezondheidszorg
[PDF]

10 Afstemming van alcoholproblematiek en hulpverlening
dissertation 1988    
Author: Bannenberg, A.F.I.
Keywords: Health
[PDF]

11 Emissiefactoren voor natuurlijke bronnen
report 1988    
Author: Warmenhoven, J.P. · Most, P.F.J. van der
Keywords: Emission
[PDF]

12 Zeggenschap over beloningssystemen 1850-1987
dissertation 1988    
Author: Pot, F.D.
Keywords: Workplace · Nederland · Medezeggenschap · Tarieflonen · Loonsystemen · Loonschalen · Stuklonen · Akkoordlonen · Prestatielonen · Inkomensverdeling · Inkomens · Sociologisch onderzoek · Equal pay · Gelijke beloning
[PDF] [Abstract]

13 Bedrijf- en bedrijfstakgerichte aktiviteiten ; samenvattingen van de inleidingen van de TNO-themamiddag tijdens het congres Mens & Arbeid '88 op 27 september 1988 te 's-Gravenhage
book 1988    
Keywords: Workplace
[PDF]

14 Ergonomie van zware bergingsvoertuigen
report 1988    
Author: Korteling, J.E. · Osinga, D.S.C. · Riemersma, J.B.J.
Keywords: traffic ergonomics · wheeled vehicles
[PDF]

15 Simulatie van ongevallen
article 1988    
Author: Wismans, J.S.H.M.
Keywords: Simulation · Simulation
[PDF]

16 Ontwerp van een standaard referentie gedrag voor energieverbruiksberekeningen.
report 1988    
Author: Laan, M.J. van der
Keywords: Energy
[PDF]

17 Inventarisatie van belastende faktoren bij en mogelijk schadelijke effekten van het werk in ziekenhuizen, met nadruk op blootstelling aan chemische stoffen
report 1988    
Author: Marquart, J.
Keywords: Workplace
[PDF]

18 Inventarisatie van stoffen i.v.m. mogelijk schadelijke effekten op de reproduktie en/of het nageslacht. Xyleen, deel 2
report 1988    
Author: Marquart, J. · Stijkel, A.
Keywords: Toxicology
[PDF]

19 Health Hazard Survey Styreen. Samenvatting van onderzoek in de versterkte polyesterbouw
report 1988    
Author: Geuskens, R.B.M. · Tuin, J. van der · Hemmen, J.J. van · Klaauw, M.M. van der · Wijnans, M.J.
Keywords: Workplace
[PDF]

20 Inventarisatie van belastende faktoren bij en mogelijk schadelijke effekten van het werk in ziekenhuizen. Deel 2. Werkplekbezoeken schoonmakers en PA-laboratoria
report 1988    
Author: Marquart, J.
Keywords: Workplace
[PDF]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 269 found. Next | Sort by date