Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 330 found. Next | Sort by date

1 Investigations into the initiation of a detonation of molten ammonium nitrate by falling objects
article 1989    
Author: Heemskerk, A.H. · Schuurman, P.
Keywords: Initiation · Detonation · Ammonium nitrate · Impact · Sensitivity · Impact tests

2 Participation in the management of occupational health and safety improvement : workers'investigation as active risk analysis
article 1989    
Author: Buitelaar, W.L.
Keywords: Workplace · Werkomstandigheden · Werkomgeving · Arbeidsomstandigheden · Nederland · Vakbeweging · Risicoanalyse · Storingsanalyse · Checklists · Personeel · Werknemers · Technologie · Organisatiebeleid · Ondernemingsbeleid
[PDF] [Abstract]

3 Bijstelling en aanvulling van een inventarisatiemethode voor het vastleggen van klimaatomstandigheden in industriële bedrijven
book 1989    
Author: Cox, C.W.J. · Crommelin, R.D. · Koppers, J.M.
Keywords: Workplace · Nederland · Temperatuur · Vochtigheid · Klimaat · Klimaatregeling · Fabrieken · Industriegebouwen · Werkplaatsen
[PDF] [Abstract]

4 Leesbaarheid van bewegwijzering met Diamond Grade
report 1989    
Author: Alferdinck, J.W.A.M. · Bakker, P.J.
Keywords: Vision
[PDF]

5 Working paper on monitoring strategies in the United Kingdom, Federal Republic of Germany and United States of America
book 1989    
Author: Buring, E. · Lanting, R.
Keywords: Workplace · Verenigde Staten · Groot Brittannie · Verenigd Koninkrijk · Sampling strategie · Bemonsteringsstrategie · MAC · Maximaal aanvaarde concentratie · West-Duitsland · BRD
[PDF] [Abstract]

6 Onderzoek naar de ultraviolette stralingsniveaus bij lassen, uitgevoerd door het Metaalinstituut TNO apeldoorn
book 1989    
Author: Cox, C.W.J. · Haan, T. de
Keywords: Workplace · Lassen · Stralingsdoses · Ultraviolette straling · Persoonlijke beschuttingsmiddelen
[PDF] [Abstract]

7 De medische aanstellingskeuring : een inventarisatie van de mate waarin en de wijze waarop Nederlandse bedrijven en artsen medische aanstellingskeuringen (laten) verrichten (incl. samenvatting)
book 1989    
Author: Lourijsen, E.C.M.P. · Hoolboom, H. · Kort, W.L.A.M. de
Keywords: Workplace · Medische keuring · Aanstellingskeuring · Gezondheidszorg · Nederland
[PDF] [Abstract]

8 Lawaai op de arbeidsplaats : inventarisatieonderzoek met betrekking tot de optredende geluidsniveaus op de arbeidsplaatsen in de zuivelindustrie
book 1989    
Keywords: Workplace · Nederland · Zuivelindustrie · Akoestische meettechniek · Geluidsmeting · Lawaaibestrijding · Vzuivelproducten
[PDF] [Abstract]

9 Rubber in bewerking : arbeidsomstandighedenverbetering in de Nederlandse rubberverwerkende industrie : veldonderzoek
book 1989    
Author: Kromhout, H. · Nossent, S.M. · Swuste, P.H.J.J. · Ziekemeijer, M.A.
Keywords: Workplace · Werkomstandigheden · Werkomgeving · Arbeidsomstandigheden · Rubberindustrie · kunstofindustrie · Arbeidshygiene · beroepshygiene · Personeelsbeleid · Sociaal ondernemingsbeleid · rubber · kunststof
[PDF] [Abstract]

10 Schadelijke effecten van stoffen op voortplanting en nageslacht, anders dan via de inwerking op het erfelijk materiaal indien deze bekend is : een literatuurstudie
book 1989    
Author: Blijleven, W.G.H. · Dreef-van der Meulen, H.C. · Kodter, H.B.W.M. · Strijkel, A. · Zielhuis, R.L.
Keywords: Workplace · Nederland · Gevaarlijke stoffen · Voortplanting · Vruchtbaarheid · Onvruchtbaarheid · Teratogenese · Epidemiologie · Proefdieren
[PDF] [Abstract]

11 The sloping alveolar plateau of tracer gases washed out from mixed venous blood in man
article 1989    
Author: Schrikker, A.C.M. · Vries, W.R. de · Zwart, A. · Luijendijk, S.C.M.
Keywords: Medicine · Geneeskunde · Physiology · Fysiologie
[Abstract]

12 First results of the VIERS-1 experiment
article 1989    
Author: Halsema, D. van · Jaehne, B. · Oost, W.A. · Calkoen, C.J. · Snoeij, P.
Keywords: Radar
[Abstract]

13 Netherlands Army Long Range Anti Armour Study - Status Report
article 1989    
Author: Schagen, P.A.B. van
[PDF] [Abstract]

14 Sea bottom topography with X-band SLAR
report 1989    
Author: Vogelzang, J. · Wensink, G.J. · Loor, G.P. de · Peters, H.C. · Pouwels, H. · Gein, W.A. van
[PDF]

15 Comparison of X-band radar backscatter measurements with area extended wave slope measurements made in a large wind wave tank
article 1989    
Author: Halsema, D. van · Jaehne, B. · Oost, W.A. · Calkoen, C.J. · Snoeij, P.
Keywords: Radar · Microwaves · Backscattering · Wind waves · X-band · Radar
[Abstract]

16 Progress report on the VIERS-1 project, Part 1: The Delft wind/wave experiment: experiment and first results
report 1989    
Author: Halsema, D. van · Calkoen, C.J. · Jaehne, B. · Oost, W.A. · Snoeij, P. · Waas, S.
Keywords: Safety
[PDF]

17 Maatschappij-wetenschappelijke onderzoekvragen i.v.m. het door het landbouwschap voorgestelde milieubeleid
report 1989    
Keywords: Agriculture · Medicine · Geneeskunde · Hygiene
[PDF]

18 Prioriteit bij preventie (brochure)
report 1989    
Keywords: Health · Historisch materiaal TNO · Medicine · Geneeskunde · Health · Gezondheid
[PDF]

19 Bedrijfsgezondheidszorg binnen het NIA
book 1989    
Author: Meulenbeld, K.
Keywords: Workplace · Research · Nederland · Bedrijfsgezondheidszorg
[PDF] [Abstract]

20 Het in- en on-line meten van produkteigenschappen ; Verslag van themadag XXXII 'Het in- en on-line meten van produkteigenschappen', gehouden op 15 maart 1989 te Zeist, georganiseerd door de Taakgroep Eigenschappen van Voeding en Voedermiddelen van de Sector-Kamer Verwerking en Marktvoorziening
report 1989    
Keywords: Agriculture
[PDF]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 330 found. Next | Sort by date